sobota, 27 maja 2023

Genewa -ONZ

              Europejskie  Biuro Narodów Zjednoczonych w Genewie mieści się w Palais de Nations. 

           Gmach ten został zbudowany w latach 1929-1938 i służył jako siedziba główna 

                         Ligi Narodów - prekursora Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

                Palais de Nations znajduje się w Parku Ariana w pobliżu Jeziora Genewskiego

 

                           Godło ONZ  zaproponowały  Stany Zjednoczone w kwietniu 1945 r. 

        Tak zwany „projekt z San Francisco” ukazywał mapę świata oglądaną z 40 równoleżnika 

          szerokości   południowej na setnym stopniu szerokości zachodniej od Greenwich.

 

7 grudnia 1946 r. Zgromadzenie Ogólne przyjęło „projekt z San Francisco” z niewielkimi 

zmianami  ( zmiana orientacji mapy tak, że centralną linię pionową tworzy południk zerowy)

          Nowe godło przedstawiało mapę świata otoczoną dwiema gałązkami oliwnymi.

             Od czasów starożytnej Grecji, gałązka oliwna jest symbolem pokoju.

20 października 1947 r., Zgromadzenie Ogólne przyjęło jednogłośnie rezolucję, deklarując 

      że flaga Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie oficjalnym emblematem organizacji

            Zawiera ona godło zamieszczone centralne na jasnoniebieskim tle.

                Nie stwierdzono, by kolory miały tu specjalne znaczenie.

 

                                                                       ******

                                                         Znaczki pocztowe

                                                                    Od  1.II.1950

                                                       Znaczki urzędowe biur ONZ

                                                  Szwajcarskie znaczki z nadrukiem 

                                               NATIONS UNIES/.OFFICE EUROPÉEN


                                                                      *********

                                                                   Od    24.X. 1955

                                                           Znaczki definitywne z napisem

                                                               Nations Unies/Helvetia


                                                                                                                        

                                                                      do 3.X.1969 r

                                                                         ********      

                                                 Administracja Pocztowa  ONZ ( UNPA)                                                                                                                   utworzona  16.  XI.1950 r

                              W 1968 r. UNPA zawarła porozumienie ze szwajcarskimi

                      władzami pocztowymi i 4 października 1969 r. zaczęła wydawać znaczki 

                                       we frankach do użytku w urzędach w Genewie


                                                                              ****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz