sobota, 14 października 2023

Austria

                                     Państwo śródlądowe położone w Europie Środkowej,

                                             federacja dziewięciu  krajów związkowych. 

                                               

                          Graniczy z Niemcami  ( 784 km), Czechami (632 km), Słowacją (91 km),

                              Węgrami (366 km) Słowenią ( 330 km), Włochami (430 km),

                                          Szwajcarią (164 km )  i Liechtensteinem (35 km ) 

                                               Ponad połowa kraju znajduje się w Alpach.

                             Najwyższym szczytem jest Großglockner, sięgający 3797 m n.p.m. 

                  Na wschodzie Austrii znajduje się Kotlina Wiedeńska, a także Mała Nizina Węgierska

                                          z Jeziorem Nezyderskim.

                             Przez Austrię przepływa Dunaj (na odcinku o długości 350 km)                                             

                                   http://

                                                                        ******

                                                      Republika Austrii

                                                          Republik Österreich

                                                       Powierzchnia-83  855 km²

                                                             Stolica - Wiedeń

                                                     Język urzędowy - niemiecki

                                                      Ludność -9,1 mln  (2023)


                                                                             ******

.                                                                         Godło Austrii

        

                                                               Obecna wersja od 28.III.1984 r

                                                                    poprzednia 1.V.1945 r.

                                                                    pierwotnie 8.V.1919 r

                                                                                  ***

                                                    Orzeł symbol symbolizuje suwerenność

                                     Tarczka na piersi orła (Rot-Weiß-Roten Bindenschil )

                                     herb Babenbergów ,następnie herb  Austrii. właściwej

                                                    Korona murowa symbol burżuazji  ..

                                                      Sierp -symbol rolników (rolnictwa)

                                                      Młot -symbol  robotników (przemysłu)

                                    W 1945 r. dodano   rozerwane łańcuchy – symbol wyzwolenia

                                                    spod dyktatury  narodowo-socjalistycznej

                                                                               ****

                                                                                                                                                                                                                                  od   8.V.1919 r

                                                                               ****

                                                     
                                                  Herb  Bundesstaat Österreich (1934-1938)

                                                                na znaczku dopłaty z 1935 r
                                                                                 

                                                                            *******

                                                                               Flaga

                                                          

                                                                     Przyjęta 1. V.1945 r

                     Poziome pasy czerwony ,biały i czerwony-po raz pierwszy pojawiły się na banderze

                                    państwowej i wojennej wprowadzonej 1 .I. 1787 r

                             Flaga o takich pasach była flagą państwową  31.X.1918-1938             

                         i  została przywrócona po zakończeniu okupacji niemieckiej w 1945 r


         

                                                                     Flaga urzędowa  

       

                                                                        *****

           . Od VI do VIII wieku tereny obecnej Austrii zajęli osadnicy słowiańscy i bawarscy. 

                       Na początku IX w. Karol Wielki założył tu Marchię Naddunajską,                       

                  W 976,  cesarz Otton II utworzył nową marchię nazwaną wschodnią 

                                   (łac. Marcha orientalis, niem. Östliche Mark)

.          W 996 roku marchia, rządzona przez Babenbergów zaczęła być określana jako Ostarrîchi,

              czyli wschodnie władztwo. Ta nazwa jest źródłem nazwy Österreich - Austria

 .                               Marchia Austriacka dała początek współczesnej Austrii.                                

                       . Od 976 do 1246 roku marchia znalazła się we władaniu Babenbergów

.                W 1156 roku uzyskali oni od Fryderyka I Barbarossy tytuł książęcy.

                                 W 1192 roku do Austrii dołączono Styrię.

             Po wygaśnięciu dynastii Babenbergów, Czesi na krótko zajęli Austrię (1251–1276)

                                         W 1282 roku władzę w Austrii objęli Habsburgowie, 

                                                którzy w 1453 roku przyjęli tytuł arcyksiążąt

                                         Herb Habsburgów   i dyn habsbursko-lotaryńskiej

                                                                  Flaga Habsburgów

                                                                              *****

                                   . W 1335 roku Austria przyłączyła do siebie Karyntię i Krainę,                                                                 

                                                                    w 1363 roku Tyrol,

                                              w 1368 roku Bryzgowię, a w 1382 roku Triest

                  W 1526 roku Habsburgowie objęli swoim panowaniem także Czechy, Śląsk i Węgry. 

                         W XV wieku rozpoczęły się najazdy tureckie na Austrię, które znalazły swoje 

                             apogeum podczas  oblężenia Wiednia w 1683 r                                               

                                W latach 1686–1688 Habsburgowie władali całymi Węgrami

                       Podczas rządów Marii Teresy i jej syna Józefa II przeprowadzono reformy 

                                                   w duchu oświeconego absolutyzmu

                         W latach 1714–1797 Habsburgowie rządzili w Niderlandach Austriackich

                                   (obec Belgia )

          . Austria wzięła udział w pierwszym (Galicja)  i trzecim rozbiorze Polski .(Nowa Galicja)

                             W 1775 roku, po wojnie z Turcją, Austria zdobyła Bukowinę.

                   Podczas wojen przeciwko rewolucyjnej Francji i Napoleonowi Austria utraciła 

                            Niderlandy   Austriackie ( ob. Belgia)  ,1805 -Tyrol               

                         a w 1809 roku  ziemie zagarnięte w III rozbiorze Polski (Nowa Galicja)

                                 i   Prowincje  IIiryjskie

                 W 1804 roku Franciszek II przyjął tytuł cesarza austriackiego (jako Franciszek I).

                     Pod presją Napoleona, zrzekł się godności cesarza rzymskiego w 1806 roku

                                Po kongresie wiedeńskim Austria odzyskała mocarstwową pozycję, 

                    uzyskując hegemonię we Włoszech, odzyskując utracone w 1809 roku tereny 

                                    oraz otrzymując przewodnictwo w Związku Niemieckim.

                                                

            Utrata wpływów w państwach niemieckich, klęski w wojnie z Francją i Piemontem (1859)

                                i wojnie z Prusami (1866) oraz utrata ziem włoskich (1859-1866)

                             W latach 1867–1868 Austria przekształciła się w dualistyczną monarchię 

                                                Austro-Węgierską.  ( 676,6 tyś. km²)

                                                           

             

                                                    1899  przymierze obronne z Niemcami

                          W   I wojnie światowej. Austro-Węgry zostały głównym sojusznikiem Niemiec

                                             3..XI.1918 podpisanie zawieszenia broni 

                     Rozpad Austro-Węgier ,na ich  obszarze powstały niepodległe państwa narodowe

                                             12.XI. 1918 -proklamowano republikę

                                                   ( Republik Deutschösterreich)

                         Na mocy traktatu pokojowego w Saint-Germain-en-Laye Austria 

                                            objęła tylko rdzenne ziemie  dawnego księstwa,

                                 oraz ograniczono liczebność jej armii i zabroniono połączenia 

                                                       z Niemcami (Anschluss). 

                                     13.III. 1938 - 27.IV.1945 Austria została włączona do Niemiec


                                                              

                              1945 roku proklamowano  republikę demokratyczną (tzw. II republika) 

                        z 4 strefami okupacyjnymi   (amerykańską, brytyjską, francuską, radziecką)

                                       

                                     

                                              15.V.1955 --przywrócenie suwerenności  Austrii 

                     26.X. 1955 r  parlament uchwalił ustawę o wieczystej neutralności Austrii. 

                W 1955 roku Austria została członkiem ONZ, w latach 1960–1995 należała do EFTA,

                                                      zaś w 1995 roku znalazła się w UE.


                                                                      *******

                                                              Znaczki pocztowe

                                                                 Od 1.VI. 1850                                                        

                    
                                        

                                                                           ******

                                                    od  1851   znaczki gazetowe (Merkury)


                                                                          *******
                                                                         **********


                                                                               ******

                                                                     Znaczki republiki

                                                                   XII.1918 -   III.1921                                                        od 1922 - z napisem Österreich


                                                                    

                                                                            *****

                          Po Anschlussie znaczki austriackie pozostały w obiegu do 31.X.1938 r

                              razem z  znaczkami niemieckimi  wprowadzonymi  4.IV.1938 r

                                                      

                                             Od  XI.1938 tylko   znaczki niemieckie

 


                                                                              *****

                                                         Znaczki w strefie radzieckiej

                                                                   2. V.1945  - 10.XI 1945 

                                                                                   

         


                                                                          **********

                                   Wspólne wydanie dla wszystkich stref okupacyjnych 

                                                                VI.1945 - 9.XII.1947


                                                                                ****

                                                                                                            

                                           
976 - utworzenie Marchii Wschodniej

                                          

                                                                    1996 blok nr  Mi12

                                           996- pierwsza   pisana  wzmianka o  Ostarrîchi,       

                                                                           *********
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz