piątek, 30 września 2022

Znaczki ziemstw cz.8

                                                    Gubernia besarabska  

                                                            Бессарабская губерния

              gubernia na południowym zachodzie europejskiej części Imperium Rosyjskiego 

                                      istniejąca w latach 1873–1917  

                          Powierzchnia -  44 399 km², stolica guberni -Kiszyniów                                                

            Powstała na terytorium Besarabii uzyskanym w 1812 przez Imperium Rosyjskie

        od Imperium Osmańskiego traktatem w Bukareszcie, kończącym wojnę rosyjsko-turecką

                       (1806-1812) z terytorium zależnego od Turcji Hospodarstwa Mołdawii.

              Zachodnia, południowo-zachodnia i południowa granica guberni była granicą

                              państwową z Austro-Węgrami  i Królestwem Rumunii.

                   Gubernia przestała istnieć po  aneksji  do Królestwo Rumunii w 1918.


                                                                          ********

                                                     Ziemstwo (powiat) Bielce

                                                             Ясский уезд Белецкий уезд

                                              Powiat  (o pow.  5 543 km²)   w pn.zach. części guberni

                                                     w ośrodkiem w mieście Bielce  (Бельцы)

                                                 Istniał w latach 1818 -1918 ( do 1887 p.n.  Jassy )

                                               W  1887 r  przemianowany na powiat bielecki

                                                               Znaczki poczty ziemskiej (3)

                                                                           1879-1881

                                      Na znaczku rysunek nawiązujący   do herbu miasta Bielce,

                                                                   nadanym w 1826  r

                                                                             ******

                                                       Ziemstwo (powiat) Orgiejew

                                                                 Оргеевский уезд

                                       Powiat  o pow.  4.133 km² w środkowej części guberni,

                                                          na prawym brzegu Dniestru

                                              z siedzibą w mieście  -Orgiejew ( Оргеев)

                                                              Istniał od 1818-1917

                                                          Znaczki poczty ziemskiej (24)

                                                                          1871-1910                                        Na znaczkach  herb miasta powiatowego Orgiejew 

                                                                     nadanego w 1826 r

                                                                               *****

                                                             Ziemstwo (powiat) Soroki

                                                      Сорокскій уѣздъ,  ros. Сорокский уезд)

                                              Powiat (o pow.4.519 km²)  w pn.-wsch. części  guberni

                                                                 z siedzibą w mieście  Soroki

                                                    Powstał w 1836  po wydzieleniu z pow. jassy

                                                                     Istniał do 1918 r                                                                                                                        

                                                                  Znaczki ziemstwa  (10)

                                                                          1878-1898                                                                           *******

    Herb nadany w 1914 r

 
 Herb powiatu  1837 ?
                                                             

                                                                              ******
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz