czwartek, 19 marca 2020

Liechtenstein - gminy Oberlandu

                                               
Oberland (niem.: Wahlkreis Oberland) – jeden z dwóch regionów Liechtensteinu

 z siedzibą w mieście Vaduz. Leży w południowej części kraju. 

Jego granice bazują na kształcie Hrabstwa Vaduz, w Świętym Cesarstwie Rzymskim.


                                                                    Balzers
                        Gmina o powierzchni  19,6 km²,składa się z 3 części.
                                          Główna część gminy usytuowana jest wzdłuż Renu.
                                       Jest najdalej na południe położoną gminą księstwa.

                                                           Herb przyznany 16 sierpnia 1956 r.

                                      Na tarczy w polu błękitnym złoty gryf z czerwonym
                                                         dziobem,językiem i szponami.
                                  Herb nawiązuje do herbu    herren von Frauenberg z  Gryzonii
                                     którzy byli panami zamku Gutenberg  od ok. 1257 do 1336.                                                           Burg Gutenberg w Balzers

 Heinrich von Frauenberg

****
                                                                    Poprzedni herb

                                                                  „Balzner Förkle”
                                                                               
                                              *******
                                                                  Planken
                                     Gmina o powierzchni  5,3 km²
                                        znajduje się na zachodnim zboczu masywu
                                     Drei Schwestern (2052 m n. p.m)   w paśmie Rätikon


                                         Herb nadany  7 marca 1943 r
                    Na tarczy dwudzielnej w lewy skos, w polu górnym srebrnym złota                                                                  sześcioramienna gwiazda. Pole drugie zielone puste.
                                                   
                                Herb przedstawia zielone górskie łąki z rozgwieżdżonym
                                                                niebem nad nimi.
                              Nazwa „Planken” pochodzi od romańskiego słowa plaunca,
                                                                   co oznacza „zbocze


                                                   ****
                                                 Schaan
                                Znajduje się w środkowej części kraju, około 2 km na północ
                                                                     od stolicy Vaduz
                                          Powierzchnia -26,8 km²
                                      Herb nadany 26 listopada 1948 r

                                                Na tarczy trójdzielnej w słup
                                          -w polu  pierwszym błękitnym złoty kłos
                                                      -pole drugie - srebrny słup
                                           pole trzecie czerwone z 4 poziomymi srebrnymi
                                                                   falistymi pasami

.                                                Kłos pszenicy - symbolizuje rolnictwo,
                                               Falisty srebrny pas  symbolizuje  rzekę Ren.

                                                             Poprzedni herb  z 1938 r

                                                                          ****
                                              Triesen
                                          Gmina o powierzchni 26,4 km²
                                leży u zachodniego podnóża Alp Wschodnich w  dolinie  Renu

                                         Herb nadany  23 czerwca 1956
                                 W polu błękitnym trzy srebrne  kosy w słup
                                            Jest to herb najstarszej rodziny szlacheckiej w Triesen
                                                             (Edler von Trsun)
                                                   Pierwsza udokumentowana wzmianka z 1273 r
                                                                    Ulrich «De Trisuns»

     
                                                    ****
                                                Triesenberg
                             Gmina w środkowym Liechtensteinie (Samina Tal)
                                o pow. 29,8 km² największa i najwyżej położona
                                                               gmina w księstwie.

     
                                                Herb nadany 20 maja 1956 r
                      Na tarczy w polu błękitnym złoty dzwon nad złotym trójwzgórzem
                                             Trójwzgórze - nawiązuje do nazwy Triesenberg. 
                                   Dzwon jest atrybutem świętego Teodula, patrona Walserów,
                                                       
                              Walserowie- mieszkańcy Wallis ( Valais)  którzy pod koniec XIII w.
                                               osiedlili się na stałe w rejonie Triesenberg.

Św. Teodor z Octoduro (Teodul) -
wg. legendy ,święty zmusił  diabła, by pomógł mu
przenieść dzwon ofiarowany przez papieża do kościoła św. Maurycego w Agaunum.

                                                    kaplica w Masescha  p.w. św. Teodula

                                                                         ****
                                              Vaduz
                                    Gmina o powierzchni 17,3 km²
                      obejmuje  Vaduz i jej bezpośrednie sąsiedztwo  na prawym brzegu Renu
                    oraz sześć enklaw.(2  w gminie Schaan, 2 w gminie Planken i 2 w pd.wsch.
                                      w Malbuntal i Valorschtal)


                                              Przyjęty 26 lipca 1978 r
                                                    Herb czteropolowy
                                  -w polach 1 i 4 srebrnych czerwona książęca  mitra
                                 -w polach 2 i 3  czerwonych srebrna chorągiew kościelna

                                Mitra ksiązęca („ Fürstenhut ”)  -symbolizuje siedzibę księcia
                                   Chorągiew kościelna - z herbu hrabiów von Werdenberg-Vaduz
                                                         (Grafen  von  Werdenberg zu Vaduz)

                                    Hrabstwo Vaduz  wyodrebniło się w wyniku podziału dóbr
                                                      hr. Werdenberg -Sargans w 1342 r.
                                            W 1396 -uzyskało status hrabstawa Rzeszy
                                                od 1712 r. w rękach Liechtensteinów.


                                                                               ***
                                                                    Poprzedni herb
                                                                    od 31.VII.1932 r

                                        symbolizował Zamek Vaduz i uprawę winorośli.

                                                    
      

                                              *******


**

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz