piątek, 15 grudnia 2023

Buk

                                     W Polsce mamy 4 miasta których nazwy składa się z 3 liter

                                                         Buk,Ełk,Hel i Ryn

                                                                ********

                                                                 Buk

                                                     Miasto i Gmina Buk

                            miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim,

                                          siedziba gminy miejsko-wiejskiej Buk

                  ok. 9 km na północny wschód od Opalenicy, ok. 15 km na północ od Stęszewa,

                                                 ok. 28 km na zachód od Poznania

 

                                                          Powierzchnia -2,96 km² (miasto)

                                                                       gmina  90,58 km²

                                                                     Herb miasta i gminy


                                          ustanowiony w Statucie Gminy 27 listopada 2002 r

                     W polu srebrnym drzewo bukowe z trzema liśćmi, na nim błękitny klucz w pas

                          Symbolika herbu nawiązuje do nazwy miasta oraz do biskupów poznańskich,

                                              którzy byli właścicielami miasta do 1793 r.

                                       Herb taki widnieje  na pieczęciach miejskich od XVI w.

                                                                           ******

                                                                                *****

                                                                                Logo


                                                                          Flaga


                                                                           *******

                   Nazwa miasta nawiązuje do  jego niegdysiejszego położenie wśród licznych

                                        borów bukowych

           Według  innej legendy nazwa miasta wywodzi się od okazałego drzewa bukowego, 

                                  wokół którego zbudowano pierwszą osadę.

               To właśnie pod rozłożystą koroną buka miał, według legendy, umrzeć po udanym 

                   polowaniu  na żubry pierwszy historyczny władca Polski, książę Mieszko I.    

   1257-  pierwsza zachowana wzmianka zawartym w Kodeksie dyplomatycznym Wielkopolskim

           . W 1289 Buk uzyskał prawa miejskie na prawie magdeburskim

                        książę  Przemysław  II

                  Powołując się jednak na dokument księcia Bolesława Pobożnego z 1257 roku, 

                                   część historyków uważa, że Buk był miastem już wcześniej.

 


       Od XIV do XVIII w. stanowił własność i siedzibę klucza majątków biskupów poznańskich.            

            1793 - po  II rozbiorze  Polski.część zaboru  pruskiego Prus Południowych.

                                             ( Provinz Südpreußen )

           Na krótko wrócił pod polskie panowanie za Księstwa Warszawskiego (1807–1815). 

                    1815 - ponownie został przejęty przez pruską administrację. 

                                       ( rejencja poznańska Królestwa Prus ).

                                     1818-powiat bukowski z siedzibą w Buku   

                   1848  przeniesienie siedziby władz powiatowych do Nowego Tomyśla

                    W 1871 jako część Królestwa Prus miasto weszło w skład zjednoczonej

                                               II Rzeszy Niemieckiej.

                 1887- podział na 2 powiaty grodziski -Kreis Grätz (Buk,Grodzisk,Opalenica)

                                   i nowotomyski   (  do  stycznia 1920 r )                         

                                                                                1905

                                              27.XII.1918-   powstanie wielkopolskie

                                                       -  powrót w granice Polski


                           . 1932 -likwidacja powiatu  grodziskiego, przyłączenie do powiatu 

                                                          nowotomyskiego (do1975)

                                      od  10.IX.1939 -  26. I.1945   okupacja niemiecka

                                                       1943 1945 - Buchenstadt

                                                    do  1998  -miasto w woj. poznańskim

                                         

                                                       Od  1999 r - w woj. wielkopolskim

 

                                                                           *******

                                                           Znaczki pocztowe

                                                                    Znaczki Prus  

                                                                       1850-1867

                                                                        ********

                                                     Znaczki Północnoniemieckiego

                                                  Okręgu Pocztowego

                                                                    1868- 1871

                                                               
                                                                          *******

                                                                  Znaczki Niemiec

                                                            1872-1919,1939-1945

                                   

                                            
                                                        

                                                                          *****

                                                                    Znaczki Polski

                                                                I.1919- IX.1939, od 1945

                                                                          *******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz