poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Tianjin (Tiencin)

Tiencin  (chiń „niebiański bród”) – jedno z czterech miast wydzielonych Chin, znajdujące się na południowy wschód od Pekinu  u zbiegu  rzeki Hai He z końcem Wielkiego Kanału  (Da Yunhe) łączącego rzeki Huang He i Jangcy.
Graniczy z miastem Pekin i prowincją Hebei  i  zatoką Bohai Wan która jest częścią Morza Żółtego.


****
Tianjin Shi
天津市

 Powierzchnia - 11 943 km² 

       Tiencin dzieli się na  13 dzielnic i 3 powiaty.

Ludność -15,6 mln  (w 2016)
 Chińczycy Han, Hui, Koreańczycy, Mandżurowie i Mongołowie.

*********
 Do 1404 roku miasto nosiło nazwę Zhigu

 23.XII.1404 r.  oficjalnie  założenie miasta
         W czerwcu 1858 roku po przegranej Chin w drugiej wojnie opiumowej w Tiencinie
        został podpisany traktat, gwarantujący otwarcie tutejszego portu na zagraniczny handel.
                    Traktat ten został ratyfikowany przez chińskiego cesarza w 1860 r

                      Od 1917 - formalnie- gmina chińska
                Tiencin został miastem wydzielonym w 1924 roku.( 直轄市  /  直辖市 ).

        Od 30.VII. 1937 – 15.VIII. 1945 Tiencin był okupowany przez Japończyków,
              następnie był administrowany do czerwca 1947 przez USA.

              15 .I. 1949 roku miasto zdobyły siły zbrojne komunistów.
                          1958 r. - stolicą prowincji Hebei
                   1967 r -. status miasta wydzielonego na prawach   prowincji.
                        Od VII. 1973 r. - Jixian, Baodi, Wuqing, Jinghai i Ninghe,
                                       zostało oficjalnie objętych jurysdykcją Tianjin .

                                                               ***************
          Tianjin został otwarty jako port traktatowy w wyniku konwencji z Pekinu z 18.X.1860 r.
                                      Chińczycy nazywali to „strefami najmu, zujie 租界)
                                   Pierwsze koncesje w Tianjin zostały udzielone w 1860 r.           
                     
                                  

        W latach 1895–1900 do dwóch pierwotnych mocarstw przystąpiły Japonia , Niemcy , Rosja ,                                                               Austro-Węgry, Włochy i Belgia


     Ostatnia koncesja  (formalnie ) została zwrócona Chinom w 1947 r.

                                                                           *****
                                          1.Koncesja austro-węgierska
                                                                        (1901–1917)

                                          Österreich-Ungarische Konzession in Tientsin
                                                 Osztrák-magyar Tiencsini koncesszió


                                                                 Obszar - 0,61 km²
                                          Położona była    na wschodnim brzegu rzeki Hai He
                                            naprzeciwko  koncesji japońskiej i obok włoskiej


                                           20 .VI 1902 -powstanie koncesji         
                                      14 .VIII. 1917 -zajęcie koncesji przez  Chiny
                         włączonie  jako Drugi Specjalny Okręg  Administracyjny Tianjin
                         
    10 .IX. 1919  - Austria formalnie zrzeka się koncesji   po podpisaniu  z Saint-Germain-en-Laye   
                              Węgry -zrobił to samo po podpisaniu traktatu w Trianon w 1920 roku.

                                  VI.1927 -IX.1943 - zajęcie  przez koncesję włoską.
                   
.                                                                     *****
                                                    2.Koncesja belgijska
                                                                      (1902–1931)
                                                      Concession Belge à Tien-tsin

                                1.II. 1902  -powstanie koncesji   o pow.0,485 km²
                              na wschodnim brzegu rzeki  Hai He (1 km wzdłuż brzegu)
                                  między pd.częścią   koncesji  rosyjskiej i chińskimi
                                     wioskąmi Dazhitun Xiao Sunzhuang i Dazhitun


                                            31.VIII.1929  - zwrot koncesji Chinom     
                                                   15.I. 1931   - formalny zwrot -       
                                   Czwarty Specjalny Okręg  Administracyjny Tianjin

                                                                         ******

                                                 3.Koncesja brytyjska 
                                                                   (1860–1943)
                                                    British Concession Tientsin
                                                              Obszar-  8,81 km²
                                24.X. 1860 . powstanie koncesji  na prawym (zachodnim)
                                                                  brzegu rzeki Hai He


                                         1862    -utworzenie   Rady Miejskiej
                                     British Concession Tientsin Municipal Council 


1903 -powiększenie koncesji  o 0,38 km²
                                             8 XII. 1941 - 30.IX. 1945 -japońska okupacja
                                          18.II. 1942 r. przekazanie brytyjskiej koncesji\
                                                               rządowi Wang Jingwei
                                     11 .I. 1943   -oficjalna brytyjska  rezygnacja z koncesji (20.V.1943)
                               15 .X.1945 U.S. Marines  przyjmują kapitulację Japończyków w  Tientsin.
                                          24 .XI. 1945  -  oficjalne przejęcie  administracji  przez Chiny   

                                                                       ****

                                                 4.Koncesja francuska 
                                                                     (1860–1946)
                                                  Concession Française Tien-Tsin

                                                                 Obszar -9,5 km²
                       Koncesja została ustanowiona 24.X. 1860 na zachodnim brzegu rzeki Hai He.
                                                           Oficjalnie 2.V. 1861 r


              Między lipcem 1940 r. a majem 1943 r. podlegał jurysdykcji rządu Vichy .
     19 .V. 1943 r. rząd Vichy przekazał władzę wspieranemu przez Japonię rządowi chińskiemu .
                 Między 19 maja 1943 r. a  wrześniem 1945 r.  okupacja japońska
                             Od 24.XI. 1945 r. administracja chińska
                            28.II. 1946 r. Francja formalnie  zrzekła się koncesji.

                                                                       ******
                                                  5.Koncesja niemiecka
                                                                   (1899–1917)
                                                     (Deutsche Konzession Tientsin)

                                                                 Obszar -1,53 km²
                                                       na zachodnim brzegu Hai He (Pei-Ho)
                                                      między koncesjami brytyjską i japońską.


                                                     30 .X.1895 - powstanie koncesji
                            Została jednostronnie zawieszona przez Chiny 16 marca 1917 r.
                                    (Pierwszy Specjalny Okręg Administracyjny Tianjin)
                                  Niemcy  formalnie zrezygnowały   28 czerwca 1919 r.

                                                                        *****
                                                     6.Koncesja włoska
                                                                    (1901–1947)
                                                           (Concessione di Tientsin).
                                                   
         7.VI. 1902 -powstanie koncesji   o pow. 0,458 km²   na wschodnim brzegu Hai He
między koncesją austriacką a koncesją Rosyjską, naprzeciwko koncesji Francuskiej i Japońskiej                                        10.IX.1943 - 30 .IX. 1945-okupacja japońska

             15 .VII. 1944    Włoska Republika Socjalna  przekazała kontrolę nad koncesją
                                          pro- japońskiemu  rządowi w Nankinie.                                                                                     
                       XII 1944 --Królestwo Włoch  przekazuje   koncesje  Republice  Chińskiej       
                                        24.XI.1945  - Chiny  formalnie  przejmują administrację
                               10 .II.1947 - formalna  rezygnacja z koncesji (tarktat paryski)         

                                                                     ********

                                                  7 .Koncesja japońska
                                                                   (1898–1945)
                                                             
                                                                 Obszar -8,7 km²
                                                      na zachodnim brzegu Hai He między
                                           koncesjami brytyjską i francuską a granicą chińską

                             17.IV. 1895   -powstanie koncesji (obszar -  1,4 km² )     
                                 29.VIII. 1898   -wytyczenie granic koncesji           
                                                  1903 - powiększenie o  2,63 km²
                    W 1937 r.  armia japońska  zajęła całe miasto Tianjin,
                                                wyłączając zagraniczne koncesje.                                                                                                                Zostały one zajęte w 1941 r. i 1943 r.
                     Koncesja została przekazana przez Japonię rządowi chińskiemu
                                           (pro-japońskiemu) w styczniu 1943 r.,
                                                                 
                           24 listopada 1945 r. Chiny przejęły administrację tego obszaru.

                                                                        *****
                                                    8. Koncesja rosyjska
                                                                     (1900–1920)
                                                            Российская концессия
                                                               o pow. 3,98 km²
                                obejmowała dwa oddzielne obszary na wschodnim brzegu rzeki Hai He

                                                          31.XII.1900-powstanie koncesji
                                 Obszar został przejęty przez Chiny 25 września 1920 r.,
                                  ZSRR - ostatecznie zrezygnował z koncesji 31 ​​maja 1924

                                                                 ******
                                                   9.Koncesja amerykańska
                                                             (1869–1902)

Stany Zjednoczone nigdy nie wnioskowały ani nie otrzymały praw eksterytorialnych w Tianjin, ale de facto koncesja była administrowana od 1869 do 1880 r. pod egidą brytyjskiej misji.
W 1902 r. to nieformalne terytorium  stało się częścią brytyjskiej koncesji.
 Stany Zjednoczone utrzymywały stały garnizon w Tianjin,  od stycznia  1912 r. do 8 grudnia 1941 r.
    -  od 1917- 1938 w koszarach  b. niemieckiej koncesji

           
                                     
                                                                        *************

                                                               Znaczki pocztowe

           Oprócz  poczty chińskiej  w Tientsine działy poczty  brytyjska, francuska,                                                      niemiecka,   japońska, rosyjska i włoska
                            Ostatecznie poczty te zostały zamknięte 31.XII. 1922 r.

                                                                   *****
                                        Poczta  niemiecka 
                                             Deutsche Post in China
                                          1.IV. 1893 - 16.III.1917 r

                                                     X.1889- poczta konsularna
                                                 1.IV  1893 - Kaiserl. Deutsche Postagentur   
                                                                VI.1900 -urząd pocztowy


    

                               Od 1900 r- znaczki Niemiec z przedrukiem China


                                                 ****
                                         Poczta  włoska
                                                1917-1922
                                Znaczki  Włoch przedrukowane tekstem
                                          TIENTSIN i nowymi wartościamiOgółem 37 znaczków

                                                                    *****
                                                      Poczta  rosyjska 
                                
                                                 1870 ?-do 1899 - zn rosyjskie
                                            Od 1899 z nadrukiem «КИТАЙ»*********
                                                   Poczta francuska
                                                   III. 1889-1922
                                                    Tien-tsin Chine. Poste Française
                                Od 1894 zn  francuskie z nadrukiem CHINE


1907.


                                                               ****                                                                                                                               Poczta  japońska
                                                            1900-1922
                                                         I.J.P.O Tientsin
                                                        znaczki japońskie

                                                   Znaczki japońskie z nadrukiem 


                                                                      *****
                                                           Poczta brytyjska

                                                         Tientsin British Post Office 
                                                              B.P.O. TIENTSIN” 
                                                         1882- 1890, 1906-1922
                                                          
                                                         znaczki Hongkongu                                                           

Od 1.I. 1917 r. znaczki Hongkongu z  nadrukiem „CHINY”.


*******
Poczta Stanów Zjednoczonych
Military Postal Station Tientsin. China
 18.IX. 1900 r -
Znaczki USA -kasowane  datownikiem 
 „Mil. P Sta N. 01 Tientsin, China'


                                                                             *****
Znaczki Chin


                                            Prywatne wydawnictwo na szkodę filatelistów
                                                  naśladownictwo chińskich wydań z 1878 r
               
                                                                              *****


**********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz