środa, 3 maja 2017

3 maja


Święto Narodowe Trzeciego Majapolskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919  oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.


3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej (uchwalonej w roku 1787) na świecie.
 Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską(1791)

******
 Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788 r.


3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja

************

W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August  z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi.
Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na
błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i i; tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu.
Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.
 Całość -http://www.polishconstitution.org/Konstytucja-PL.html

*************

          Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto
                                     już 5 maja 1791.

                                        ************ 
                                      Znaczki pocztowe

                               
                                            Fi 318 bl 96


*********
Litwa

                 Mi 911
Począwszy od 2007 roku 3 maja jest również świętem narodowym Litwy 
(Gegužės 3 d. Konstitucija)

********************
                        Brak komentarzy:

Prześlij komentarz