wtorek, 23 maja 2017

Tójmiasto IIIGdynia – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, w województwie pomorskim, położone nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Gdańskim i Pojezierzu Wschodniopomorskim.

 Wchodzi w skład Trójmiasta (wraz z Gdańskiem i Sopotem), jest zatem jednym z miast

 centralnych aglomeracji Trójmiasta.
 

  Po raz pierwszy Gdynia została wymieniona w dokumencie z 1253 r., pod nazwą Gdina

jako wioska należąca do parafii w Oksywiu.
 W 1634 r. hetman Stanisław Koniecpolski, a następnie inż. wojskowy Jan Pleitner

 zaproponowali królowi Władysławowi IV budowę przy Gdyni portu wojennego.

 Planu tego jednak nie zrealizowano. 

  Po I rozbiorze dostała się pod pruskie panowanie 

 
 We władaniu państwa pruskiego znajdowała się około 150 lat, 

do końca I wojny światowej.
Na mocy ustaleń traktatu wersalskiego Polsce przyznano 140 km wybrzeża.


                                        10 lutego 1920  – przejęcie Gdyni i Pomorza dla Polski przez 

                                               gen. Józefa Hallera  (Zaślubiny Polski z morzem )


                     Zaślubiny Polski z morzem - wydanie pamiątkowe Armii gen. Hallera


Po przyłączeniu do Polski rozpoczął się nowy okres w dziejach Gdyni, która stała się miejscem 

budowy portu morskiego, którego głównym projektantem był inż Eugeniusz Kwiatkowski. 

Port w Gdyni zbudowano z powodu niestabilnej sytuacji w 

Wolnym Mieście Gdańsku, którego władze nastawione były

 do Polski wrogo.
23 IX 1922-Sejm Ustawodawczy wydal uchwałę o budowie portu morskiego . Prawa miejskie Gdynia uzyskała 4 marca 1926   (rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 10 lutego 1926, weszło w życie 4 marca 1926)

Z małej rybackiej wioski powstało w ciągu dziesięciu lat nowoczesne miasto z nowoczesną infrastrukturą, bogatym życiem kulturalnym i naukowym, będącym dumą Polski międzywojennej.


 Po obronie Gdyni i Kępy Oksywskiej we wrześniu 1939 roku miasto dostało się pod okupację niemiecką. Okupanci zmienili nazwę miasta na Gotenhafen, prawie całą polską ludność 

wysiedlili w inne rejony okupowanego kraju. 
 28 marca 1945r -wkroczenie do miasta wojsk II Frontu Białoruskiego pod dowództwem marsz.
K. Rokossowskiego, przy wsparciu I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte


                                                            Od 1945 -szybki rozwój  miasta i portu 


Obecnie jeden z głównych portów morskich kraju : port handlowy, pasażerski, rybacki i wojenny.
W grudniu 1970 miejsce strajków i  demonstracji robotniczych
 
W sierpniu 1980 ośrodek ruchu strajkowego 


*****************


Herb Gdyni

 
W polu czerwonym dwie złote ryby odwrócone względem siebie,

 przebite srebrnym mieczem rękojeścią w górę. Miecz nie zawiera 

czubka. Górna ryba jest zwrócona w prawo. 

Srebrny miecz na czerwonym tle nawiązuje do proporca

 polskiej Marynarki Wojennej i wyraża odwagę mieszkańców 

Gdyni w obronie polskiego morza.

Obecnie istniejący herb został wybrany 22 czerwca 1946 na otwartym konkursie na herb miasta.
 Konkurs  wygrała  praca Leona Staniszewskiego (1904-1979)
gdyńskiego malarza amatora i nauczyciela plastyki oraz rysunku.

Według autora: - "prosty, biały miecz słowiański symbolizuje 
walki w obronie polskiego morza, nawiązując jednocześnie do walk króla Władysława IV. 
Czerwone tło tarczy przypominać ma o tradycjach klasy robotniczej budującej Gdynię. 
Ryby wskazywać mają nadmorski charakter miasta oraz dawną wieś rybacką".
 
Miano oficjalnego herbu Gdyni zyskała dopiero
12 grudnia 1979 roku
(zatwierdzenie przez Miejską Radę Narodową w Gdyni ).

Przez ok. 30 lat funkcjonowały
herby, na których widniały różne ryby i miecze,tło było czerwone lub błękitne.


1966

*********


Przed wojną, mimo organizowania wielu konkursów (1927,1936) 

nie udało się przypisać Gdyni herbu. 

Projekt z 1927 r.


26 czerwca 1942 roku okupant nadał miastu Gotenhafen herb, na którym widniał statek Gotów.********************
   

**********

Następny post ?
 


 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz