wtorek, 28 lutego 2023

Giurgiuleşti

                 Miejscowość i gmina w Mołdawii, w rejonie Kaguł (42 km na pd od  Kagułu,

                   10 km na wsch. od rumuńskiego miasta Gałacz i 5 km na zach. od ukraińskiego

                        miasta Reni.)

                        Jest najbardziej na południe wysuniętą miejscowością Mołdawii.


            Znajduje się u ujścia Prutu do Dunaju, na trójstyku mołdawsko-rumuńsko-ukraińskim.                  

                    Znajdujący się tutaj  mołdawski port morsko-rzeczny powstał

          dzięki  dwustronnej umowie granicznej  na mocy której Mołdawia otrzymała  od  Ukrainy 

              450 m  brzegu Dunaju (obecnie Mołdawia dysponuje - 1200 m  brzegu Dunaju)

 

                                                                            ******

                                                                   Satul Giurgiuleşti

                                                                         Herb gminy                                                            

       

                                                                 zatwierdzony  10.X. 2017 r.                         

                                                                             *****

                                                                       Flaga gminy

                                                                               ******

                                                                          


                                                               Herb rejonu Cahul

                                                           

                                                                    od 2004 r

 

                                                                    *******

                                        Mołdawski Międzynarodowy  Port Giurgiulești

                                          rum.   Portul Internațional Liber Giurgiulești

                                         ang.     Giurgiulesti International Free Ports

 

  

                                                    1995 -2006  budowa portu     

                                2006- powstał terminal do tankowania ropy naftowej,

                                      2009 - morski port towarowy i pasażerski             

           Cały obszar o wielkości 120 ha ma status wolnej strefy ekonomicznej do 2030 roku

                                                                 

                                                                        *********

                                                                    Trochę  historii    

                                     Giurgiuleşti  , Dżurdżuleszty, Dżużuleszty. Żurżuleszty       

                Nazwa ma pochodzić od kolonistów z okolic Giurgiu osiadłych tutaj 

                                                 początkiem XIX w   (1806)

                                  1484 - pierwsza pisana wzmianka o miejscowości

                                                        do  1536 - w  Mołdawii

                                                         1536-1812    do Turcji                                                                                                                            

                                                     1812-1856,1878-1918   w Rosji

                                                                gubernia besarabska

                                                             Dżurdżuleszty  na mapie z   1901r

                                                1856-1878  w Mołdawii (od 1862 Rumunii)

                                                       Dżurżureszty na niemieckiej mapie z 1916 r

                                                1918-1940,1941-1944  w granicach Rumunii

                                                          -    gmina   w okręgu Izmaił   

                                                      ( comuna Giurgiuleşti din judeţul Ismail)

                                      1940-1941,1944-1991 w  granicach Mołdawskiej SSR

                                                                                                  


                                                                          mapa z 1975

                                                   

                                                          Od 2002 w rejonie kagulskim

                                        


                                                                           ********

                                                       N 45° 28' 12.45" - E 028° 12' 25.08".


                                                        

                                                                            ****

                                                                                   ***

                                                                          Znaczki Rumunii

                                                                      1918-1940.1941-1944

 

                                                                                  ****

                                                                            Znaczki ZSRR

                                                                      1940-1941, 1944-1991

                                                                                   ****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz