piątek, 13 października 2023

Wiedeń

                                     Miasto w  północno-wschodniej części  Austrii nad Dunajem,

                                         w Kotlinie Wiedeńskiej,  u podnóża Lasu Wiedeńskiego                                             

                           Miasto statutarne tworzące jednocześnie odrębny kraj związkowy. 

                W skali kraju miasto stanowi najważniejszy węzeł drogowy i kolejowy oraz lotniczy.

                                                                    *******

                                                    
                                                          Bundeshauptstadt Wien

                                                           Powierzchnia – 414,87 km²

                                               Ludność -2,9 mln  (z obszarem metroplitalnym)

                                                           Podzielony jest na 23 dzielnice

                                                                       Herb miasta

                                                          Herb występuje w dwóch wersjach.


                                      Podstawową stanowi  czerwona tarcza z białym krzyżem.


                          W formie urzędowej czerwona tarcza z białym krzyżem umieszczona 

                          jest na czarnym, jednogłowym orle ze złotym dziobem i pazurami.

                  Wizerunek urzędowy stosowany jest również na pieczęciach krajowych –  

                              kraju związkowego Wiedeń i gminnych – gminy Wiedeń


                                                                            ******

                   Najstarszy wizerunek pieczęci miejskiej pochodzi z dokumentów z 1228 roku

                         i przedstawia wyłącznie orła. Pieczęć ta była używana aż do XVI wieku. 

              Pod koniec XIII wieku pojawił się pierwszy wizerunek krzyża jako symbolu miasta.

                                          Był on umieszczony na monetach.

                Pierwszy wizerunek orła trzymającego tarczę z krzyżem pochodzi z 1327 roku. 


 26 września 1461 roku cesarz Fryderyk III nadał miastu prawo umieszczenia w herbie i na pieczęciach dwugłowego orła w cesarskiej koronie. Miasto zostało pozbawione tego przywileju dwa lata później 

             z powodu nielojalności wobec cesarza, a przywilej został przekazany miastu Krems.

                       W 1465 roku miasto pogodziło się z cesarzem i ponownie otrzymało w herbie

                        dwugłowego orła  z cesarską koroną oraz z czerwoną tarczą z białym

                                krzyżem na piersiach.

                       Od 1925 r. oficjalnym herbem stał się krzyż na czerwonym polu. 

                    Dodatkowo herb pozwolono umieszczać na jednogłowym orle bez korony,

                                                  tak jak w XIV wieku.

                                . Po Anschlussie Austrii zamieniono koronę Fryderyka III

                                                              na koronę Rzeszy.


                                    Po II wojnie światowej powrócono do formy z 1925 roku

                                                                         ********

                                                                          Flaga miasta

      

                                                                obecna wersja od 21 .X. 1997. 

                                                                         (pop.1920)


                                                                    Flaga urzędowa od 1946

                                                        Barwy pochodzą od herbu  Wiednia

                                                                          ********

                                             Pochodzenie nazwy miasta jest sporne.

                             ma pochodzić z celtyckiego słowa  veduna - leśny potok

                      wg.  innej  wersji od rzymskiej nazwy Vindobona   -  biała,jasna osada

                                       lub od  ludu Wenedów  (niem: Wenden, Winden)

                                                                                      ********

                           Został założony około 500 p.n.e. jako osada celtycka. (Vedunia)

                     W 15 p.n.e. stał się rzymskim posterunkiem granicznym (Vindobona)

                                      do V w  n e

                                 W XI w ważna osada handlowa  nad Dunajem

                                             1121,1137  -prawa miejskie

                                      od ok.1130 - siedziba Babenbergów

                       1251-1276 pod panowaniem króla czeskiego Przemysława Ottokara II

                            Od 1276 (formalnie od 1282) pod rządami Habsburgów

                     najważniejsze miasto  Świętego Cesarstwa Rzymskiego (Starej Rzeszy)

                            2 poł.XIV w stolica i rezydencja monarchii habsburskiej (1438)

                                             1469  siedziba arcybiskupstwa

                                    1485-1490 pod rządami króla węgierskiego Macieja Korwina

                                                     1529 i 1683 oblegany przez Turków

                                  

                                       Od 1804 główne miasto i stolica cesarstwa austriackiego

                                                   1805-1806,1809 - francuska okupacja

                                          IX.  1814- VI.1815  - obrady kongresu wiedeńskiego

                                                        1861- samorząd miejski

                                     1867- stolica dualistycznej monarchii austro-węgierskiej

                                                                             Wiedeń 1914

                                   Od 12.XI.1918  -  stolica  Republiki Niemiecko-Austriackiej

                                          23.X.1919 -stolica  Republiki Austriackiej

                                                1.X.1920 - kraj związkowy

                                               1.I. 1922- status kraju związkowego (de jure)

                                                   13.III.1938 -włączenie do Niemiec

                                              - powiększenie obszaru miasta (Groß-Wien)

                                               1.V.1939 - 13.IV.1945 -Reichsgau Wien

                                            Po 1945 Wiedeń ponownie stał się stolicą Austrii. 

                                                                     (II Republika

                                            1954 powrót do granic miasta  sprzed 1938 r

                                        27.IV.1945- 27.VII.1955   podział na 4 strefy okupacyjne

                                                              podobnie jak Berlin


                                               15.V.1955 -przywrócenie suwerenności  Austrii 

                                                            zakończenie okupacji

                                                                          ******

          

            Vienna International Centre jest jednym z czterech kompleksów, w których ulokowane 

                                   są instytucje Organizacji Narodów Zjednoczonych.

                     Swoje siedziby w Wiedniu mają również, MAEA, OBWE oraz OPEC.

                       

                                                                    *************

                                                          Znaczki pocztowe

                                                                     Znaczki Austrii

                                                                         od    1850



                                                                          *********


                                            Seria znaczków poświęcona odsieczy wiedeńskiej                                                          

                                                                           ********

                                                                           24.XI.1945

                                                            

  




       

       

               

               


            






                                                                               ******

                                                                         Znaczki Niemiec

                                                                           1938-V.1945

       

                                                            

                                                         

                                                                   

                                                                             ************

                    






Brak komentarzy:

Prześlij komentarz