sobota, 1 lipca 2017

Narol

Powrót do Polski.

Tym razem  będzie trochę o Narolu.

A cóż to takiego?. W Wikipedii czytamy ... miasto w woj. podkarpackim, w powiecie lubaczowskim; siedziba gminy miejsko-wiejskiej Narol. Miasto położone jest na Roztoczu Wschodnim, nad rzeką Tanwią.


                                                            ********************
Początkowo była to osada zwana Florianów (Floryanów).
Nazwa pochodziła od założyciela Floriana Łaszcza Nieledowskiego  herbu "Prawdzic"

Po raz pierwszy  wzmiankowana w 1578 r.
Prawa miejskie  magdeburskie -  2 X 1592  r. Miasto w województwie bełskim funkcjonowało dzięki szlakowi handlowemu Lwów -Zamość

 
 
W 1613 roku Samuel Lipski  (herbu "Grabie" )uzyskał od króla Jana III Wazy przywilej utworzenia miasta na prawie magdeburskim, a miasto  Lipsko powstało jako konkurencja dla pobliskiego Florianowa .
Obydwa te miasta leżące blisko obok siebie   ( malutka  rzeczka Krwawica, oddziela Lipsko od Narola)   wspólnie się rozwijały, ale również ostro między sobą rywalizowały.

Najazd Chmielnickiego  w 1648 r zniszczył oba miasteczka doszczętnie.

 Około 1665 roku ponownie osiedlili się tu ludzie. 
Ludność przeniosła się nieco na zachód, zakładając osiedle pod nazwą Narol Miasto. Swoją nazwę zawdzięcza nowej lokalizacji „na roli”, stąd też późniejsza nazwa Narol. Nazwa ta przyjęła się i od około 1670 roku już nie używano nazwy Florianów.

W 1672  r hetman wielki koronny Jan Sobieski pobił pod Krasnobrodem Tatarów a pod Narolem rozgromił zagony tatarskie uwalniając z jasyru 2000 Polaków.
 

Od 1772 miasto znajdowało się pod zaborem austriackim  do 1918.

Od trzeciego rozbioru Narol był nadgranicznym galicyjskim miasteczkiem.
Granica biegła  na północo od miasta i dziś pokrywa się z granicą województw lubelskiego i podkarpackiego.W XVII wieku Narol był własnością Silnickich, następnie Potockich, w połowie XVIII wieku Antoniego Dziewałtowskiego, od roku 1753 do 1876 Łosiów, następnie Puzynów i w XX wieku Korytowskich.

We wrześniu  1914 roku wskutek działań wojennych  Narol i Lipsko uległy zniszczeniu.
 Po odzyskaniu niepodległości miasteczko  należało administracyjnie do powiatu cieszanowskiego (od 1923 r  lubaczowskiego) w województwie lwowskim.


Narol najpierw uzyskał prawa miejskie w 1930 r. po czym  je utracił w 1934 r. 
    1934-1954 istniała  gmina  Narol Miasto
 Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku pod  Narolem toczyły walki oddziały  Armii "Kraków'',zmierzające w stronę Lwowa .


Po  27 września 1939 r  pobliżu Narola wyznaczono granicę tym razem na południu - linię demarkacyjną III Rzesza -ZSRR.
W czasie okupacji był terenem działania polskich oddziałów partyzanckich, toczących boje z Niemcami oraz ukraińskimi nacjonalistami.

Po 1944 Narol  leżał  w  powiecie lubaczowskim  , w województwie rzeszowskim.
Stopniowo odbudowywano Narol, który wchłonął w latach 50-tych miejscowość Krupiec leżącą po drugiej stronie rzeki Tanew.1954-1972  istniała Gromada Narol.

W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego.
 Od 1 I. 1973  istnieje gmina Narol.
Prawa miejskie odzyskał Narol  1 stycznia 1996  Jednak do tego należało zwiększyć niewystarczającą liczbę mieszkańców, dlatego też wchłonięto za zgodą mieszkańców trzy miejscowości: Zagrody (obecnie ul. Armii Krajowej i ul. Pałacowa), bloki PGR (część ul. Warszawskiej), a także najbardziej oddaloną i najmniej liczną miejscowość Młynki (dziś ul. Młynki).


                               **************************************************************

                                        Herby


       
   
W  1585 roku, za sprawą Floriana Łaszcza Neledewskiego, założono miasto Florianów.

 Już wtedy w herbie miasta pojawił się św. Florian- patron miasta i strażaków. 


Gmina Narol jako gmina miejsko-wiejska używa symboli miasta Narol.


   Powiat lubaczowski       

Herb powiatu  od 2006.


Poprzedni herb 2000-2006

   Herb województwa podkarpackiego (od 2000 r.)    Figurujący w tych herbach srebrny gryf nawiązuje do herbu istniejącego w latach  1462-1793  województwa bełskiego.  Terenu obecnego powiatu lubaczowskiego ( i Narol ) należały do tego województwa.

                                      ****************************

Znaczki pocztowe  poświęcone Narolowi .

Jak na razie nie ma. (ja nie znam ).

Znaczki poświęcone okolicom ( bliższym i dalszym) Narola.
1992 - Wodospady Tanwi (Fi 3233)

1988 - Bitwa o Tomaszów Lubelski (Fi 3012)


1987 -Bój pod Oleszycami (Fi -2966)


                                  ************************************************Na widokówce

 Pałac w Narolu
   http://atlasrezydencji.pl/narol-palac-losiow/
Ratusz i kolumna św. Floriana

Cerkiew Ofiarowania MB w Świątyni cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Narolu, w przysiółku Krupiec.

Kościół parafialny  p w. Narodzenia NMP.  z lat: 1790-1804, fundacji  Feliksa Antoniego Łosia. W r. 1914 zniszczony, odbudowany w latach: 1915-1917


         **********************************************************************

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz