środa, 4 marca 2020

Dedeagacz (Aleksandrupoli)

 Dedeagacz (1871-1919), od 1920 -Aleksandrupoli,   greckie miasto portowe i gmina
 w północno-wschodniej Grecji, w regionie Macedonia Wsch. i Tracja, nad M. Egejskim,
w pobliżu granicy z  europejską częścią Turcji ,15 km na zachód od ujścia rzeki Marica (Evros)
                             u podnóża  góry  Tsopan   628 m .n. p.m).
                                          Dawna siedziba prefektury Evros (do 2011)


                                                                      *****
                                                      
                                                                        ****
                                                    ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
                                                          Dimos Aleksandrupolis
                                                            Gmina Aleksandropolis 

                                                           Powierzchnia -1217 km²
                                        miasto (Κοινότητα Αλεξανδρούπολης) -642,2 km²
                                                                    . 
                                                     Obecne granice gminy  od 2011 r.
                                                    po połączeniu  trzech byłych gmin
                                                 Aleksandropolis,,Feres  i  Traianoupoli
                                                               
                                                                               ****

                                                                             Logo

                                           Latarnia  morska symbolizuje  Aleksandropolis
                                                       Budowle po  jej bokach -
                                       po prawej -  klasztor Panagia Kosmosotira - symbolizuje
                                                                       b. gminę. Feres
                                             Po lewej   ruiny łażni  - Χάνα Τραϊανούπολης
                                                 (  Kara Ilıca'daki Hanı) - symbolizują
                                                             b.gminę  Traianoupoli
                                                                             
                                                                            *****


                                                                               Flaga
**


                                                                         dawna flaga
                                                     
                                                                   
                                                                                 ****
                                                          
                                                             flaga dawnej gminy Feres(Φέρες)
                                                                          1986-2011
                                                                           *********
                               Do 1920 używano głównie nazwy Dedeagacz, gr. Δεδέαγατς ,
                                                        tur. -Dedeağaç,  bułg.-Дедеагач
                                         
                              Dedeağaç w języku tureckim oznacza „drzewo mnicha
Nazwa podobno pochodzi od starego tureckiego mędrca  derwisza (tur. dede ), 

który spędził większość swojego czasu w cieniu drzewa ( ağaç ) i ostatecznie został 

pochowany obok niego.
                                     
                    Inna wersja - z jezyka trackiego „Dedeagat” -„miejsce pełne dębów”.

                                     W 1920 r. król Grecji Aleksander I odwiedził miasto.


                                    Władze lokalne 8.VII.1920 r  przemianowały miasto


                                na   Aleksandropolis („miasto Aleksandra”) na jego cześć.
     

                                                             Αλέξανδρος ( Aléxandros)

                                                                   **********
                                                       do 1912 w granicach  Turcji
                                         Na początku XIX w., mała wioska rybacka
                                                    w osmańskiem Vilâyet Edirne

                         Miasto założono w  1871 pod nazwą Dedeagacz (Dedeağaç )
               podczas budowy linii kolejowej łączącej Konstantynopol z głównymi miastami
                     Macedonii  Saloniki – Skopje – Mitrowica (Chemins de fer Orientaux)
                         

               W 1877 -1878 r.  okupacja  rosyjska (9 miesięcy, wojna rosyjsko-turecka)

                       Opracowanie przez rosyjskch  inżynierów planu zagospodarowania
                                   przestrzennego miasta realizowanego przez następne lata.
                                   
                              Od 1894 r.- stolica  sandżaku Dedeağaç  Liva-i Dedeağaç


                                                       
                       13.XI .1912 - zajęcie przez wojska bułgarskie (gen. Stilian Kowaczew)


                        12 .VII. 1913 r. wojska greckie zajęły Dedeagacz.(II wojna bałkańska)


                      13.VIII.1913 - przyznanie Dedeagacza  Bułgarii wraz z Tracją Zachodnią
                                                             ( Беломорска Тракия)

 
                                                     
                                       
                                      22.X. 1919 r. - 23.V.1920 r. administracja aliancka
                                                       ( traktat z  Neuilly-sur-Seine  )

 
                                    14.V.1920 r. Armia grecka wkracza do Dedeagacza


                                       23.V. 1920 -przyznane Grecji i przemianowane
                                                                 na Neapol (Νεάπολη )
                                                           następnie na Aleksandrupoli

                                                                                                                                                               
                                            14. V.1941 r. -17.X 1944 r okupacja bułgarska


                                 10.II.1947 - traktat paryski potwierdza suwerenność Grecji
                                                nad Dedeagaczem  i  resztą Tracji Zachodniej

                                                    1930 - 2011 -stolica nomosu Ewros

                                                   

                                                                             ******
                                                                   
niemiecka mapa z 1940 r
**


                                             Miasto   na  bułgarskiej mapie  topograficznej

                                                           ******************
                                                      Znaczki pocztowe
                                                              Znaczki  tureckie
                                 
                                                                    1863  -1912
                                                          Dedeağaç (osm دده آغاج)     

                                      
                                                                           ****
                                                         znaczki bułgarskie
                                                                1912-1919,1941-44

                                                                           1941-44


                                                                     *******
                                                         znaczki greckie
                                                          1913, 1921-1941, 1944

                                                             VII.1913 -X.1913
                                                 nadruki na znaczkach bułgarskich
                                            "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ"

                                 

                                     
                              
                               

                                                                               *****
                                                                               V.1920
                                        znaczki greckie z nadrukiem „Διοίκησις Δυτικής Θράκης”
                                                          (Administracja Tracji Zachodniej)


****
                                                                          Od 1921


                                                                     *************
                                                      Poczta francuska w Dedeagaczu
                                                           od 1874 r  do sierpnia 1914 r
                                                             
                                                                         Znaczki

                                                                  1.IV.1893-1913
                                                             francuskie z  nadrukiem
                                                                        Dédéagh  

 **
                                                                           *****

                                                   Znaczki wydań międzyalianckich (33)
                                                                   1919-1920

                                                              bułgarskie z nadrukiem
                                                        „THRACE INTERALLIEE”                                                                           1920
                                                         .„THRACE OCCIDENTALE”

                                                         

                                                                            ******

                                                              Austriacka agencja pocztowa

                                                       Dede-Agatsch Oesterriechische Post
                                                                         1873-1914

                                                          austriackie znaczki dla Lewantu
                                                                              ****
                                               
                                      

                                                                    ****************

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz