poniedziałek, 1 marca 2021

Diégo-Suarez

                                                            Antsiranana 

                                                zwany także Diego-Suarez lub Antsirane 

                                 znajduje się  na północnym krańcu wyspy Madagaskar

                             w drugiej co do wielkości na świecie naturalnej zatoce z malowniczą 

                                                  Nosy Lonja (wyspa Głowa Cukru).

 

                                  

                                                                          

                           Jeden z ważniejszych portów Madagaskaru, baza marynarki wojennej

                                          ukształtowana za czasów francuskiej administracji   

                                        Malgaska nazwa  Antsiranana, „tam, gdzie jest sól”

                                                                            *******

                                                                         Herb miasta

                                                       Commune Urbaine d'Antsiranana.

                                                      Commune Urbaine de Diégo-Suarez

Od ....?

                                                                                ***

                                                                      Herb na znaczku


                                      Pod tarczą wstęga z dewiza " Fanjaitsy noreky taretsy ” 
                                    zapisane w dialekcie regionu, oznacza „nić potrzebuje igły”, 
                                                                metafora solidarności.

                                                  -  potrzeba pracy razem jak igła i nitka

inna wersja herbu..

                                                                              *******
                                                                                Flaga

                                                               
                                                                              *****

                          W. latach 1885- 1975 (1996 )  miasto nosiło nazwę Diégo-Suarez a tę nazwę 

                                          nadano na  cześć dwóch portugalskich żeglarzy Diogo Diasa 

                          i Fernando Suàreza,  którzy odkryli Madagaskar   na początku XVI wieku (1500) ,

                                            oraz na cześć Diogo Soaresa  , portugalskiego żeglarza,  

                                                      który odwiedził te tereny w 1543 roku.

 

                                                                                    ****

                                                         

                                                           terytorium królestwa Merina

                                 17. .XII. 1885  podpisanie traktatu przyznającego Francji prawo 

                             do okupowania terytorium  Diego-Suarez  i otaczającym ją terytorium,

                                      a także wyspami Nosy-Be i Ste. Marie de Madagascar 

                                                   1886: powstanie  miasta Diego-Suarez

                                  28 stycznia 1896  przyłączenie kolonii do Madagaskaru.    

                                                   

                                                        

                                    Od 1900 roku Diego-Suarez został  bazą  floty francuskiej . 

                                               dynamiczny  rozwój  miasta  (generał Joffre )

                                   

                                         1940-1942  -administracja lojalna wobec Vichy

                    W 1942  Diego Suárez był głównym celem Operacji Żelazny Pancernik

                                     , punktem wyjścia alianckiej inwazji i zdobycia Madagaskaru.

                                                  1942 -1946   okupacja  brytyjska                                                                 

                                        Od 26 .IV. 1960 w niepodleglym Madagaskarze 

                                           stolica prowincji (Diego Suarez/Antsiranana),

                                             do 3.IV.  1974  baza  Legii Cudzoziemskiej  

                                 do 26.VI 1975-   port  francuskiej floty Oceanu Indyjskiego.                                                   Od 2004 (2009) -   stolica   regionu DIANA.

                                                                              ******                                                                                                

                                                               Znaczki pocztowe

                                             w latach 1890-1894

                                    Pierwsze  znaczki pocztowe, wspólne wydanie

                                                  dla kolonii francuskich  z nadrukiem nowego nominału   

                                                      

                                             
        

                             ***                              

                                                                       Znaczki lokalne 

                                   wprowadzone przez   gubernatora Frogera dekretem z 8 września 1890 

                                                   4 wartości  od 1 centyma do 25 centymów                                       

***

1904


 W 1891 roku na znaczkach nadrukowano 
nazwę kolonii: DIÉGO-SUAREZ
 


W 1892 roku  seria z napisem
                                                 DIEGO-SUAREZ ET DEPANDANCES ,                                                                                                                          
W 1898  -Diégo-Suarez został włączony do obszaru 
pocztowego Madagaskaru.
******


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz