środa, 8 lutego 2023

CSsR

                     Zgromadzenie  Najświętszego  Odkupiciela ,Redemptoryści

                                        łac. Congregatio Sanctissimi Redemptoris

      Katolickie zgromadzenie zakonne założone przez świętego Alfonsa Marię Liguoriego

                                      9 listopada 1732 roku w Scala koło Neapolu

            Zgromadzenie otrzymało w 1749 zatwierdzenie papieskie od Benedykta XIV.

                      (  breve Ad pastoralis dignitatis fastigium)

  Głównym charyzmatem redemptorystów jest podążanie za przykładem Jezusa Chrystusa 

w ramach życia apostolskiego, które łączy równocześnie głębokie oddanie się Bogu oraz 

głoszenie Ewangelii, szczególnie ubogim oraz najbardziej opuszczonym.

 

 Ewangelizacja odbywa się szczególnie poprzez prowadzenie rekolekcji, misji ludowych 

 oraz zaangażowanie w misyjną działalność Kościoła na całym świecie.

 Według danych z 2021 roku redemptoryści posługują w 82 krajach na sześciu kontynentach 

(Europa, Afryka, Azja, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia i Oceania)

 Zgromadzenie działa poza obrządkiem rzymskokatolickim także w obrządku greckokatolickim

 i rytach syromalabarskim, bizantyjskim i koptyjskim

                                                                        *******

                    Redemptoryści są szczególnie oddani Matce Bożej Nieustającej Pomocy 

i zostali mianowani przez papieża Piusa IX w 1865 r. kustoszami i misjonarzami ikony o tym tytule, która jest przechowywana w kościele redemptorystów p w. św. Alfonsa Marii Liguori w Rzymie. 

 

                                                                                ****

               Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela dało Kościołowi 4 świętych,

 Św. Alfons Maria Liguori (1696–1787)  -kanonizowany 26 maja 1839 r. przez  papieża

           Grzegorza XVI.

  Św.  Klemens Maria Hofbauer ( 1751–1888). W roku 1909 papież św. Pius X wpisał 

go uroczyście   do katalogu świętych

Św. Gerard  Majella  (1726–1755);. 11 grudnia 1904 roku, Papież Pius X zalicza go w poczet świętych  Kościoła Katolickiego.

 Św.Jan Nepomucen Neumann (1811–1860) -kanonizowany  27 czerwca 1977 r.

      przez  papieża Paweł VI

 21 błogosławionych

5 kardynałów, 27 arcybiskupów i 119 biskupów. 

 

                                                                          ******* 

                                                                         Symbole

                                                        
               Dokumenty zgromadzenia   (Regulamin z 1749 r., Konstytucje z 1764 r.

             oraz Konstytucje i Statuty z 1982 r.) stanowią tylko  o pieczęci  Zgromadzenia.

                           Pieczęć Zgromadzenia składa się z krzyża z włócznią i gąbką

                    osadzonych na trzech wzgórzach; po obu stronach krzyża znajdują się skrócone

         imiona Jezusa i Maryi; nad krzyżem jest oko wysyłające promienie; nad wszystkim korona. 

Wokół pieczęci widnieje motto: „U Niego jest obfite odkupienie” (por. Ps 129,7)

                  . Jednak ta pieczęć była  używana jako herb Zgromadzenia.

 

                           Pieczęć Zgromadzenia została praktycznie określona przed papieskim 

                                                         zatwierdzeniem Reguły ( w 1749)

                                                                    cssrseal03 

                                Rysunek pieczęci w protokole zgromadzenia kapitulnego z 1747 r.


                 Pieczęć  na okładce drugiego wydania Nawiedzeń Najświętszego Sakramentu, 

                wydanego w Neapolu w 1749 r.  odtąd uważana jest  za herb Zgromadzenia.

Nigdy nie było oficjalnego wyjaśnienia elementów składających się na pieczęć lub herb Instytutu. Symboliczne elementy, z których się składa, przedstawiają dokonane przez Jezusa Chrystusa dzieło Odkupienia, które Instytut miał głosić pod opieką Maryi.                                   

                                                                           ******


 W 1787 redemptoryści pojawili się w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 Pierwsze placówki zakładał Klemens Maria Hofbauer

Od swojego głównego klasztoru w Warszawie przy kościele św. Benona redemptoryści

           na ziemiach polskich zwani byli wówczas benonitami


 W 1808  na mocy dekretu księcia warszawskiego Fryderyka Augusta zostali wydaleni 

z Księstwa Warszawskiego

 W roku 1883, dzięki staraniom sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego (1846-1933),

 w Mościskach koło Przemyśla została wznowiona obecność redemptorystów na ziemiach polskich.

 W 1893 roku redemptoryści przejęli sanktuarium maryjne i otworzyli dom w Tuchowie, 

 . Po tej fundacji nastąpiły kolejne: w  Krakowie i Warszawie, stopniowo obejmując 

wszystkie zabory. W roku 1894 została utworzona polska wiceprowincja.

  8 grudnia 1909 roku utworzono  samodzielną Polską Prowincję Redemptorystów z siedzibą

   w Krakowie.

 Obecnie redemptoryści prowadzą w Polsce 17 parafii i opiekują się kilkoma sanktuariami:

 Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie i Toruniu, Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie, Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim, Matki Bożej Królowej Polski

 w Nowej Osuchowej k. Wyszkowa oraz sanktuarium Świętego Krzyża w Braniewie.

 Po roku 1989 otwarły się możliwości pracy ewangelizacyjnej w krajach byłego ZSRR, 
gdzie obecnie polscy redemptoryści pracują w Rosji, Kazachstanie, Białorusi i na Ukrainie.
                                                                            *****
  Do najbardziej znanych dzieł zakonu w Polsce należy Radio Maryja, założone przez
 o. Tadeusza Rydzyka.
                    Redemptoryści współtworzą także TV Trwam i Wyższą Szkołę Kultury
                                                       Społecznej i Medialnej.
         Mają także własne wydawnictwo „Homo Dei”. Istnieje ono od 31 marca 1993.
        Specjalizuje się w szeroko rozumianej literaturze religijnej, kierując ją do szerokiego
                  grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem duchowieństwa
                                                                             **********************
                                                                     Znaczki pocztowe
                                                                                              *******
                                                                   
 
                       *****                    
 
Kasper Stanggassinger   (1871-1899)
          24 .IV. 1988 roku został ogłoszony błogosławionym przez  Jana Pawła II                        
                                                                          
                                             
                                                                                 *****************
                                                                            
 

                                                    Znaczki  wydane z okazji 100 rocznicy misji redemptorystów
                                                                                        w Surinamie  
                                                                                           *********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz