czwartek, 21 czerwca 2018

Berlin Zachodni

Berlin Zachodni część Wielkiego Berlina wyodrębniona w 1945 z radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec jako obszar sektorów okupacyjnych USA,Wlk. Brytanii i Francji 

                         Od 1949 do 1990  enklawa na terytorium NRD


                                             1961- zamknięcie granic (Mur berliński)


                                      3 IX.1971 specjalny status  (zbliżony do wolnego miasta)
                                          Od 3 .X .1990  w składzie zjednoczonego państwa niemieckiego

                                                                *************
                                                        Westberlin
                                                       Powierzchnia -480 km²
                                              Ogólna długość granic - 120 km
                                                       w tym ze stolicą NRD-45 km

                              Ustrój Berlina  Zachodniego regulowały dwa akty prawne
                                           konstytucja z 1950 r i status okupacyjny

                                                                              ******

                                                                             Herb
                                                                       1954-1990

                                                                            ********

                                                                          Flaga


                                                               Od   1920-1934, 1945

                                                          *******************
                                        Znaczki pocztowe


                                          VI-XII 1945   -  Znaczki  Berlin-Brandenburgia                                                       
                                                         
                    1945 -wydania wspólne dla dla amerykańskiej i  brytyjskiej stref  okupacyjnych


                luty 1946  -1948 wydania wspólne dla  stref amerykańskiej, brytyjskiej i radzieckiej                                                                        ******
                                    1948-1949 -prowizoria z nadrukiem
                                                  Berlin
                                     

                                                                   *************
                                                  Od I 1949 własne znaczki
                                 z napisem  -Deutsche Post                                                                         ***************

                                                 Od 1952-  Deutsche Post Berlin                                                   1955  Landespost Berlin


                                                                         ********

                                  Od lutego 1955 Deutsche Bundespost Berlin


******

                               Od 1950 znaczki  Berlina Zachodniego miały moc obiegową w RFN


                                                                          ***********
                                                                               RFN
                                                  1998 Mi 1967
                                                        
                                     
                                     Most zbudowany w 1907 r na rzece Haweli łączył Poczdam i Berlin
                                          Przez most Glienicke przebiegała granica pomiędzy
                                                         Berlinem Zachodnim a NRD

                                                                              ******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz