czwartek, 23 sierpnia 2018

Tadżykistan

  Republika Tadżykistanu -państwo w Azji Środkowej,sąsiaduje z Chinami (414 km),Afganistanem (1206 km),Uzbekistanem (1161 km) i Kirgistanem (870 km)                   

Ponad 93% powierzchni kraju stanowią góry trzech wielkich systemów: Tien-szanu,Ałtaju i Pamiru.
Najwyższe grzbiety gór pokryte są wiecznymi śniegami i lodowcami  (ok.7% pow. kraju)

                          
                             W części północnej rozciąga się rozległa Kotlina Fergańska.
                                            
                                  Rzeki Zerawszan, Pandż,Amu-daria i Syr -daria
                               Klimat umiarkowany ciepły i podzwrotnikowy

                                                                          ********
                                            Dżumhurii  Todżokiston
                                                         Powierzchnia-143 100 km²
                                                               Stolica- Duszanbe
                                                               do 1929 Duszambe
                                                                1929-1961 Stalinabad

                                                          
                                                                        Herb Duszanbe

                                                                               **
                                                              Języki urzędowe-tadżycki
                                                                         Waluta - Somoni

                                                                      Ludność- 7,8 mln
                                                   63%Tadżycy,  23%-Uzbecy, Rosjanie,Tatarzy

                                                              Tadżykistan- kraj Tadżyków
                                                            Tadżyk z tureckiego - muzułmanin

                                                                          *********

                                            starożytne  Baktria i Sogdiana

                                        VI-IV w p. n .e - -perscy Achemenidzi
                                            IV w p.n.e - Aleksander Wielki
                                                 VII w -podbój arabski

                                          X w -państwo Samanidów
                                         XIV w - Timur i jego następcy
                                              XV w -Chorasan
                                            XVI w -chanat bucharski (uzbeccy Szejbanidzi )
                                           
                                       1868-1917     uzależnienie od Rosji chanatu bucharskiego

                                        
                                            1885- ustalenie granicy z Afganistanem
                                                     1895- rosyjski podbój Pamiru

Od 1876 -pd część obwodu fergańskiego Rosji
                                                        1918- Turkiestańska ASRR

                               1920-  część wsch. Bucharskiej Ludowej Republiki Radzieckiej


                                    27 .X. 1924 -29- republika autonomiczna w Uzbeckiej SRR

                              5. XII. 1929 - status republiki związkowej (przyłaczenie Chodżentu)
                                            31. VIII.1990 -deklaracja niepodległości
                                                            Republika Tadżykistanu
                                          9.  IX.1991-proklamowanie niepodległości
                                                            1992-97 wojna domowa

                               
                                                  21. XII.1991- przystąpienie do WNP

                                                             ****************
                                                                     Godło

                                                  

                                                                          1993

                                                                       *******

1991

1946
1937              
                                                                    1924-1929


                                                                Bucharska  LRR

                                                                            ***

1890
                                                          Herb obwodu fergańskiego Rosji
                              Od 1929 pd. część tego  byłego obwodu wchodzi w skład Tadżykistanu


                                                                   **************
                                                                           Flagi

Od 24.XI.1992 r1953-1991
                                                                      1940-1953

1937-1940

1929

1924-1929

Bucharska Ludowa Republika RadzieckaEmirat Buchary

**************

Znaczki pocztowe

1870-1917 -znaczki Rosji

Od 1923 r-   znaczki ZSRR

                                            Naród indoeuropejski pochodzenia irańskiego


                          Stalinabad                                 Duszanbe
*******************
1933-62 Szczyt Stalina  -7495 m n .p m
  1962- Szczyt Komunizmu
Od 1998-Szczyt Ismaila Samaniego

*********

1871-1928  Szczyt Kaufmana
Szczyt Lenina -7134 m .n.p.m
Od 2006 -Szczyt Awicenny

*****
Szczyt Korżeniewskiej -7105 m n.p.m

******

Zapora Nurecka
druga najwyższa na świecie sztuczna zapora na świecie
304 m na rzece Wachsz.

*****
Znaczki Republiki Tadżykistanu
1992
Pierwsze znaczki -emisja 20.V.1992

1992-1993/7 nadruki na znaczkach ZSRR

1993

*******
Górski Badachszan
Górnobadachszański Wilajet Autonomiczny

Powierzchnia -64 200 km²
Ośr. adm. -Chorog

1895- Podział Badachszanu  między Rosję i Afganistan
2.I.1925- utworzenie Górnobadachszańskiego
Obwodu Autonomicznego
2010- obecna nazwa
*****
Główną część okręgu zajmują góry Pamir

*****
Następny post  - KirgistanBrak komentarzy:

Prześlij komentarz