wtorek, 8 sierpnia 2023

Działdowo

             Miasto w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim 

                Położone jest na Wzniesieniach Mławskich, na północnym  brzegu Działdówki 

                 (nazwa odcinka Wkry); ok. 23 km na południowy zachód od Nidzicy

                             i 73 km na południowy-zachód od Olsztyna 

                                                                             ****

                                                                          Działdowo

                                                          Powierzchnia - 11,13 km² (miasto)

                                                                          Herb miasta

 

                                                                 obecna wersja przyjęta

                                                                        28.III.1996 r

                      Herb został nadany miastu przez komtura ostródzkiego Güntera von Hohensteina

                                                     w II połowie XIV w.

                                       Święta Katarzyna stanowi patronkę miasta. 

                                    Tarcza z białą-czerwoną szachownicą jest herbem 

                               rodowym von Hohensteinów, wywodzących się z okolic Harzu.
                                                                               ****

                                                                           Flaga miast

                                                                           od 1996

                                                                          ********

                                                       Gmina Działdowo (wiejska)


                                                                       brak herbu

                                                                         *****

                                                             Powiat działdowski

                                                    po raz pierwszy utworzono w 1920 r.

                           z południowej część dawnego wschodniopruskiego powiatu Neidenburg

                                                               Powierzchnia- 953,18 km²

                                                                       Herb powiatu

                                                             Ustanowiony 26 czerwca 2002 r. .

                                                  W polu srebrnym lew czerwony wspięty-

                                  nawiązanie do herbów komturów dzierżgońskich z pocz. XIV w

                                                 ( Zyghard von Schwarzburg 1301-1306, 

                                                   Luther von Braunschweig 1314-1331)                       

                          z tych czasów pochodzą    pierwsze wzmianki o grodzie w Działdowie

                       W polu górnym błękitnym postać św. Katarzyny .- herb Działdowa

                         W polu dolnym błękitnym głowa jednorożca złota   -herb Lidzbarka


                                                                                  ****

                                                                           Flaga powiatu

                                                                           ******

 
                                                                       
*******

                       

                               Od X w  na terenie dzisiejszego Działdowa zamieszkiwało jedno

                                               z plemion pruskich  Sasinowie

                                       


                      W XIII w. ziemie Sasinów zostały ostatecznie zajęte przez Krzyżaków.

                    ustalenie granic  między Zakonem a biskupem chełmińskim

                                 

                                       -   powstanie osady Soldav

                    13 .VIII. 1344 roku wielki mistrz Ludolf König nadał jej prawa

                                 miejskie  i nazwę Soldov.

                  

                           ( późniejsze -   Soldov, Soldaw, Solidow, Solidaw 

                                     w   XVI  w - Dzialdoff, 1684 Dzialdow

                      

                       24.VIII.1349 -  drugi akt   lokacyjny, wielki mistrz krzyżacki  

                                  Heinrich Dusemer von Arfberg

                 . Od 1466 po wojnie trzynastoletniej miasto było związane z Królestwem Polskim 

                                       zależnością lenną (Prusy Zakonne)

                            od 1525  -1657   stanowiąc część lennych Prus Książęcych

                                      1657- 1701 - w księstwie Pruskim

                                         1701-   w ramach Królestwa Prus

                            . W 1871 jako część Królestwa Prus miasto weszło w skład zjednoczonej

                                               II Rzeszy Niemieckiej.

                              

                                               do 1920 w granicach Prus Wschodnich

                                                             w powiecie nidzickim

            28 .VI. 1919 roku na mocy traktatu wersalskiego Działdowo, jako jedyne miasto

             na Mazurach, wraz z okolicznymi wioskami  (32) przyznano odrodzonej Polsce bez 

                              przeprowadzania plebiscytu     

             ( Przez nie przebiegała ważna dla Polski trasa kolejowa Warszawa-Gdańsk)

                                                           

                    . 17 .I.1920 roku polskie oddziały wojskowe wkroczyły do miasta, 

                       a następnego dnia uroczyście włączono je do Rzeczypospolitej. 

                Został utworzony odrębny powiat działdowski liczący - 491,77 km² (501 km²)

                                     który stał się częścią województwa pomorskiego    

                                        

                18 .VIII.. - 23 VIII.1920   zostało na krótko zajęte przez Armię Czerwoną

          .         1.IV. 1938 roku powiat działdowski został włączony do woj. warszawskiego

                                           

                                    2 .IX. 1939 roku  pod okupacją wojsk hitlerowskich.

                     .24.IV.1940 - miasto włączono do powiatu nidzickiego w ramach prowincji

                                     Prusy Wschodnie,przywracając mu nazwę Soldau                                              

                                    18 .I. 1945 roku wojska radzieckiej zdobyły Działdowo

                                            opuściły miasto w październiku 1945 roku


                               1950-1975   powiat działdowski  w  województwie  olsztyńskim

                                     W 1975 roku zlikwidowany został powiat działdowski.

                             gmina Działdowo weszła w skład województwa ciechanowskiego

 

                  W 1991 roku dokonano rozdziału gminy miejskiej i gminy wiejskiej Działdowa.

                W 1999 roku miastem powiatowym w ramach województwa warmińsko-mazurskiego

 

                                                                        *********

                                                           Znaczki pocztowe

                                                                     Znaczki Prus

                                                                       1850  - 1867

 


                                                                       *********

                                           Znaczki Północnoniemieckiego Związku

                                                     Pocztowego

                                                                       1868-1871


                                                                       *******

                                                             Znaczki Niemiec

                                                            1872-1920, 1939-1945

 
                                                                              ****

                                                                  Znaczki Polski

                                                                    1920-1939 , 1945

 


                                

                                                                               *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz