sobota, 6 kwietnia 2019

Roman Dmowski na znaczkach pocztowych

Roman Stanisław Dmowski (1864- 1939 ) – polski polityk, mąż stanu, publicysta polityczny, minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej, poseł II i III Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego. Współzałożyciel Narodowej Demokracji (endecji, ruchu narodowego), główny ideolog polskiego nacjonalizmu. Polski działacz niepodległościowy, postulujący w pierwszym etapie zjednoczenie wszystkich ziem polskich i uzyskanie autonomii w ramach Imperium Rosyjskiego, a później odzyskanie niepodległości w oparciu o sojusz z Rosją i ententą, zaś w opozycji do państw centralnych (w szczególności Niemiec).
 Związany z ruchem neoslawistycznym. Pod koniec I Wojny Światowej stał na czele Komitetu Narodowego Polski, który był uznany przez państwa Ententy za namiastkę rządu polskiego na emigracji i przedstawicielstwo interesów Polski
 Delegat Polski na konferencję paryską w 1919 i sygnatariusz traktatu pokojowego w Wersalu.Zagorzały przeciwnik polityczny Józefa Piłsudskiego i jego projektu tworzenia państwa federacyjnego – wizji wielowyznaniowej i wielonarodowościowej Polski, twórca inkorporacyjnej koncepcji państwa narodowego, zakładającej polonizację ludności niepolskiej

                                        Tyle Wikipedia.
                                                       
                                                                                                 ****
                                      Znaczki pocztowe

                                                1989
                                                 Fi 3083
                                                                             ***
                                                                          1999
                                                   Fi 3629

                                                                             ****
                                                                           2018
                                                 
                                                   Fi 5042

                                                ******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz