poniedziałek, 20 czerwca 2022

Oregon

  Stan w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, na wybrzeżu Pacyfiku

 od południa graniczy ze stanami Kalifornia i Nevada, od wschodu z Idaho, w dużej części

 wzdłuż rzeki Snake, od północy z Waszyngtonem, w dużej części wzdłuż rzeki Kolumbia

 Powierzchnia wyżynna i górzysta; na wschodzie Wyż. Kolumbii z licznymi pasmami górskimi, w części środkowej G. Kaskadowe (Hood, 3424 m.n.p.m), na zachodzie dolina rz. Willamette

 i G. Nadbrzeżne. Klimat umiarkowany ciepły, na wybrzeżu morski


                                                                  Oregon

                                                                 State of Oregon

.                                                       Powierzchnia-254 806 km²

                                                               Stolica -Salem


                                                                     Pieczęć stanu

                                                                  Od 14 .II. 1859

 1859 rok jest datą przyjęcia Oregonu do Unii. Bielik amerykański jest symbolem opieki, 

a 33 gwiazdy oznaczają, że był to 33 stan Unii. 

W herbie widnieje słońce zachodzące nad Oceanem Spokojnym, na którym widać dwa statki - odpływający angielski i przypływający amerykański. 

Wóz na lądzie symbolizuje pierwszych osadników. Snop zboża i pług symbolizują rolnictwo,

 a kilof górnictwo


                                                                               ******

                                                       Zmiana dewizy na The Union  1861-65

     

                                                                                 ****

                                                       Pieczęcie Terytorium Oregonu

                                                                                                     

Motto Alis Volat Propriis  - „Lata na własnych skrzydłach”
od  1849 r 

                                                                               *********

                                                              

                                                      Pieczęć Rządu Tymczasowego 1843-1849

                                                                                        *****

                                                                                Flaga stanu (awers)

                                                                                                                                       

                                                                                      od 1925

                       

                                                                                   rewers flagi


                
                                                                                  ok.1900-1925

                                                                           *****

                     Oregon w XVII wieku był obiektem rywalizacji Hiszpanii, Rosji

                          i Kompanii Hudsona,  lecz nie przynależał do żadnej ze stron

 

                       1805–06 badany  przez amer. ekspedycję M. Lewisa i W. Clarka; 

                                     1811 -  J.J. Astor zał. pierwszą stałą osadę (Astoria); 

           W 1790 i 1819 Hiszpania, a 1824–25 Rosja zrzekły się roszczeń do tego terytorium

                         na rzecz  Wielkiej Brytanii i USA, które 1818 zawarły porozumienie

                     o wspólnym zarządzaniu   Oregonu (faktycznie pozostawał pod kontrolą 

                          Kompanii Hudsońskiej)

 

                                                    

                     Od 1841 wielka imigracja osadników amer., m.in. z Missouri, Ohio i Kentucky

                    Po podziale 1846  między Wielką Brytanię a USA na obszarze przyznanym USA

                                w 1848 r  zorganizowano terytorium Oregon                                           

                   1853 - znacznie zmniejszone po wyodrębnieniu terytorium Waszyngton

                           

                                14 lutego 1859 r  utworzenie stanu Oregon  z  pd.-zach. części

                                                                 Terytorium  Oregonu

                       

                                                                    *****************

                                                                  Filatelistyka 
 Oregon Trail  -szlak lądowy między Independence w stanie  Missouri , a Oregon City , w pobliżu dzisiejszego PortlandOregonie , w dolinie rzeki Willamette .
 Był to jeden z dwóch głównych szlaków emigracyjnych na amerykański zachód w XIX wieku,


                       

                                                           

                                                                     

                                                                  

                            Ptak stanu  -Wojak żółtogardły (Sturnella neglecta) od 1927 r

                      Kwiat stanu -Ościał pospolity  (Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.) 1899 r

                                            

                                  


                                                                         ***********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz