wtorek, 2 maja 2017

BIAŁO - CZERWONAOd 2004 roku 2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.


Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Barwy flagi  pochodzą od herbu państwowego (biel Orła Białego i czerwień tarczy herbowej)


***************************
Na pierwszych flagach i sztandarach reprezentujących Królestwo Polskie widniał biały orzeł w koronie na czerwonym tle.

  
 

****************************************

Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792.Po raz pierwszy polskie barwy narodowe zostały uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego, wiceprezesa Towarzystwa Patriotycznego, jako propozycja kompromisowa pomiędzy barwą białą – nadaną przez Augusta II Mocnego i proponowaną przez konserwatystów i trójbarwną – biało-czerwono-szafirową – barwami konfederacji barskiej proponowanymi przez Towarzystwo Patriotyczne
 

Po odzyskaniu niepodległości barwy i kształt flagi uchwalił Sejm Ustawodawczy odrodzonej Polski 1 sierpnia 1919.

Oprócz flagi biało-czerwonej istnieje także flaga z herbem Polski na białym prostokącie nazywana „flagą państwową z godłem” (powinno być herbem)
Zgodnie z ustawą mogą jej używać tylko  przedstawicielstwa za granicą, lotniska i lądowiska cywilne, samoloty za granicą oraz 
 kapitanaty (bosmanmaty) portów.


Modyfikacją flagi państwowej z godłem jest bandera wojenna ustanowiona po raz pierwszy ustawą z 1 sierpnia 1919 roku.
   z  trójkątnym wcięciem (jaskółczy ogon).Flaga Rzeczypospolitej Polskiej – z uwagi na heraldyczne pochodzenie – ma zbliżony wygląd do kilku flag państwowych oraz co najmniej kilkudziesięciu flag regionalnych i miejskich.

**********

Flaga na znaczkach.

Po raz pierwszy pojawiła się na znaczku wydanym w 1932 (Fi 250)

Polskie  flagi  znajdują się też na  znaczkach z 1937 rNa znaczku wydanym przez  Rząd na Emigracji w 1943  r.
znajdziemy polską banderę Po II wojnie światowej  polska flaga pojawiła się w1945 w tzw. wydaniu łódzkim


W 1948 r na znaczku Fi 455  figuruje z flagą czechosłowacką,


 a na  zn. Fi 490 i 491  flagą Stanów Zjednoczonych


W towarzystwie flagi ZSRR po raz pierwszy 
w 1951 r w serii -7lat Polski Ludowej.

Następnie w 1953 r1955

W towarzystwie innych flag 
blok 17 z 1955r.

Po 1990 r Fi 4456


                                                              *******************
                                            Poloniki
                      

Mi 1503

************************************

*******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz