poniedziałek, 4 stycznia 2021

Acre

         Stan  Acre - jeden  z 26 stanów Brazylii, położony w zachodniej części kraju 

                   w Regionie Północnym. Od zachodu graniczy z Peru, od południa z Boliwią, 

                               od północy ze stanem Amazonas,  od wschodu ze stanem Rondônia.

                                      

                                                                         ********

                                                          Estado do Acre

                                                           Powierzchnia -164 123 km²

                                                                   Stolica - Rio Branco 

                                                                               Herb


Od 1995 r.

 
******

                                                                        Od  7 sierpnia 1904 r.

                                                                            ******


Herb od  24 maja 1922 r.

Konstytucja z 1934 r. zniosła symbole stanów.
W  1946 r.  kolejna konstytucja przywróciła autonomię, 
a także symbole stanów.

********
Flaga

Oficjalnie przyjęta 15 marca 1921,
 potwierdzona  oficjalnie 1.III.1963 r
                                                       
                                 Barwy flagi Brazylii .  Żółty symbolizuje pokój a  zielony nadzieję,

                                „Samotna gwiazda” ( estrela solitária ) symbolizuje światło,
                        które prowadziło tych, którzy popierali włączenie terytorium Acre do Brazylii.

                                                                              ****
1902-1903


                                                                        1889-1900

*******

Herb Rio Branco


od 1995 r
                                    Herb nawiązuje do herbu barona Rio Branco  ( Barão do Rio Branco
                                                           na którego część nazwano miasto.

Baron Rio Branco (José Maria da Silva Paranhos Júnior)
,(1845 - 1912 roku.
dyplomata i historyk

 Tytuł barona   od  1888 r

                                                           
                                                                  Herb barona Rio Branco

                                                                           *******

Porto Acre 
Município de Porto Acre 


Od .1993 ?

****


***
Od 3.I.1899 - boliwijski posterunek celny Puerto Alonso 

 14 lipca 1899 r. rzemianowanie  na Cidade do Acre 

1899-1903 -  stolica krótkotrwałej Republiki Acre
W 1993 roku oddzielenie  od gminy Rio Branco ,
 do której do tej pory należał.


****
Nazwa Acre powstała, gdy pierwsi odkrywcy w regionie błędnie
                                              zapisali indiańskie  słowo „Aquiri”  nazwę jednej 
                                                        z lokalnych rzek  dopływu Purus
                                                                        
*******

Terytoria obecnego stanu  należał do Boliwii do końca XIX wieku.


Traktat podpisany w La Paz de Ayacucho przez Brazylię i Boliwię 27 marca 1867 r.ustalił, 
że region obecnego stanu Acre  należy do Boliwii.
 Zastosowano tu  zasadę uti possidetis . 


Boliwia  zajmowała ok. 253 242 km² terytorium Acre 
   -  terytoria  Espino (na północy), Cocama (w środku)
 i Manetenery lub Manetery na południu 
 Regiony te były częścią Terytorium Kolonii .Północno Zachodnich
 
   Ze względu na bogactwo kauczuku na tym obszarze Brazylijczycy
 interesowali się Acre od połowy XIX wieku. 

Od  II poł. XIXw napływ brazylijskich imigrantów,  zbieraczy  kauczuku1899-1903„Revolução Acreana” 
              „ La Guerra del Acre ” 

 14 lipca 1899 roku  Luis Galvez Rodriguez de Arias 
 przy wsparciu rządu stanu Amazonas
 proklamował  Republikę Acre  ( I Republika ) do 15 marca 1900 r
 ze stolicą w  Puerto Alonso


25 .IV. 1900  - odzyskanie przez Boliwie kontroli nad Acre
 
 W listopadzie 1900 roku proklamowano  ponownie Republikę Acre
 ( 2. Republika ).
 „Ekspedycja poetów” lub „Ekspedycja Floriano Peixoto”,

 11 lipca 1901 roku Boliwia zdecydowała się wydzierżawić Acre
 inwestorom amerykańskim i brytyjskim ( Bolivian Trading Co.)   na okres  30 lat
 6 sierpnia 1902 roku wybuchło kolejne powstanie antybolijwskie.
 ponownie ogłosili niepodległość Acre.
( José Plácido de Castro)
            27 stycznia 1903 r  proklamowano Republikę Acre ( III Republika )


17 listopada 1903 roku Boliwia i Brazylia podpisały traktat w Petrópolis ,
 na mocy którego Boliwia przekazała całe terytorium Brazylii
 w zamian za inne terytoria w Mato Grosso. 

10.III. 1904  -włączenie   do Brazylii
        7 .IV. 1904  -  status terytorium  Acre 
8.IX.1909-.wyznaczenie  granic 
             
.     W 1920 r. departamenty zostały zjednoczone w jedno terytorium,
       Territorio do Acre 
***
1904 -  podział na trzy departamenty
        (Alto Acre,Alto Jurua ,Alto Purus)

    
     od 1913 - 4 departamenty  do 1921 r
    (Alto Acre,Alto Jurua ,Alto Purus,Alto Tarauacá )

                                                                                  *****

                                               1 marca 1963 r  terytorium uzyskało status stanu

                                                                       (  Estado do Acre)                                         

                                                                                   ***

       
                                                                             ******

                                                         Znaczki pocztowe

                                                  brazylijskie


Emisja poświęcona 50 rocznicy podpisania traktatu 
                                                                      w Petrópolis 
                                                                                  *****

                                                         José Plácido de Castro (1873-1908)

          


                                                               *******                                 

                                              lokalne,prywatne                                 

                                                     1899

                                        wydrukowane   w Buenos Aires
                                                 5000 sztuk

                                           Na znaczku  nieokreślone drzewo,nad nim gwiazda,
                                     Po bokach domek  caboclo  i mały żółw patrzący w górę

                                   W górnej części znaczka rok emisji 1899, słowo Correio 300 réis.

                                           W okręgu napis   „Estado Independente do Acre” u góry

                                                             i „Pátria e Liberdade” u dołu.

                                                                              *****

                                                      

                                                                                 ??

                                                                           ********

                                               Fragment terytorium Acre przyłączono też do Peru                                         Obecnie są to prowincje Purús ( w depatamencie  Ucayali)

                                             i Tahuamanu w departamencie Madre de Dios

                                                                           *****.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz