środa, 9 maja 2018

Pierwsze znaczki z motywem heraldycznym 1

                 Pierwsze znaczki z motywem heraldycznym 

                                                              Europa cześć 1
                          Pod nazwą emitenta znaczka,data jego  wydania i numer katalogowy Michel

                                                                   ************
                                                                  1.Genewa-

                                                                 30.X.1843,   Michel 1

                                                                       Herb kantonu
                                                                          **********

                                                                       2.Bazylea -
                                                            1.VII.1845. Michel 1

                              w górnej części znaczka  godło (pastorał) z herbu Bazylei


                                                                       **********
                                                              3. Szwajcaria

                                                                 22. X .1849. Michel 1

                               
                                                     Herb konfederacji ( wzór z 1848)
                           
                                                                       ***********
                                                                     4 Austria

                                                              1.VII.1850,   Michel 1


                                                                    Herb cesarstwa

                                                 5. Królestwo Lombardzko-Weneckie
                                               Od 1815-1866 - królestwo połączone z Austrią


                                                            **********************

                                                       6.Szlezwik -Holsztyn
                                     Księstwa  w północnych Niemczech,nad
                                                                M.Północnym i M. Bałtyckim
                                     1460-1864 w unii personalnej z Danią
                                                             1866- włączone do Prus

                                                              5.XI.1850 - Michel 1
                                                             Herb Szlezwiku-Holsztynu
                                           Na owalnej tarczy herb Szlezwiku-Holsztynu

                                                                     Lwy -Szlezwik
                                                         Liść pokrzywy (Nesselblat)-Holsztyn

                                                                     **********
                                           7.Królestwo Hanoweru
                                  Państwo utworzone w 1814 r na
                                            terenie dzisiejszych północno zachodnich Niemiec
                                           1815 królestwo
                                                           do 1837 w unii z Wlk. Brytanią
                                                                  1866 wcielenie do Prus

                                                                1. XII. 1850 , Michel 1

                                                         -Herb Królestwa Hanoweru
                                                                       od 1837 r

                                                                         *********
                                 8.Toskania-Granducato di Toscana
                              1532-Księstwo Florencji
                                                     1569 Wlk.Ks. Toskanii
                                        Od 1737 -rządy dyn  habsbursko lotaryńskiej
                                    Po 1859 włączona do jednoczących się Włoch

                                                      1.IV.1851  Michel 1


                                         Herb Florencji na tarczy trzymanej przez lwa.
                                             Rzeźba Donatella  z 1416 r  (Marzocco)

                                                                          **********
                                                                    9.Saksonia
       
                                                                    29.VII.1851. Michel 2

                                                            Herb Królestwa Saksonii

                                                                            Mały herb

                                                                       ************

                               10. Brunszwik-Herzogtum  von Braunschweig

                               Państwo istniejące w latach 1815-1918
                                   w środkowych Niemczech między dolną Łabą a Wezerą

                                                                   1.I.1852 . Michel 1

Sachsenross-nawiązanie do godła książąt Brunszwiku (Welfowie)

Sachsenross  jako klejnot w  XIX w herbie książąt  Brunszwiku


*****************

                              11.Państwo Kościelne
                                       Patrimonium Sancti Petri
                                                Państwo w środkowych Włoszech ze stolicą w
                                                    Rzymie istniejące w latach  756-1870

                                                                  1.I.1852
                                                          Klucze św. Piotra pod tiarą
                                                                z papieskiej pieczęci

                                                                  *****************
                                                                 12.Oldenburg
                                  Wielkie Księstwo  w latach   1815-1918
                             na zachód od dolnej Wezery,w pn.zach. części Niemiec

                                                                       5.I.1852. Michel 1 


                                             Herb dynastii Schleswig-Holstein-Gottorp

                                                                ************
                       13. Modena - Ducato di Modena
                                            Niezależne państwo dynastyczne  (Österreich -Este)
                                             w północnych Włoszech w latach 1815-1859


                                                       1.I.1852. Michel 1


                                         Orzeł z herbu księstwa Modeny (rodu d'Este)
                                                 -  srebrny w polu błękitnym

                                                                       ***********
                              14.Parma -Ducato di Parma
                                               od 1731 r niezależne  państwo dynastyczne
                                                         hiszpańskich Burbonów w
                                                              północnych Włoszech

                                                    Od 1860 w zjednoczonych Włoszech

                                                                  1.I.1852 Michel 1


                                                       Lilia  z herbu księstwa Parmy
                                                       Herb dynastii Burbon-Parma

                                                                          *******
                                         15.Hiszpania
                                                             10.IV.1853 Michel 22


                                                                      Herb Madrytu
                                                                         **********
                                          16.Norwegia

                                                                    1.I.1855. Michel 1

                                                                   Herb Norwegii


                                                                   wersja 1844-1905

                                                                          **********
                                         17.Brema -Freie Hansestadt Bremen
                                  Wolne i hanzeatyckie miasto u ujścia Wezery
                                                       1815-w Związku Niemieckim
                                                    1871 -w cesarstwie niemieckim
                                                                         *****
                                                               1.IV.1855 Michel 1


                                                                   Herb miasta Brema
                                                                       ************


                                              18 Szwecja
                                                                   1.VI.1855/ Michel 1  ,

   

                                                                 Herb mały Szwecji

                                                                     *************

                                           19 Finlandia

                                                                 3.III.1856.Michel 1


                                       Wersja mała herbu Wielkiego Księstwa Finlandii
                                                            
                                                                  *************
                           20. Meklemburgia- Schwerin
                              Wlk.Ks. Meklemburgii -Schwerin państwo
                                     w pn -wsch. Niemczech w l.1815-1918

                                                              1.VII 1856. Michel 1


                                                     Herb władców Meklemburgii -głowa tura
 


*******************
                                                    21. Królestwo Wirtembergii
                                    państwo w południowo-zachodniej części
                                                             Niemiec w latach 1806-1918

                                                                22.IX.1857. Michel 6.

                                             Herb Królestwa Wirtembergii (1806-1918)

                                                                              ********
                                             22. Rosja

                                                             10 .XII .1857. Michel 1.


                                                    Herb Mały Cesarstwa Rosyjskiego
                                                     

                                                                       *********
                                         23.Neapol (Napoli)
                                Dawne Królestwo Neapolu,w 1815 r w
                                  połączonym unią personalną  Królestwie Obojga Sycylii

                                                              1.I.1858. Michel 1.
                                                    Znaczki dla kontynentalnej części
                                                          Królestwa Obojga Sycylii.

                                                 Herb na znaczku wzorowany na pieczęci
                                                    Banku Królestwa Obojga Sycylii

                                                      Wspięty koń - Neapol
                                                      Trincaria ( trykwestr) -Sycylia
                                                 lilie - panująca dynastia - Burboni Sycylijscy
                                                               (Borbone -Due Sicilie)

                                                                            **********
                           24. Mołdawia-Principatul Moldovei
                                     Księstwo utworzone w XIV w (1346)
                                                  .od  XVI w podporządkowane Turcji
                                                             Po 1828 autonomia
                                   1861-unifikacja Mołdawii i Wołoszczyzny
                                           (  Księstwo Rumuńskie)
                                                                              *****
                                                                21.VII.1858. Michel 1.
 

                                               Bawola głowa z gwiazdą między rogami
                                                                  z herbu Mołdawii

Herb Mołdawii
                                                                       ************

                     25. Hamburg -Freie und Hansestadt Hamburg
                                                                 1.I.1859 .     Michel 1

                                                       Herb miasta w wersji od 1752 r.                                                                       ************

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz