sobota, 1 października 2022

Znaczki ziemstw 10

                                                            Gubernia pskowska

                    Псковская губерния – jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego, 

                                                    utworzona w 1772 roku. Istniała do 1927 r

                                                                 Powierzchnia - 44 211 km² 

                                                                       Stolica - Psków

                                                                            *****

                                                        Powiat chołmski

                                                Холмскій уѣздъ, Холмскій уѣздъ

                                     Powiat ( o pow  .6149,7 km²)  w wsch. części guberni 

                                                z siedzibą  w mieście  Chołm (Холм)                                                          

                                                        Powiat istniał w latach 1777-1927

                                                          Znaczki poczty ziemskiej (5)

                                                                            1906-1911

                                              Na znaczku herb miasta powiatowego Chołm 

                                                                   nadanego w 1781 r

                                                                            ********

                                                                               *******

                                                           Powiat noworżewski

                                                            Новоржевский уезд

                                                                  Новоржевскій уѣздъ

                                          Powiat o pow. 3696,2 km² , w środkowej części guberni

                                               z  siedzibą w mieście  Noworżew ( Новоржев)

                                                             Istniał w latach 1777-1927

                                                           Znaczki poczty ziemskiej (2)

                                                                              1891


                                                                                *****

                                                         Herb Noworżewa nadany 1781 r

                                                                              *****

                                                           Powiat  opoczeski

                                                                    Опочецкий уезд

                                         Powiat o pow.   4727,6 km²  w pd. zach. części guberni

                                                      z siedzibą w  mieście Opoczka (Опочка)

                                                            Istniał w latach 1777- 1927

                                                             Znaczki poczty ziemskiej (7)

                                                                           1876-1900

                                             Na znaczkach  herb  miasta powiatowego Opoczka

                                                                        nadany w 1781 r

                                                                              *******

                                                              Powiat ostrowski

                                                                       Островский уезд

                                             Powiat o pow. -3.431 km²,w pn. zach. części guberni

                                                     z siedzibą w mieście Ostrów (Остров)

                                                             Istniał w latach 1772-1927

                                                             Znaczki poczty ziemskiej (8)

                                                                          1875-1910


                                      Na znaczkach  herb guberni pskowskiej i  miasta Ostrów

                                                            Herb Ostrowa nadany w  1781r

                                                                                  ***

                                                                              ********

                                                             Powiat prohowski

                                                                      Порховский уезд

                                             Powiat  o pow.  6.357 km²  w pn części guberni

                                                  z siedzibą w mieście  Prohow  ( Порхов)

                                                           Istniał w latach 1777-1927

                                                           Znaczki poczty ziemskiej (8)

                                                                          1876 -1910


                                                   Herb miasta Prohow  nadany w 1781 r

 


                                                                              *****

                                                              Powiat pskowski

                                                                       Псковский уезд

                                              Powiat o pow. 4.480 km², w pn.zach części guberni

                                                      z siedzibą w mieście Psków (Псков)

                                                            Istniał  w latach  1776- 1927

                                                            Znaczki poczty ziemskiej (44)

                                                                        1871-1910

                                                            


 
Na znaczkach  motyw z herbu  Pskowa
                                                                        nadany w 1781 r


                                                                           *********


                                                                                   *******


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz