piątek, 23 lutego 2024

Symbole poczt

 Symbole poczt w państwach Europy

 

                                                                        Albania

 


                                                         

                                                                               *******

                                                                             Andora

                                                                 Poczta hiszpańska (8 placówek)

                                                                

                                                                 

                                                             

                                                                Poczta francuska (7 placówek)

                                                                               ******

                                                                           Austria

                                                                               *****

 

                                                                       Belgia

 


                                                                      ************

                                                                      Białoruś

 


                                                                                 ******

                                                          Bośnia i Hercegowina               .

 

                                                    

                                                                                     1992 r

                                                                                    *****

                                                                              od 1993 r

                                                                              *****

                                                             Poczta Republiki Serbskiej  B i H


                                 

                                                                             od 1996 r

                                                                               ****

                                                                      Bułgaria

                                                           Lew w logo -  z herbu Bułgarii


                                                                               *****

                                                                     Chorwacja

 

                                                                           ****

                                                                      Czarnogóra

                                                                        *********

                                                                     Czechy


                                                                                *****

                                                                         Dania


                                                                     Wyspy Owcze

                                                       terytorium autonomiczne Królestwa Danii.                                                        Autonomiczna  poczta od 1976 r

                                                                                ******

                                                                      Estonia

 


                                                                               *****

                                                                         Finlandia

                                                                    Wyspy Alandzkie

                                   jednostka administracyjna Finlandii, położony na Morzu Bałtyckim 

                           Posiada dużą autonomię, a status wysp jest gwarantowany międzynarodowo,

                                                                                *******

                                                                          Francja

 

                                                                                   ********

                                                                                Grecja

 

                                                                            *****

                                                                          Hiszpania

                                      

                                                                              ****

                                                                       Holandia

 

                          Pomarańczowy kolor w logo  symbolizuje  panującą rodzinę królewską.

                                        Oranje- Nassau

                                     

                                                                     ********

                                                                    Irlandia


                     Logo od 2019 r                               

                          W logo  dominuje kolor zielony  ponieważ Irlandia nazywana jest potocznie 

                                                                Zieloną Wyspą

 


                                                              Poprzednie logo 1984-2018

                                                                           *****

                                                                     Islandia

 

                                                                        

                                                                          ********

                                                                 Liechtenstein

 

                                                    Barwy logo nawiązują do flagi państwowej

 


                                                                        *********

                                                                         Litwa

 

                                  Symbol w logo - tzw. Słupy Giedymina ( Gediminaičių stulpai)

                                    -   historyczne godło Litwy stosowane obok oficjalnego godła


                                                                                 ****

                                                                   Luksemburg

 


                                                                       *********

                                                   Łotwa

 


                                                                             ******

                                                       Macedonia Północna

 

                                                                                        

                                                                             ****

                                                                       Malta

 

                           Krzyż maltański w logo poczty  symbolizuje  państwo Zakonu Maltańskiego 

                                              na wyspie  w latach 1530-1798 r

                                                                 

                                 Znak Zakonu Maltańskiego  zatwierdzony przez papieża Sykstusa V 

                                                   bullą z dnia 9 stycznia i 31 stycznia 1589 r. 

                                                                            ***


                                   Krzyża maltańskiego używa  też poczta Zakonu maltańskiego

                       (  Sovrano Militare Ordine di Malta/Poste Magistrale) , ustanowiona w 1966 r.

                                   z siedzibą w Rzymie 

                                         Zakon  uznawany jest   przez szereg państw za suwerenny

                                              podmiot prawa międzynarodowego


                                                                          **********

                                                                     Mołdawia

                                                                                 ****


                                                   Logo poczty separatystycznego Naddniestrza

                                                                               ****

                                                                     Monako

 

                                                   Barwy logo -  nawiązanie do flagi Monako

                                                                             ***

                                                                      Niemcy

 


                                                                             ****

                                                                   Norwegia

 


                                                                         ******

                                                                      Polska

                            


                                                                    Logo od 2013 r


                                                                           Dawne logo  

                                                                                *****

                                                Portugalia

 


    CCT-Correios, Telégrafos e Telefones

                                                                                 ****

                                                   Rosja

 

                                                                                           

                                                                              ****

                                                  Rumunia

                                                                             ********

                                                San Marino

 

                                                                Barwy logo -flaga San Marino


                                                                         Serbia


                                                                           **********

                                                                          Słowacja

                                                                                  ****

                                                Słowenia


                                                                                 ***

                                              Szwajcaria

 

                                                                              *****

                                                                     Szwecja


                                                                                    ***

                                                    Ukraina

 

                                                                                  ****

                                                 Watykan


                                                                     ***********

                                                                        Węgry

                                    W logo poczty  stylizowana korona  św. Stefana ( Szent Korona)

                                                       - symbol państwowości Węgier

     

                                                                          ********

                                                               Wielka Brytania

                                               W logo  figuruje   korona świętego Edwarda-

                                 główne insygnium Klejnotów Koronnych Zjednoczonego Królestwa


                                                                               ****

                                                                            Gibraltar

                       brytyjskie terytorium zamorskie na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego

                                          W symbol  poczty wpisany  jest herb Gibraltaru

                                            -"twierdza i klucz"

                                                         

                                                                              *******

                                                                          Guernsey

                                                          dependencja korony brytyjskiej

 

                                                                          ****

                                                                            Man

                                                      dependencja korony brytyjskiej

                              W symbolu poczty   figuruje   triskelion (trzy zgięte i połączone ludzkie nogi)

                                                                   z herbu wyspy Man


                                                                             ******

                                                                             Jersey

                                                        zależne terytorium Wielkiej Brytanii


                                                                             *****

                                                                       Włochy

 


                                                                            ****

                                                                         Kosowo

                                      państwo częściowo uznawane na arenie międzynarodowej 

                                            które ogłosiło swoją niepodległość 17 lutego 2008 roku

 


                                                                           ****

                                Część terytorium Turcji  ( wschodnia Tracja ) znajduje się w Europie

                                             

                                                                            ****

                                                      Część terytorium Kazachstanu leży

                                     częściowo w Europie ( tereny na zachód od rzeki Emba)

 


                                                                                *****
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz