środa, 27 stycznia 2021

Granice Polski na znaczkach pocztowych - cz.1

                                                Pierwszym znaczkiem pocztowym  na którym figurują 

                                                    granice  Polski  jest  znaczek z 1938  (Fi 309)

                                                           -Przyłączenia Zaolzia do Polski

        

                         Na znaczku widoczne są fragmenty granicy z Niemcami ,WM Gdańskiem, Litwą, 

                                             ZSRR , Rumunią i Czecho-Słowacją (Ruś Podkarpacka)

         

                                                                              ******

                                                                               1938

                                                          20 rocznica odzyskania niepodległości

                                                                     ( Seria historyczna )

                                                                          znaczek Fi  313

         

                                             Na znaczku  Kazimierz  IV  Jagiellończyk (1427-1492),

                                                   Wlk. Ks. Litewski od 1440 ,król Polski od 1447

                                 W tle mapa z zarysem ówczesnych granic od Bałtyku  po Morze Czarne.

                                       Królestwo  Polskie odzyskało Pomorze Gdańskie z Gdańskiem 

                                                         na mocy II pokoju toruńskiego z 1466 r.                                                      

       
                                             Królestwo Polskie graniczyło z Cesarstwem Rzymskim 

                                        -Pomorze ,Brandenburgia, Królestwo Czeskie (Śląsk).

                                   Królestwem Węgierskim, Hospodarstwem Mołdawskim i Wlk. Ks. Litewskim.

                                                                                 **

Cp 81

                                         Wlk.Ks Litewskie ( od 1396 - w unii personalnej z Polską) graniczyło z 

                                   Państwem  Zakonnym  ( Zakon Inflancki), Państwem  Moskiewskim,

                                    Wielką Ordą, Chanatem  Krymskim i  Hospodarstwem Mołdawskim

                               Dostęp do Morza Czarnego - między ujściem Dniestru - do ujścia Dniepru

                                                        (Dzikie Pola, Oczaków ) po 1397 - 1492 r

                                                                               *********

                                      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz