piątek, 15 czerwca 2018

Monety na polskich znaczkach pocztowych                            Polskich  znaczków pocztowych
                                    z monetami jest niewiele
     
                                                                  ************
                                                                      1972
                                                                       Fi 2044

                                        Na znaczku moneta (szóstak) dla Prus Królewskich
                                                  z półpostacią króla z berłem i mieczem


                                    Prusy Królewskie-prowincja polska 1466-1772.Składały się na nią ziemie które w wyniku wojny trzynastoletniej i na mocy pokoju toruńskiego przyłączono do Polski  -Pomorze Gdańskie i ziemię chełmińską oraz rejony Malborka i Elbląga.
Dominium warmińskie - tradycyjnie uznawano je za część Prus Królewskich, zachowało znaczną samodzielność. 
                                         
                                         Herb  nadany Prusom Królewskim w 1454 r
                                         na rewersie  monety emitowanej w Toruniu

                                                          ******************
                                                                     1975
                                                                     Fi 2271


Na rewersie  śląski orzeł
****
Jerzy  IV Wilhelm,książę legnicko-wołowsko -brzeski
Ostatni książę  ze śląskiej linii Piastów i całej dynastii

*********************

                                                                          1977
Fi 2378

 Denar Princes Polonie
                                                 

Denar
Od X do XIII w denarem nazywano  srebrne monety
Do czasu zastąpienia go groszem denar był podstawową srebrną jednostką monetarną w całej Europie zachodniej i środkowej.

*******

Fi 2379
Grosz Krakowski 
 srebrna moneta polska, wprowadzona przez Kazimierza Wielkiego w 1367 roku.
Wzorowana na groszu praskim zarówno co do wartości, jak i typologii. 
Na awersie widniała korona i napis w podwójnym otoku: KAZIMIRVS PRIMVS DEI GRATIA REX POLONIE.
 Rewers zdobił orzeł otoczony napisem GROSI CRACOVIENSESS.
 

         ********************

          
      Fi 2380
          Awers srebrnego talara  księstwa legnicko-brzesko-wołowskiego  z XVII w

           
bracia    Jerzy III brzeski (1611- 1663), Ludwik IV legnicki (1616-1664)
   i Chrystian legnicki (1618-1672)

Herb księstwa

Księstwo legnicko-wołowsko-brzeskie – państwo historyczne istniejące od roku 1523 do roku 1675 na obszarze Dolnego Śląska po obu stronach Odry.
Powierzchnia księstwa wynosiła około 10 000 km², a składało się ono z trzech części, licząc z zachodu na wschód: księstwa legnickiegoksięstwa wołowskiego, które posiadały ze sobą łączność terytorialną, a jedyną przeszkodą terenową między nimi była Odra. Trzecią częścią składową było księstwo brzeskie, oddzielone od pozostałych dwóch ziemiami księstwa wrocławskiego.
 
****

 Thaler (skrócona forma Ioachimsthaler Gulden – „złoty joachimstalski”)
Talar= 90 krajcarów

Prawo wybijania talarów dla księstwa legnickiego ,od cesarza Ferdynanda  uzyskał książę
Fryderyk II   w 1541 r

                                                                       ********

 
Fi 238

Gulden - złotówka gdańska Augusta III z 1763 r


Od 1496  r 1 złoty = 30 groszy

*****************

 Fi2382


Złoty został wprowadzony do obiegu 29.IV.1924 r
(reforma min. Grabskiego)

1 Złoty = 100 groszy

********************

          
Fi 2383


Wokół Orła herby miast stolic województw


*****************

1998  Fi 3565


Fragment  jednego z pierwszych izraelskich  znaczków

Mi 8 

Moneta (Pruta) z  66 -70 n.e 

********


2016. Fi 4667
250 lat Mennicy Warszawskiej

Oficjalnie działającej od 10 .II. 1766 r.
zamknięta w 1796 r (rozbiory)
1810-1815 monety dla Ks.Warszawskiego
1816- 1867 dla Królestwa Polskiego (zabór rosyjski)
od 1924 Mennica Państwowa
1994 -Mennica Państwowa S.A
Od 2005 r -Mennica Polska S.A 

*****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz