niedziela, 17 grudnia 2017

Węgry II


  Węgierskie znaczki pocztowe z polskimi motywami.

                         Numeracja znaczków wg. katalogu Michel

   
           
                                                                   1930. Zn nr Mi 465
Władysław I Świętywęg. I. (Szent) László (ur. ok. 1040-1048 w Krakowie, zm. 29 lipca 1095 w Nitrze na Węgrzech, obecnie Słowacja) – król Węgier z dynastii Arpadów, stronnik papieża Grzegorza VII podczas jego konfliktu z cesarzem Henrykiem IVświęty Kościoła katolickiego i patron Węgier.
Władysław był synem Beli I, króla Węgier, oraz nieznanej z imienia córki Mieszka II Lamberta, króla Polski. Urodził się w Krakowie, gdzie jego ojciec znajdował się na wygnaniu. Dzieciństwo i młodość spędził na dworze Kazimierza Odnowiciela, później Bolesława Śmiałego. Na Węgrzech znalazł się po powrocie Beli ok. 1050roku. W 1077 roku, po śmierci swojego brata Gejzy I, objął panowanie nad Węgrami .

Mi 571


 Mi 699-700

Mi3319Mi 3868

Mi 4352Mi4617

********


1942. Mi 703,704 Ludwik Węgierski, na Węgrzech znany jako Ludwik I Wielki (węg. I. Nagy Lajos) (ur. 5 marca 1326 w Wyszegradzie, zm. 10 września1382 w Trnawie) – król Węgier w latach 13421382król Polski w latach 13701382.

MI 3957

*******

1943.

Mi71

                                                   Taki naciągany polonik
                             Na znaczku Hrabia (Graf) Andreas Hadik von Futak (ur. 16 października 1710, zm. 12 marca 1790) – węgierski hr. Futak, dowódca korpusu austriackiej armii podczas wojny siedmioletniej (służył pod księciem Karolem Aleksandrem Lotaryńskim). Gubernator Galicji i Lodomerii od stycznia do czerwca 1774. Żonaty z Franciszką Lichnowską (1725-1787)

                                                                   ************

                                                  1948. Mi 1003

1950 Mi 1142-1144

 bl 19

Józef Zachariasz Bem herbu Bem (ur. 14 marca 1794 w Tarnowie, zm. 10 grudnia 1850 w Aleppo) – polski generałstrateg, pisarz, inżynier wojskowy artylerzysta, twórca pierwszych oddziałów wojsk rakietowych w Wojsku Polskim , dowódca artylerii czynnej Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego, działacz polityczny Wielkiej Emigracji, założyciel dwóch emigracyjnych organizacji Towarzystwa Historyczno-Literackiego oraz Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu pierwszego w historii polskiego towarzystwa inżynierskiego, uczestnik Wiosny Ludów, faktyczny choć nieformalny dowódca trzeciej rewolucji wiedeńskiej (Wiener Oktoberrevolution) 1848 r., naczelny wódz powstania węgierskiego 1848–1849feldmarszałek armii Imperium Osmańskiego.

****

1952 Mi 1226

****

1956 Mi 1481

****


1957. Mi 1488,1489
Ludwik Łazarz Zamenhof, właściwie Eliezer Lewi Samenhof (jid. לײזער לוי זאַמענהאָףesp. Ludoviko Lazaro Zamenhof; ur. 15 grudnia1859 w Białymstoku, zm. 14 kwietnia 1917 w Warszawie) – polsko-żydowski lekarz okulista, inicjator esperanto
*****


Mi 1503

*****


 bl 31
Kongres FIP w Warszawie
Mi 1762-1764


Mi 1912

****
bl 37

***

Mi 2845


Mi 2866


W rogu  emblemat wystawy filatelistycznej POLSKA '73  w Poznaniu

Mi 2868,2870, 2872****

Mi 2864
Układ Warszawski

Mi 2929

Mi 3088

bl 113

 bl 126

Mi 3284

 bl 130


    Mi 3319
30 lat RWPG

Mi 3374

Grosz króla Ludwika Węgierskiego

Mi 3376
Gulden króla Władysława II Jagiellończyka

Władysław II Jagiellończyk czes. Vladislav II Jagellonský, węg. II. Ulászló (ur. 1 marca 1456 w Krakowie, zm. 13 marca 1516 w Budzie) – królewicz polski, król czeski od 1471, węgierski i chorwacki od 1490, syn króla polskiego Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, córki króla Niemiec, Czech i Węgier Albrechta II Habsburga.

Mi 3383


bl  163

bl 168

Mi 3563
Konstantin Eduardowicz Ciołkowski (Konstanty Ciołkowski, ros. Константин Эдуардович Циолковский; ur. 17 września 1857 w Iżewskoje w obwodzie riazańskim, zm. 19 września 1935 w Kałudze) – rosyjski uczony polskiego pochodzenia, jeden z pionierów kosmonautyki, twórca modelu teorii ruchu i budowy rakiety kosmicznej

         Mi 3680
Kraków

Mi 3775

Mi 3781


bl  179

bl 180


 bl 187

bl 215


Mi 4201

Na przywieszce  podobizna św. Kingi
Święta Kinga (również Kunegunda; ur. 5 marca 1234 w Ostrzyhomiu, zm. 24 lipca 1292 w Starym Sączu) – węgierska klaryska (OSC) i dziewica, córka króla Węgier Beli IV i Marii Laskariny, żona polskiego władcyBolesława V Wstydliwegoświęta Kościoła katolickiego.

Mi 4217
Stefan Batory

Mi 4243


 Mi 4281
J. Bem

Mi 4446
Św. Wojciech  Biskup-męczennik. Patron Polski, Czech i Węgier
Największa i najważniejsza katedra katolicka na Węgrzech - Bazylika św. Wojciecha w Ostrzyhomiu (węg. Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Prímási Főszékesegyház)

Esztergomi bazilika )

Mi 4461
Jadwiga Andegaweńska (ur. między 3 października 1373 a 18 lutego 1374Budzie, zm. 17 lipca 1399 w Krakowie) – królowa Polski z dynastii Andegawenów, córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, w 1384 koronowana na króla Polskiświęta Kościoła katolickiegopatronka Polski.

 Mi 4351
J. Bem

Mi 4851bl 293


bl 299


Mi 5480

Mi 5495
Grupa Wyszehradzka (V4) – zrzeszenie czterech państw Europy Środkowej – PolskiCzechSłowacji i Węgier, którego celem jest pogłębianie współpracy między tymi krajami, w początkowej fazie w szczególności w kwestiach przystąpienia do struktur Unii EuropejskiejNATO. Powołane w 1991 roku przez trzy państwa (Polskę, Węgry i Czechosłowację) tworzące tzw. Trójkąt Wyszehradzki. W późniejszym czasie, wskutek rozpadu Czechosłowacji (1 stycznia 1993 r.), członkami grupy stały się Czechy i Słowacja. Jedyną instytucją grupy jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund). Od 2016 roku w dniu 15 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wyszehradzki.

Mi 5571bl 370*******************


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz