sobota, 17 sierpnia 2019

Szanghaj

                                  Szanghaj - Shanghai, 上海
      najwieksze miasto Chin,leży we wschodniej części kraju na aluwialnej  Nizinie Nadmorskiej,            przy ujściu rzeki Jangcy, jedno z czterech miast wydzielonych Chińskiej Republiki Ludowej.
.

                                      Jest największym miastem i centrum biznesu w Chinach,
                                           także najbardziej ruchliwym portem na świecie.

*****
                                                               Shanghai Shi

                                                                Powierzchnia- 6341 km²

                                                             Ludnosć  24 237 800, (w 2018 r)

                               Nazwa miasta -   "Najdalszy zasięg morza" lub "(Naprzód) w morze".

                                                                            *****
                                                                         Emblemat


Od 1990 r
                                  Dżonka symbolizuje -  dawne  tradycje  miasta  portowego
                                Kwitnąca magnolia -  symbol  witalności  miasta.
                   Śruba okrętowa  statku - symbolizuje  Szanghaj jako  stale rozwijające się miasto.

                                                                        ********
                                               Shanghai International Settlement 
                                                                      上海 公共租界pieczęć po 1917 r ( w miejscu flagi niemieckiej -puste pole)
                                                          Przyjęta w  kwietniu 1869 r.

                      Lewa górna tarcza: Wielka Brytania,St. Zjedn., Francja, Niemcy (do 1917 r)
                     Tarcza po prawej stronie: Rosja, Dania, Włochy, Portugalia.
                   Dolna tarcza: Norwegia i Szwecja, Austria, Hiszpania, Holandia.
          Kraje, które miały traktaty z Chinami, ale których flagi nie są przedstawione na tarczy, to:
                                                     Belgia, Japonia, Kuba, Brazylia.

                                                                         ********
                                                                    Koncesja francuska

                                                     
                                                                               1862
                                                                           *********

Za czasów panowania dynastii Song (960–1279) miasto zaczęło rozwijać się jako port morski.

Miasto zostało otoczone murami miejskimi w 1553 roku i tę datę uważa się za założenie Szanghaju
 Miasto należało do prowincji Jiangsu, której stolicą był Nankin.
W 1842 roku podpisano układ w Nankinie, gwarantujący otwarcie portu w Szanghaju dla                                                                   międzynarodowego handlu.
 Kolejne traktaty zapewniły Wielkiej Brytanii, Francji, USA i Japonii eksterytorialne koncesje
                         nad rzeką Whangpoo (Huangpu) i jej  dopływem Soochow (Suzhou).

1886 r
                         Koncesje  znajdujące się na  północ i zachód  od Starego Miasta szybko rozwinęły się w nowe obszary miejskie Szanghaju

                                          Od 1937- pod okupacja japońska (miasto chińskie)

                                             

                                   8.XII.1941-3.IX.1945 - japońska okupacja strefy miedzynarodowej
                                          1945 - przejety przez  władze  kuomintangowskie
                                                  3 IX.1945  formalny powrót do Chin     
                                                              od 1949 - w granicach ChRL
                                             

********

          Szanghaj składał się z czterech części: 

                       1) Osada międzynarodowa (Wielka Brytania i USA) 
2) Koncesja francuska 
       3) Obszar japoński / Chapei
 4). Miasto chińskie
******
Koncesja Brytyjska
British Concession (Shanghai) 

1845-1862
na mapie z 1867 r

Obszar- ...
Rozciągała się na lewym brzegu rzeki Huangpu , między rzeką Suzhou , która stanowiła granicę amerykańskiej koncesji, a kanałem Yang King Pang , który oddzielał ją od  koncesji francuskiej  

****
Koncesja  Stanów Zjednoczonych 
United States Shanghai Concession
 上海美租界 

Położona była  nad rzeką Huangpu na północny wschód od Suzhou Creek.
 Koncesja amerykańska znajdowała się na północ od koncesji  brytyjskiej.
Obszar -....

1848 -powstanie koncesji
VIII.1854 -oficjalne powstanie koncesji
21.IX.1863 - połączenie z koncesją brtyjską

***
 Osiedle Międzynarodowe
Shanghai International Settlement 
 上海 公共租界 

Powierzchnia -22,59 km²
1863 - powstanie Międzynarodowej  koncesji (połączenie koncesji brytyjskiej i amerykańskiej)

zarządzanej przez   Radę Miejską w Szanghaju ( Shanghai Municipal Council -
SMC ,- the Council for the Foreign Settlement North of the Yang-king-pang)
 (formalnie Rada ds. Osiedli Zagranicznych na północ od Yang-king-pang

1899:-rozszerzenia koncesji (o 760 ha)
Od 8.XII.1941 - japońska okupacja

        W lutym 1943 r. Osiedle  Międzynarodowe  de jure powróciło do Chin
                 na podstawie  brytyjsko-chińskiego  i amerykańsko -chińskiego traktatu o zrzeczeniu się praw eksterytorialnych w Chinach z  rządem Republiki Chińskiej. 
Czang Kaj- szeka.
      1.VIII, 1943 r. Japończycy przekazali  Osiedle  w ręce
           pro-japońskiego rządu  Wanga Jingwei 
3.IX. 1945- powrót do Chin

*******
Koncesja Francuska  w Szanghaju
                                   Concession Française de Chang-haï
                                        上海 法國 租界

                                                                  Obszar -10,2 km²
1935


                                                                          *********
                                      Terytorium  pod administracją francuską od 1849 do 1946
                                                                     w  Szanghaju
                                      Obecne   dzielnice Xuhui (wcześniej Zi-Ka-Wei ) i Luwan .
                                                                                      ****
                                                  6 .IV. 1849 r  powstanie  koncesji
     1862 - rezygnacja  z  udziału w pracach Rady Miejskiej Międzynarodowej Osady Szanghajskiej,
                             by  zachować niezależność terytorium francuskiej koncesji
    Koncesją zarzadzała - Miejską Radę Administracyjną (conseil d'administration municipale).

                        30 .VII.1943 -  3.IX. 1945  Japońska okupacja  koncesji francuskiej
                               28 II.1946  -  formalne przekazanie  koncesji Chinom
                         .            
                                                                       ******
                                                      Obszar japoński -Chapei ( Zhabei)

                                                       "Shanghai Japanese concession"
                                  1896: prawo do ustanowienia koncesji (niewykonane)

                          Od   1931 - japońskie  osadnictwo w dystrykcie Hongkew [Hongkou]

                           Od 9 XI.1937 - 1945  japońska okupacja chińskiego Szanghaju i  teryt.
                                                             Osiedla  Międzynarodowego
                                                 


                                                                      *******
                                                               Miasto Chińskie

                              Terytorium kontrolowane przez  Chiny -  Stare Miasto w Szanghaju i                                                                       tereny otaczające zagraniczne enklawy.

                                     .7 .VII. 1927-wydzielenie Szanghaju z prowincji Jiangsu
                                              (  Chinese Greater Shanghai Municipality)

                                         
                                                     1937-1945 okupacja japońska


                                                                        *******

                                                                           *****
                                                           Znaczki pocztowe

                                                           Poczta lokalna i zagraniczna
                                                                           
                                             1854 - Rada Miejska tworzy  pocztę miejską

                                     Od 1865- własne znaczki z napisami  w alfabecie łacińskim
                                                                    SHANGAI L.P. O


                                                                           
                                        1867 - połączenie poczty miejskiej Szangaju
                                                     z  brytyjską agencją z Hongkongu

                                                1890 - SHANGHAI/ LOCAL POST

                                                   1890
                                                               1873-96 -  przedruki                                         1897 - włączenie  poczty miejskiej Szanghaju
                                                       w system poczty cesarskiej Chin
                                                 Znaczki  Szanghaju  wycofano do 1898 r


                                                                 *******************

                                  Zagraniczne    agencje pocztowe działajace w Szanghaju

                                                                               ****
                                                                      Brytyjska
                                                               1844   do 31.XII.1922

                                       1844  - brytyjska agencja pocztowa z Hongkongu
                                                                 ( owalny stempel  A 86,

                                                                 później S1- 1866-85
                                                             
                                              znaczki Hongkongu z nadrukiem CHINA
   1917-21


                         
                                                                           ****
                                                    Francuska  1862-1922

                                                   1894- zn. francuskie z  przedrukiem Chine


                                                               zn. kolonialne  - CHINE


                                                zn. Indochin Fr. - z przedrukiem CHINE


                                                                         ******
                                                  Niemiecka   1886-1917

                                           Niemiecką agencję pocztową  w Szanghaju
                                                             otwarto 16 sierpnia 1886
                                                               


                                                   od 1898- z przedrukiem CHINA                                                                           *****
                                                                   Japońska
              Japonia otworzyła swoją pierwszą agencję pocztową w Szanghaju w 1876 r.
                           Do 1899 r. stosowała  zwykłe japońskie znaczki, bez nadruków.

                                            1900-  do 31.XII.1922
                                        japońskie znaczki z nadrukiem
             


                                                   ****
                                                           Rosyjska
                                              XI.1886 -1920
Początkowo  używały  znaczków rosyjskich, 
od  1899 r. znaczki z nadrukiem «КИТАЙ» ********
                                           Amerykańska 
                                                   1919-1922

                                                         
                                                  *****
                                          Okupacja japońska
                                                  Szanghaj i Nankin
                                                                         1943-Mi 7-10
                                                                                nadruki
                                                                    zwrot koncesji Chinom

**********
                                                                                1944
                                                                              Mi 98-99
                                                       1 rocznica zwrotu koncesji Chinom
                                     
                                                                         
                                                                              *******
                                                                    ChRL  (Chiny Wsch.)
                                                                          1949 (Mi 60)
                                                                                             
                                   
                                                                    ******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz