wtorek, 1 grudnia 2020

ONZ i znaczki

 Organizacja Narodów Zjednoczonych, – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 roku w wyniku wejścia w życie podpisanej 26 czerwca 1945 w San Francisco Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.

Pierwsza sesja Zgromadzenia Ogólnego rozpoczęła się 10 stycznia 1946 r. w Londynie. Wzięli w niej udział przedstawiciele 51 państw

W grudniu 1945 Kongres Stanów Zjednoczonych wystosował propozycję, aby siedziba ONZ mieściła się w Nowym Jorku, co zostało zaakceptowane. Budynek siedziby głównej otwarto 9 stycznia 1951 roku na terenach podarowanych ONZ przez Johna Rockefellera Jr., gdzie mieści się do dziś. Część instytucji                      funkcjonuje jednak w innych miastach świata, m.in. w Genewie, Hadze, Nairobi i Wiedniu.   

                                                                                ******

                                                                                  Flaga

       
                                                            Wprowadzona 7 grudnia 1946

Flaga nawiązuje do  godła zaproponowanego przez Stany Zjednoczone w kwietniu 1945 r.
 Tak zwany „projekt z San Francisco” ukazywał mapę świata o oglądaną z 40 równoleżnika szerokości południowej na setnym stopniu szerokości zachodniej od Greenwich

7 grudnia 1946 r. Zgromadzenie Ogólne przyjęło „projekt z San Francisco” z niewielkimi zmianami. Nowe godło przedstawiało mapę świata otoczoną dwiema gałązkami oliwnymi. Od czasów starożytnej Grecji, gałązka oliwna jest symbolem pokoju.

20 października 1947 r., Zgromadzenie Ogólne przyjęło jednogłośnie rezolucję, deklarując że flaga Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie oficjalnym emblematem przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne. Zawiera ona godło zamieszczone centralne na jasnoniebieskim tle. Nie stwierdzono, by kolory miały tu specjalne znaczenie.


                                                                    ***************

                                                            Znaczki pocztowe

                                   United Nations Postal Administration 
                                                           Administracja pocztowa ONZ 

                                                Od 24.X.1951 r emisja własnych znaczków  Poczty ONZ 
                                                                      w Nowym Jorku
                                                                               *****

                                          Od  4..X.  1969 - własne emisje Poczty ONZ w Genewie

                                                Nominał w frankach szwajcarskich (F.s,.CHF)

                                                                                *****

                                             Od 24.VIII.1979 -emisje Poczty ONZ w Wiedniu
                                                Nominał w Szylingach austriackich = 100 groszy

***
Nominał w Euro (od 2001 r )

******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz