wtorek, 18 września 2018

Republika Komi

                   Komi -  republika w europejskiej części Federacji Rosyjskiej.
Graniczy z Krajem Permskim,obwodami , kirowskim,  archangielskim,tiumenskim, swierdłowskim,Nienieckim OA, Chanty-Mansyjskim OA i Jamalsko-Nienieckim OA.

Zajmuje pn.-wsch. część Niziny Wschodnioeuropejskiej oraz przedgórza i zachodnie stoki Uralu Polarnego,Subpolarnego (Narodnaja 1895 m n.p.m) i częściowo Północnego.


Część nizinna rozdzielona jest na dwie części biegnącą z pn.-zach. na pd.-wsch. grzędą Timań.
Południowa granica republiki pokrywa się ze wschodnią częscią pasma wzniesień Uwałami Północnymi
Pomiędzy Timaniem a Uralem znajduje najniższa część kraju Nizina Peczorska.
Pomiędzy Timaniem a Uwałami Północnymi nizina górnej Wyczegdy
Lasy zajmują ponad 70% terytorium republiki, a bagna około 15%.


Większość obszaru republiki leży w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego, typu kontynentalnego, jedynie północne skrawki kraju pozostają w strefie klimatu subpolarnego.
                       

********
 Республика Коми  (Respublika Komi )
        Коми Республика  (Komi Respublika) 


    Powierzchnia- 416  774 km²
Stolica-Syktywkar
(do 1930 - Ust' Sysolsk)

Herb od 2005 r


Ludność - 840,9 tyś

23,7% -Komiacy, 65%-Rosjanie,  4,2%-Ukraińcy,
Białorusini, Tatarzy


Komiacy zwani Zyrianami -
 "Komi", "Komi-Zyrianie", dawniej "Zyrianie"; nazwa własna Komi, Komis) — lud ugrofiński zamieszkujący głównie Republikę Komi (Federacja Rosyjska), a także Półwysep Kolski
 i zachodnią Syberię

********
Herb
Od 1994 r

Herb Komi przedstawia złoty wizerunek drapieżnego ptaka, na tle czerwonym. Rysunek ten wykonany jest w stylu nawiązującym do jednego z ludowych stylów ludu Komi, zwanego stylem permskim zwierzęcym.
Na piersi ptaka znajduje się okrągła tarcza, a na niej twarz kobiety, którą otacza 6 głów łosi.


Zdaniem autora symbolika godła jest następująca: ptak uosabia państwowość i władzę, ma on także ochraniać ojczyznę i naród, oraz umożliwiać rozwój i rozkwit (stąd przedstawienie go w locie)
Twarz kobieca symbolizuje Złotą Babę (komijskie Зарни ань - czyt. Zarni ań) - w komijskiej mitologii słoneczną boginię darzącą życiem, matkę świata, ochraniającą wszystko, co dobre i święte.
Przedstawienie głów łosi zostało umieszczone, gdyż zwierzę to jest symbolem siły, szlachetności, piękna, a także kosmologicznej harmonii świata.

Kolorystyka godła (zestawienie złotego i czerwonego) w folklorze Komiaków nawiązuje do porannego, wiosennego, ciepłego słońca oraz macierzyństwa. W bardziej współczesnej interpretacji barwa czerwona oznacza działalność, aktywność narodu i władzy.


******
Flaga
 symbolizuje krajobraz i geografię republiki:

Od 27.XI.1991
Błękit - niebo i porozumienie pomiędzy mieszkańcami
Zieleń - tajgę
Biel - śnieg

***********

Komi ASRR


1937

******Herb guberni archangielskiej
Herb guberni wołogodzkiej


*******
Od XII w  -wpływy  Wielkiego Nowogrodu

koniec XV w -część Państwa Moskiewskiego

Od XVIII w - w guberni archangielskiej

1914


22.VIII.1921 -Komi- Zyriański OA
(ośr. Ust' Sysolsk)

VII.1929-wydzielenie okręgu nienieckiego

5.XII.1936- Komi ASRR


lata 1930- 50 -miejsce zsyłek i łagrów
Budowa miast i infrastruktury przemysłowej
przez więźniów.

29.VIII.1990- Komi SRR
29.V.1992 -Republika Komi

******
Znaczki pocztowe


Znaczki Rosji
1859-1918****
Znaczki ziemstw
gubernia wołogodzka

Powiat Ustsysolski


Jareńsk

1865-1917*******

Znaczki ZSRR

1924-1992


******

Znaczki Federacji Rosyjskiej
1992

**************
Niby znaczki******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz