czwartek, 30 marca 2023

Stalin na znaczkach (NRD)

 Państwo niemieckie powstałe 7 października 1949 roku na terenie radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ) będące częścią bloku wschodniego.

 Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990 roku, gdy powstałe w miejsce NRD

 landy przystąpiły do RFN tworząc zjednoczone Niemcy

                                                                           ********                                                                 1951 r Mi  296,297

                                     Na pierwszym znaczku D. Bykow laureat  Nagrody Stalina 

                                            i  Erich Wirth laureat nagrody państwowej NRD

                                     Na drugim znaczku  J.Stalin i prezydent NRD-  W.Pieck


                                                                           ****

                                                                          1953

                                                   70 rocznica śmierci Karola Marksa

                                                                     Mi 344,346,352


                                                                          *****

                                                                         1953

                                                                    Mi 371, 374


                                   

                                                         Aleja Stalina w Berlinie

                                Aleja początkowo nosiła nazwę Große Frankfurter Straße

                                 21 grudnia 1949 roku została przemianowana na Stalinallee

                                           z okazji 70. rocznicy urodzin wodza.

          13 listopada 1961 dokonano  zmiany nazwy na Karl-Marx-Allee (obowiązującą do dziś).

             Była sztandarowym projektem odbudowy Niemiec Wschodnich po II wojnie światowej.

                                                                     *********

                                                                          1953

                                                               Rok Karola Marksa                                                                               ****

                                                                              1954

                                                             Rocznica śmierci J. Stalina

                                                         Josef Wissarionowitsch Stalin

                                                                              ****   


                                  21.VIII.1950 - ok.20 km na pd. od  Frankfurtu nad Odrą 

                                  rozpoczęto budowę robotniczego  miasta  -Stalinstadt

                           

                                    1.I.1951 - rozpoczęto budowę kombinatu  hutniczego 

                                                        Eisenhüttenkombinat „J. W. Stalin“.                                                                   

                              13. XI. 1961 Stalinstadt połączył się z wcześniej istniejącym miastem 

                        Fürstenberg, tworząc nowe pod  zdestalinizowaną nazwą „Eisenhüttenstadt”.  

 


                                                                           ********
      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz