sobota, 24 lutego 2024

SMOM -cz.2                  W marcu 2023 r poczta Zakonu Maltańskiego  z okazji wyboru nowego 

                      81  Wielkiego Mistrza emitowała  znaczki z jego herbem i podobizną.    

                            Wielkim Mistrzem został FraJohn Timothy Dunlap (ur.1957 r), 

                                kanadyjski prawnik członek zakonu od 1996 r .                  .   

.             Jest pierwszym profesem z obu Ameryk, który został wybrany na głowę Zakonu.

                          Zgodnie z obowiązującymi Konstytucjami Zakonu będzie on pełnił

                                                    tę funkcję przez 10 lat. 

          Dunlap jest pierwszym księciem i wielkim mistrzem, który nie ma pochodzenia 

     szlacheckiego ani arystokratycznego, co tradycyjnie było wymogiem w przypadku tej roli         

              Zmiany w konstytucji zakonu  w 2022 r wprowadzone  przez papieża Franciszka

                         umożliwiły  ten.wybór.

                                                      Herb Wielkiego Mistrza składa się z

                                          godeł z herbu  zakonu  (krzyż) i herbu Wielkiego Mistrza

 

                                                                            ********

                                         Herb Johna G. Dunlapa (1925-2010),ojca wielkiego mistrza,

                                      nadany  w 2003 r  przez Gubernatora Generalnego Kanady                                              

                                                                                       

                                                                          *******

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty

wł.  Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta

             powszechnie znany jako Zakon Maltański lub Rycerze Maltańscy

 

      Choć zakon nie posiada terytorium, często jest uważany za suwerenną jednostkę w świetle 

                   prawa międzynarodowego.

 Jego nieruchomości: dwie w Rzymie i jedna na Malcie mają status eksterytorialności.

 Zakon utrzymuje stosunki dyplomatyczne ze 113 państwami, zawiera traktaty, 

                wydaje  paszporty , monety i znaczki pocztowe.

 Od 1994 roku posiada status stałego obserwatora przy Zgromadzeniu Ogólnym ONZ

                                                                       *******

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz