wtorek, 26 czerwca 2018

S.O. 1920


                           Znaczki z nadrukiem S.O.1920

                                           skan z  Encyklopedia Filatelistyki. PWN 1993

Decyzję o przeprowadzeniu plebiscyty na terytoriach spornych pomiędzy 

Polską i Czechosłowacją    podjęła  Rada Najwyższa  Konferencji Pokojowej - 27 IX 1919.
 Obszar plebiscytowy obejmował Śląsk Cieszyński (2278 km² )  Spisz (539 km²)

i Orawę (1206 km²).
Ostatecznie plebiscyt  nie został  przeprowadzony
W dniu 28 VII 1920 bez przeprowadzenia  plebiscytu decyzją 

Rady Ambasadorów w Spa
Polska otrzymała -1009 km² Śląska Cieszyńskiego, 217 km²  

Spiszu i 358 km² Orawy.
Pozostałe obszary otrzymała Czechosłowacja.                                                                          *******
Na terytoriach plebiscytowych działała  Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa,pod której

 nadzorem działała administracja polska i czechosłowacka.

                                    

             Poczta polska i czechosłowacka wprowadziły swoje znaczki

                 obiegowe z nadrukami  S.O.1920  (Silesie Orientale 1920)

                                 Polska

                                                   15.IV.1920   - seria 10 znaczków
                                                       


                                                               W obiegu do 10 IX.1920 r

                                                                   **************
                                                   Czechosłowacja

                                           13. II.1920 -znaczki czechosłowackie z przedrukiem
                                         (27 opłaty, 2 ekspresowe ,5 gazetowych,11 dopłaty)
                                                                     


   VIII.1920

   
                                                                    Znaczki dopłaty


Znaczki gazetowe

Znaczki ekspresowe


***************

                          W lutym 1920 r   Polska Rada Narodowa  dla Księstwa Cieszyńskiego
                        w związku z  planowanym     plebiscytem przygotowała
                                  próby znaczków  opłaty (10) ,gazetowych (2) i dopłaty(9).

                                     
                              Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa  w Cieszynie
                                     nie wyraziła zgody na ich wydanie.
                                 


*********
                                                                Następny post.....


             

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz