czwartek, 25 lutego 2021

Unia Monetarna Afryki Zachodniej

                                                                     

                                                                           *****                                                             

                     W  1972 r  z okazji  10. rocznicy  powstania Unii Monetarnej Afryki Zachodniej.
                                
                                       kraje członkowskie wyemitowały  okolicznościowe znaczki 

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                        
                                                        

                                                 Na znaczkach  m..in figuruje okolicznościowa  srebrna 
                                                                    moneta 500 franków CFA

                                                 
 
                                                                                *********
                                                
       Na awersie -7 tarcz  typu szwajcarskiego z  herbami ( lub elementami z herbów) 
 Górnej Wolty (obec. Burkina Faso) ,   Mauretanii, Nigru, 
    Senegalu,Togo,Wybrzeża Kości Słoniowej i Dahomeju (obec. Benin)

  ***** 
Górna Wolta 
 Haute-Volta

Na tarczy  -proso i motyki z  herbu Górnej Wolty


  Proso perłowe  ( Cenchrus americanus)  i motyki 
reprezentują  rolnictwo

  
                                                           Herb Górnej Wolty w l.1958-1984
                                                                       
                          Od 11 grudnia 1958 roku  samorządna kolonia we Wspólnocie Francuskiej
                     Przed ogłoszeniem autonomii nosiła nazwę Francuska Górna Wolta i byłą częścią
                                                                   Unii Francuskiej.
                        5 sierpnia 1960 Republika Górnej Wolty ogłosiła pełną niepodległość od Francji.
                                       4 sierpnia 1984 państwo zmieniło nazwę na Burkina Faso.

******
 Mauretania 
 Mauritanie


 Na tarczy palma daktylowa 
 półksiężyc i gwiazda 


                                                                            
 Godło od  3 sierpnia 1960 

od 2017

1900 ?
                                                     
*******
 Niger
Niger

Na tarczy 
 słońce nad głową zebu (Bos indicus)


Herb od 1 grudnia 1962.

****
Senegal
Sénégal


Herb Senegalu w l.1960-1965

******
 Togo
 Togo


Lew z godła Togo

   
          Godło przyjęte 14 marca 1962.
   
*******
Wybrzeże Kości Słoniowej
   République de Côte d’Ivoire


 Od 1964 r
                                                                      
W pierwszym herbie z 1960 roku srebrna głowa słonia 
 figurowała w polu  niebieskim
  

******
   Dahomej
     Dahomey
    (Benin )

  

            

      Lampart  ( Panthera pardus ) -jeden z trzymaczy tarczy  herbowej
 – narodowe zwierzę Beninu


Herb Republiki Dahomeju  w l.1964-1975.
Ponownie od  1990 r  jako herb Republiki Beninu

******


*****
                     L’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) -ostał utworzony w dniu 12 maja 1962
                                              . Siedziba komisji UMOA znajduje się w Abidżanie.

                        UMOA obejmuje obecnie: Benin, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, 
                                              Gwineę Bissau,Mali, Niger, Senegal i Togo.
                                                          

                                       Emblemat  Centralnego Banku Państw Afryki Zachodniej (BCEAO)
                                          -  Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest

                                                                             ******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz