środa, 23 maja 2018

Pierwsze znaczki z motywem heraldycznym 1901-1941

                  Pierwsze znaczki z motywem heraldycznym
                                                Europa
                                             1901-1941
                                             Numeracja według katalogu Michel

                                                        1.Liechtenstein
                                                            1.II.  1912. Michel 1

                                         W prawym górnym rogu herb Liechtensteinu

                                                                 ***************
                                                                 2.Albania
                                                               5.V.1913. Michel 1

                                          Herb Albanii  na tarczy czarny dwugłowy orzeł

                                                                    ************
                                                                        3.Epir
                                                                   1914.Michel 9

                                                        Flaga Epiru z bizantyjskim orłem

                                                                         ************
                                                                      4 Ukraina
                                                                     VII.1918 Michel 1

                                                 Trójząb św. Włodzimierza Wielkiego

                                                        Ukraińska Republika Ludowa
                                                              ********************
                                                               5 Państwo SHS
                                                                 29.XI.1918 Michel 51

                                             Herb Królestwa Chorwacji-Slawonii
                                     (Trójjedynie Królestwo Dalmacji i Chorwacji,Slawonii)


                                                                      ************
                                                                       6 Litwa 
                                                                   17.II.1919 Michel 27


                                                                    Pogoń z herbu Litwy
                                                                           1918-1940

                                                                     **************
                                                         7 Fiume   (Rijeka)
                                                               19.I.1919 Michel 39


                                                   Włoska flaga z herbem  dynastii sabaudzkiej
                                                                   *********************
                                                                8 Zachodnia Ukraina
                                         Zachodnioukraińska Republika Ludowa
                                   państwo ukraińskie powstałe  w okresie rozpadu Austro-Węgier
                                                           proklamowane 19 X 1918 r.  istniało do VII 1919 r

                                                                  V.1919. Michel 64
                                                      Nadruk herbu  na austriackim znaczku
                                                      wydanie wiedeńskie-trójząb
                                                      wydanie lwowskie- herb ZURL
Lew Rusi Halickiej

                                                           *********************
                                                  9 Litwa Środkowa
                                                        20.X.1920 Michel 1


                                                    Herb Litwy Środkowej 1920-1922
                                                               *******************
                                            10.Wolne Miasto Gdańsk
                                                 31.I.1921 Mi  58
                                                   W lewym dolnym rogu herb Gdańska
           
                                                                     3.VI.1921 Michel

                                                            Herb Wolnego Miasta Gdańska
                                                                        1921-1939


                                                                 *******************
                                                                     11  Łotwa
                                                                  14. X. 1921 Michel 78

                                             Herb mały Łotwy ,ustanowiony 15 V. 1921r

                                                             *******************
                                                                       12 Saara
                                                                  1921. Michel 51
                                                  Nadruk herbu Saary na niemieckiej Germanii
                                                                  Herb Saary z lat 1920-1935

                                                                        **********
                                                               13   Karelia  (Karjala)
                                                                    I. 1922 Michel 1
                                                                       ************

                                                               14.Irlandia
                                                             7.IX.1923. Michel 44

                                       Czterodzielna tarcza z herbami irlandzkich prowincji
                                                        Herb z lat 1922-1945

                                                                    *************
                                                                    15. Malta
                                                                   19.I.1922 Michel 64


                         Melita - w narożach tarcze z symbolami Unii i Malty ( sprzed 1943 r)

                                                             ****************
                                                       16 Kłajpeda (Memel)
                                                              5.II.1923 Michel  124
 
                                              Znaczek z herbem Litwy - z nadrukiem


                                                                            *******
                                                      Z herbem miasta 1923 Michel 160

                                         W górnych rogach herb miasta i słupy Giedymina

                                                   

                                                            *********************
                                                                         17. ZSRR
                                                                 1927. Michel 326

                                                  W lewym górnym rogu godło ZSRR 1923-1936


 
                                                                 *****************
                                                                               18.Cypr
                                                                              1928. Michel 110
             

                                                                Herb królestwa Cypru 1192-1489

                    

                                                                                ************
                                                                               19. Estonia
                                                                        27 XI.1928 Michel 74
                

                                              Godło z herbu Estonii przyjętego    19 .VI.1925


                                                               ****************
                                                         20 Czechosłowacja
                                                                10.IV.1929 Michel 277


                                        Seria znaczków z herbem  średnim Czechosłowacji


                                                                   *****************
                                                                 21 Watykan
                                                               1.VIII.1929 Michel 1

                                                                             *******
                                      pierwszy znaczek z herbem papieża 1933 r Mi 21
                                                                           Pius XI

                                                                *****************
                                                                    22. Islandia
                                                                 1.IX.1930. Michel 134

                                                 W górnych rogach herb z lat 1919-1944


                                                                 *************
                                                               23 Gibraltar
                                                               1.VII.1931 Michel 96


                                               W lewy górnym narożu herb Gibraltaru                                                                   ***************
                                                                 24 Andora
                                                                   Poczta francuska
                                                              VI.1932 Michel 24

                                           W dolnym lewym rogu herb Andory 1931-1949


                                                           **********************
                                               25 Włoskie Wyspy Egejskie
                                                           X.1932 Michel 129
                                                            Herb dynastii sabaudzkiej


                                                              *******************
                                                                       26 Grecja
                                                                      X.1935 Michel 386

                                             Nadruk herbu Królestwa Grecji - krzyż grecki.
                                                            z tarcza zwieńczoną koroną


                                                            *********************
                                                                      27 Francja
                                                              15.III.1937.  Michel 342

                                                    Herb Paryża w lewym dolnym  rogu


                                                                  ******************

                                                                    28 Jugosławia
                                                                    1937 Michel 348
                                                 Herby Jugosławii, Rumunii,Grecji i Turcji


                                                                         ***********
                                                  29 Słowacja
                                                                    1939 Michel 1
   
                                                       Herb Słowacji na znaczku
                                       z  herbem średnim Czechosłowacji z lat 1920-1960
                       
                                                     Herb republiki na znaczku  Mi 67                                                       ************************               
                                          30 Protektorat Czech  i Moraw
                                                  15 III 1939 Michel 1

                                              Nadruk na znaczku czechosłowackim
                                                           z herbem średnim
                                                                      (Mi 277)

                                              na znaczki Mi 114 - Karol IV z herbem

                                               ******
                                                               31 Chorwacja

                                                           10.V.1941. Michel 9

                      Nadruk  herbu Banowiny Chorwackiej z 1939 r na znaczkach Jugosławii


                                                         ***********************

                      Pierwsze znaczki pocztowe  niepodległej Polski
                                                z herbami
                                                                          17 XI.1918
                                                                    numeracja  Fischer

                             3- Herb Warszawy
                             4.Orzeł Królestwa Polskiego


                      na niedopuszczonych do obiegu znaczkach poczty miejskiej Warszawy

                                                                 ***********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz