wtorek, 30 sierpnia 2022

Rejony narodowościowe USRR

                         W ramach Ukraińskiej SRR w latach 30 -XX w -istniały 

                       3 żydowskie rejony narodowościowe , był to przejaw radzieckiej

                                                      polityki korienizacji                      

                                                                                                                                                     ********

                                         Żydowski Rejon Narodowy Kalinindorf

                                             Калініндо́рфський євре́йський райо́н

                                          (  Сейдеменухський єврейський національний район)

 

                       Pierwszy z żydowskich rejonów narodowych  utworzony  w 1927 r.

                                      Powstał  u zbiegu rzek Ingulec i Dniepr na terenie 

                                 który został  wydzielony  z  okręgu chersońskiego w 1926 r

                              (rejony bierosławski i wielkoaleksandrowski) i snigirowskiego 

                                                    z okręgu mikołajowskiego.

          

                                                           Powierzchnia -900 km²

                                                        Ośr adm.  -Kalinindorf

                                                      Jezyki    - jidisz i ukraiński

                                                          Ludność-   19,4 tyś.  (1939)

                                                                     -     40% żydzi

1940


                          po    1807-    żydowskie kolonie  Wielka  i Mała  Sejdeminucha

                                     ,Bobrowy Kut ,Lwow                   

                                        5.III.  1927 utworzenie rejonu

                            17.02.1935 r.  powiększenie  terytorium o Новогредневский сельсовет

                                                         z rejonu  snigirowskiego


                                  
  5.III.1939 likwidacja rejonu narodowościowego

                                VIII.1941  -III.1944     okupacja niemiecka  (Gross Ingulet)

                                                   . Kreisgebiet Cherson

                                   od 15 VIII.  1944-1958  rejon  kaliniński

                                                  w obwodzie chersońskim

                                  4.IV.1958 - likwidacja  rejonu kalinińskiego              
 

                                                          **************

                                    Żydowski Rejon Narodowy Nowozłotopolski

                    Новозлатопольский еврейский национальный район (Н.Е.Н.Р)

                          Новозлатопільський єврейський національний район  

                                    

                                               Powierzchnia -520,5 km²

                                   Ośr. adm. - Nowozłotopole  ( jidysz - Nai-Zlatopol )

                                                        Języki urzędowe -jidisz

                                                        Ludność - 15,6 tyś (1939)  

                                                                  żydzi -30%

                                                       

                                           10 rad wiejskich (9 żydowskich,1 ukraińska)

                                                                                                                   

                Nowozlotopole-  od  1848 r . żydowska kolonia rolnicza (jedna z 12) założona 

                         przez osadników  z  guberni witebskiej , kowieńskiej i mohylewskiej

                                                                 

                Od 1923 r. nowe  osadnictwo przy wsparciu Żydowskiego Towarzystwa 

                                                          Kolonizacyjnego

                                                                          

                       22 lipca 1929 r . utworzono  Oktiabrski Żydowski Okręg Narodowy                                                                                         

                                     1930 - przemianowanie na rejon  nowozłotopolski

                                       III.1939  -   likwidacja rejonu narodowego                                         

                                               X.1941 - IX.1943 okup niemiecka

                                                  1942 -  zagłada Żydów

                                                20.II.1945 likwidacja rejonu 

                                                    podział między 3 sąsiednie

                                          (  hulajpolski,kujbyszewski i połogowski)                                                             

                                                                 *************

                                        Żydowski Rejon Narodowy Stalindorf                            

                                   Сталиндорфский еврейский национальный район

                                             Jüdischen Nationalrajons Stalindorf

                                 Сталіндорфський єврейський національний район

 

                                    utworzony w lipcu 1930 r  w okręgu  krzyworoskim 

                       na terenach żydowskich koloni rolniczych  powstałych w  1809-1847                                    

                                                     Powierzchnia-946,1 km²

                                                        Ośr .adm.-  Stalindorf

                                   Języki urzędowe- jidisz, rosyjski,niemiecki,ukraiński 

                                             Ludność - 32 tyś   ( 22,2 % żydzi)                 23 rady wiejskie ( 16 żydowskich  ,4 ukraińskie  ,2 niemieckie,  1 rosyjska)

                                                     

                                                                        *****

                                                              1809—1847

               kolonie-  Ingulec ( Ингулец)  Izłuczyste  ( Излучистое),  Kamionka (Каменка)  ,

                  Nowy Witebsk (Нововитебск), (Nowy Żytomierz ,Новожитомир ) ,

                            Nowe Kowno (Новоковн)  i Nowopodolsk ( Новоподольск)

                                             -     w gub chersońskiej

                                     1931  - w okręgu kirowogradzkim   

                                  Żydowski  Rejon Narodowy Izłuczyste

                          Ізлучистий єврейський національний район, 

                            od 3 II.1931 - zmiana nazwy na Stalindorf                 

                                 Od 1932 w obw.  dniepropietrowskim

                       15.XI.1941 - II.1944  okup niemiecka  ( Friesendorf )                                       

                                     V.1942 - zagłada Żydów

                             Od  1944 -  rejon  staliński   (zwykły)

                        

                                   21.I.1959 -likwidacja obwodu

                  podział między rejony Apostołowo, Nikopol, Nowopokrowka, Sofijewka

                                                                                                           

                                                                            ******

                                                 Michaił Iwanowicz Kalinin (1975-1946)

                                                     działacz komunistyczny  i państwowy.

                                                                            *******

                                                           Józef Stalin (1878- 1953)

                                                    Iosif   Wissarionowicz    Dżugaszwili 

                                                   działacz komunistyczny i dyktator ZSRR.

                                                                               ******

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz