poniedziałek, 10 września 2018

Kabardo-Bałkaria

Republika Kabardyjsko-Bałkarska autonomiczna republika wchodząca w skład  Federacji Rosyjskiej.

Graniczy  od południa z Gruzją, od zachodu z Karaczajo-Czerkiesją, od północy z Krajem Stawropolskim, od wschodu z Osetią Północną.
Większa część górzysta (  na końcu doliny Baksanu wznosi się Elbrus- 5642 m n p m)
Sieć rzeczną tworzą rzeka Terek i jej dopływy Baksan, Małka, Czerek i Czegem
Klimat przejściowy między podzwrotnikowym a umiarkowanym ciepłym.


                                 

                                        Кабардино-Балкарская Республика
                              Къабарты-Малкъар Республика
                                                           Ķêbêrdej-Baĺķêr Respublikê 

                                                       Powierzchnia-12 470 km²
                                              inne dane  11 518 km²
                                    Stolica -Nalczyk (Nalšyk)
                          Języki urzędowe-   rosyjski,kabardyński,bałkarski

                                             Ludność-860 tyś.
                              43% Kabardyjczycy,  33% Rosjanie, 
                                                             8% Bałkarzy

                                                   ****
Kabardyjczycy-lud kaukaski spokrewniony z Adygejczykami i Czerkiesami
                        nazwa własna -Adygowie (Adyge)
Bałkarzy -lud turecki,spokrewniony z Karaczajami,Kumykami oraz Nogajami
            Nazwa od rosyjskiej nazwy Malkar (mieszkańcy wąwozu Malkar)


                                                   ****
                                                                          Herb

                                                                Przyjęty 21.VII.1994 r
                                                  Złoty orzeł  w czerwonym polu.
                                       Na piersi orla tarcza dwudzielna w pas
                                    -w polu górnym  błękitnym  srebrna góra o dwóch szczytach
                                         - w polu dolnym zielonym złota koniczynka

                                                                         ********

                                                                           Flaga


                                                                 Przyjęta 21.VII.1994
                                                         Błękit - niebo i jedność ludów
                                                               Biel  -szczyty Kaukazu
                                                         Zieleń -przyroda i pola uprawne
                                    Pośrodku pasa białego na okrągłej tarczy stylizowany  wizerunek Elbrusu

                                                                           *******
                                                    


                                                                      **********


                                                                 Herb Kabardii  (1672)


                                                                          ******
                                                 XIII-XIV w -Wielka Kabarda (lewy brzeg Tereku)
                                                              Mała Kabarda  (prawy brzeg Tereku)
                                                    podległość-   Chanatowi Krymskiemu

                                                       1557 - protektorat Moskwy
                                                                       
                                                         1774- Kabarda do Rosji

                                                           1824- Bałkaria do Rosji (podbój)


                                                           1860- obwód terski (rejon Nalczyk)


                                         1917-1921 rewolucja październikowa i wojna domowa
                                                                I.1921  w Górskiej ASRR

                                                            1.IX.1921 -Kabardyński OA
                                                                  (w ramach RFSRR)


                                                  16.I.1922 -Kabardyńsko-Bałkarski OA

                                                5.XII.1936 -Kabardyńsko-Bałkarska ASRR

28 .X. 1942-4.I.1943-okupacja niemiecka części rep

                                                         1944-1957 Kabardyjska ASRR
                                                                   wysiedlenie Bałkarów
                                           1957 -reaktywacja Kabardyjsko-Bałkarskiej ASRR
                                                           
                                                16.V.1992-układ o stowarzyszeniu z Rosją

                                                                              *****
                                                      Znaczki pocztowe

                               Znaczki Rosji
                                            1858-1917


                              Znaczki Rep. Górskiej
                                                     1922
                                    
                            Znaczki ZSRR
1924-1992

                                      Elbrus
                                                                                             ********
                        Znaczki Fed. Rosyjskiej
                                Od 1992


                                       ***
                   Następny post  Karaczajo-Czerkiesja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz