środa, 24 kwietnia 2019

Łotwa - herby novads (2019 )

                     Poczta łotewska od lat wydaje  liczne znaczki pocztowe z herbami   miast i okręgów.

                                                     W 2019 wydano już 3 znaczki

                                                              Tukuma novads

                                   jedn.adm.teryt.  w zachodniej Łotwie w  Kurlandii , na pn.od drogi                                                                                                     łączącej Rygę i Windawę
                                                            Powierzchnia -1 199,7 km²

                                                                 Herb od 15.IV.2010 r.
                                              Róża -  tradycje uprawy tych  kwiatów w okręgu
                               Zielone trójwzgórze -  nawiązanie do  nazwy  okręgu oznaczającej -                                                                                 wzgórza ( w języku Liwów)

                                            Róża -  tradycja uprawy róż w okolicach Tukums, 
                                                                 z których słynie od XIX wieku. 

                                                                             ***
                                                          Aizputes Novads

                                     jednostka adm.-teryt. na zachodzie Łotwy , w Kurlandii,
                                                             na pn-wsch. od Lipawy
                                                              Powierzchnia  : 640,2 km² .


Herb od 5.XI. 2012 r
Herb miasta Aizpute (od 1925)
z dodaniem złotego obrzeżenia.
Nazwa  okręgu (z jęz. kurońskiego) ma oznaczać- miejsce za wydmami
       Ściana z czerwonej cegły, symbolizuje historię miasta. 

                                                                                ***

                                                              Rucavas Novads

                                  jednostka administracyjno-terytorialna w pd-zach. Łotwie , w Kurlandii ..
                                                       nad M.Bałtyckim,na pd.od Lipawy.
                                                                Powierzchnia - 449 km²

                                                                Herb od 28.III. 2012 r,

                                Liście  grabu  (Carpinus L.) skierowane ku górze symbolizują
                                                             bogactwo i rozwój regionu.
                             W gminie  Dunika tego okręgu znajdują się największe   naturalne
                                               obszary porośnięte grabami  na Łotwie.(PN Pape)
                           Poniżej  element stroju ludowego  - wykonany z  bursztynu i symbolizuje bogate
                                                     tradycyjne dziedzictwo kulturowe regionu. 

                                                                               *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz