czwartek, 25 marca 2021

Strefa Aouzou

                                                              Strefa Aouzou  

                                              arb.Qiṭāʿ Awzū, fr: Bande d'Aozou

                                                            ang. Aozou Strip

                                    północna część Czadu (regiony: Borku, Ennedi, Tibesti), 

                                              pas terenu o szerokości około 100 km, 

                                                    położony przy granicy z Libią.

                                            Obszar 114 000 km²  nosi nazwę od oazy Aouzou


     

                                                     Terytorium sporne między Czadem a Libią

                         Strefa Aouzou stanowiła część terytorium Czadu zgodnie z postanowieniami

                                       traktatu granicznego z 1955 roku między Francją a Libią                                                   .

                          Traktat ten opierał się na brytyjsko-francuskim porozumieniu  z 1899  r

                                                     o „strefach wpływu”  w Afryce.                                                   

włoskie roszczenia  1934 ?

                    Natomiast Libia, powołując się na nieratyfikowany traktat z 1935 roku między

             Francją a Włochami, ( Mussolini-Laval Accord )  żądała przekazania kontroli nad Aouzou.

 Spór o przynależność tego obszaru doprowadził do wybuchu konfliktu zbrojnego, którego głównym celem było jednak zdobycie kontroli nad złożami mineralnymi na tym obszarze, zwłaszcza cennymi rudami uranu.

                                         W 1973 roku do strefy wkroczyły wojska libijskie, 

                                    które w 1976 roku dokonały ostatecznej aneksji terytorium.


 Siłom czadyjskim udało się odzyskać kontrolę nad spornym terytorium dopiero w 1987 roku (wojna toyot). W latach 1987 i 1988 obowiązywało podpisane przez obie strony zawieszenie broni, a w kolejnych latach prowadzone były kolejne, nieudane czadyjsko-libijskie negocjacje.

                                   Ostatecznie sprawa strefy Aouzou trafiła do Międzynarodowego

                                                            Trybunału Sprawiedliwości,

                                     który przyznał  13 lutego 1994 słuszność roszczeniom Czadu

                                      Decyzja ta zakończyła okupację libijską w strefie Aouzou.

                                                                          ********


***

                                                                  1985 (Mi 110,1113)

                                                                                ***

                                                                        1983 (Mi 1002)

                                                                             *****


                                                                          *****
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz