sobota, 22 września 2018

Karelia

Republika Karelii położona jest w północnej Europie,między Morzem Białym a Finlandią, na północnym zachodzie  europejskiej  części Rosji.
Graniczy z Finlandią (723 km), obwodami leningradzkim i wołogodzkim (na południu), murmańskim na północy, na wschodzie z archangielskim.
Morze Białe na wschodzie - 630 km linii brzegowej.

Historycznie Karelia obejmowała  obecny fragment Finlandii (Pn. i Pd. Karelia)  a  południowy skrawek ( Przesmyk Karelski) sięgał Morza Bałtyckiego.
Rzeźbę terenu stanowią na ogół łagodnie pofałdowane równiny, na zachodzie przechodzące w wyżynę, określaną jako Wzniesienia Karelskie. Najwyższy punkt w kraju wznosi się na wysokość 576 m n.p.m ( 622 m) -Nuorunen

Na terenie Republiki znajduje się ok. 66 tys. jezior, a także bardzo liczne rzeki i strumienie.
 W związku z tak wielkim nagromadzeniem cieków i zbiorników wodnych dość duże obszary kraju stanowią bagna i torfowiska.
Największymi zbiornikami wodnymi są leżące częściowo na terenie kraju dwa największe jeziora Europy – Onega (9600 km² ) i Ładoga (18 400 km²).
Karelia posiada względnie łagodny klimat. Należy on do klimatów umiarkowanych chłodnych, przechodnich między klimatem umiarkowanym chłodnym morskim a klimatem umiarkowanym chłodnym kontynentalnym

              

                                                                   **********

                                                Респу́блика Каре́лия 
                                                        Karjalan tazavaldu
                                                         Karjalan tasavalta                    

                                           Powierzchnia -156 665 km²
                                  Stolica -Pietrozawodsk
     
                                                  Języki urzędowe -rosyjski
                                                  pomocnicze -karelski,fiński,wepski

                                       Ludność; 643,5 tyś.
                                     Rosjanie -78,9%, Karelowie -7,1%
                                       Białorusini, Ukraińcy,Finowie


            Nazwa -  ma pochodzić od  głównego grodu i centrum plemiennego Käkisalmi (ros. Korela) - obecnego miasta Prioziorsk, znajdującego się poza granicami Karelii, w obwodzie leningradzkim

                                                                           **********
                                                                    Herb

Od 25.X. 1993 r
przedstawia czarnego wspiętego niedźwiedzia z czerwonym uzbrojeniem. Tarcza herbowa podzielona jest na trzy poziome pasy: czerwony, niebieski, zielony (kolory flagi Karelii). Tarcza posiada złotą bordiurę stylizowaną w kształty świerku po lewej i sosny po prawej stronie. Nad tarczą znajduje się złota ośmioramienna gwiazda (podwójny krzyż).
Autor Jurij Niwin


**********
Flaga

                                                                          16.II.1993

                                                                            *******

                                                                                                             
Herb republiki (północno-)karelskiej proklamowanej w osadzie Uchta (obecnie Kalewała) w 1918 r. Godło to zostało przyjęte 19 marca 1920 r. i obowiązywało do czasu likwidacji tego organizmu państwowego przez Armię Czerwoną w 1922 r

                                                                   
                                                                           Flaga           


                                                                           *********


godło zostało przyjęte  17 czerwca 1937 r.

Było ono w zasadzie identyczne z godłem Rosyjskiej FSRR. Godło to zawierało sierp i młot, wschodzące słońce, otoczkę z kłosów oraz wezwanie do jedności proletariatu (Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!), z tym, że w godle Karelskiej ASRR, inaczej niż w godle Rosyjskiej FSRR było ono trójjęzyczne: zawierało wersję rosyjską, karelską i fińską. 
Drugą modyfikacją godła w stosunku do symbolu RFSRR było uzupełnienie go o częściowo skróconą nazwę republiki w języku rosyjskim, jednym z karelskich dialektów, oraz języku fińskim - Карельская АССР, Karelskoi ASSR i Karjalan ASST

Od 29 XII.1937- dwujęzyczna częściowo skrócona nazwa republiki: w rosyjska i karelska - Карельская АССР i Karelskoi ASSR.

                                                                             1956
1978

                                                                         ********

Karelo-Fińska SRR
1940-1956
nawiązywało wyglądem do godła ZSRR oraz godeł innych republik radzieckich. Znajdował się na nim sierp i młot, czerwona pięcioramienna gwiazda, wstęga z hasłem Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! w języku rosyjskim i fińskim, oraz częściowo skrócona nazwa kraju, także po rosyjsku (Карело-Финская ССР) i fińsku (Karjalais-Suomalainen SNT). W godle tym umieszczony był także obecny na wszystkich radzieckich godłach wizerunek wschodzącego słońca, oznaczający nowy początek, nowy, lepszy rozdział w życiu kraju. Elementem nawiązującym do specyfiki Karelii był umieszczony w centrum godła typowy karelski leśny krajobraz ze świerkami oraz zalegający śnieg. Całość otoczona była wieńcem z kłosów, oznaczającym rolnictwo i dobrobyt.


1940


1953-19561956-1991


****

Herb guberni ołonieckiej


Herb guberni wyborskiej


                                                                             *******                                                         Herb historycznej  Karelii (XVI w)
 układ zbrojnych ramion oznacza ciągłe zagrożenie ze strony Szwecji i Rosji, pomiędzy którymi znajdował się Przesmyk Karelski (i cała Karelia), i wieczną walkę tych państw o to terytorium, przy czym ręka prawa (zachodnia) oznacza Szwecję, zaś lewa (wschodnia) - Rosję (stąd "jej" miecz jest zakrzywiony).

                                                                           *********


                                                 Od XI w-zależność od  Nowogrodu


                                 Od 1291 - zach. część Karelii zajęcie przez Szwecję
                                            XV w - w składzie państwa rosyjskiego

                                             1323 -Przesmyk Karelski do Szwecji
                                           
                                           Od 1617 - do Szwecji (razem z Finlandią)

                                              1649-   założenie twierdzy Ołoniec
                                           
                                           1710/1721- całość pd -zach Karelii do Rosji

                                           1784 (1801)-  1922- gubernia ołoniecka


****Pd. część guberni archangielskiej (powiat kemski )

1802-1920

***

1774-1917 -gubernia  wyborska

1919-1922 wojna domowa

                                                      14. X. 1920-traktat z Tartu,
                                                    Finlandia i Rosja ustaliły granicę

                                                    gub. wyborska w granicach Finlandii
       
                                                    1920-1923-Karelska Komuna Pracy

                                                              1923- Karelska ASRR
                                                       
                                           1938- przeniesienie  rejonu Kandałakszy
                                                             do obwodu murmańskiego


                                                     1939-1940   I wojna zimowa
                                               Powiększenie terytorium  o ziemie odebrane
                                                                         Finlandii 
                                                ( Kexholm, Sortavala, Vyborg, Suojärvi )                                            31.III.1940-  16.VII.1956 - Karelo-Fińska SRR
                                                     
                                                  1941-1944- wojna kontynuacyjna
                                     zajęcie znacznej części Karelii przez  wojska fińskie

                                    24. XI.1944 -  przeniesienie  do obwodu leningradzkiego
                                                               Przesmyku Karelskiego
                                                                obecne granice republiki
                                                   1956-1991 -Karelska ASRR
                                                   
                                                          13.XI.1991-Republika Karelii

                               31.III.1992-nowy układ o stowarzyszeniu z Federacją Rosyjską

                                                                              *************
                                                       Znaczki pocztowe

                                  Znaczki Rosji
                                      1858-1918
                                            ****
                                  Znaczki ziemstw guberni ołonieckiej

                                                             Pudoż 1892-1913
                                                               Пудожский уезд

                                                                        ***
                                                    Petrozawodzk 1896-1916
                                                           Петрозаводский уезд

Znaczki ZSRR
1924-1992


Znaczki Federacji Rosyjskiej
1992
                                                                     *********Wyborg  1940-1941,1944 w Karelo-Fińskiej SRR

********
Znaczki Finlandii

Karelia Wschodnia

Karjala
15 znaczków dla
republiki (północno-)karelskiej proklamowanej
  w osadzie Uchta (obecnie Kalewała)


w obiegu styczeń -luty 1922
następnie  w Suomussalmi . gdzie znaczki pozostawały
 ważne do 16 lutego 1922 roku.

***
Znaczki administracji wojskowej
w zachodniej części Karelo-Fińskiej ASRR pod okupacją wojsk fińskich
1941-1944

Znaczki fińskie z nadrukiem
Itä-Karjala Sot.hallinto

(Karelia Wschodnia.Administracja wojskowa)


 1.III.1943   znaczek definitywny


****
Aunus

Fińskie znaczki z 1918 r  z nadrukiem Aunus
 dla opanowanego przez wojska fińskie
w 1919 r. miasta Ołoniec


********

                     Następny post -Fińska Karelia                                                Brak komentarzy:

Prześlij komentarz