środa, 4 lipca 2018

Parlamentaryzm Rzeczypospolitej


                                     Jeden z  najnowszych polskich  znaczków pocztowych 
                                            550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej                                    

 Fi 4849
Na znaczku  -wyobrażenie obrad polskiego Sejmu za Zygmunta III Wazy

                Wykorzystano tu  rycinę (miedzioryt) sztycharza rzymskiego Jakuba Lauro (Giacomo Lauri)  
                        wykonaną w 1622 roku , umieszczoną jako osobna tablica w dziele pt.
                                     Antique Urbis splendor Romae , wydanym w 1641 r

                                               https://www.youtube.com/watch?v=g-rQX3UxEr8                   

                       
         
                                              Po obu stronach  tronu królewskiego znajduje się
                                      fryz 16 herbów ziem polskich i litewskich   biegnący 
                                                                   przez salę obrad Sejmu
                                               
Herby od lewej

Wielkopolska ( łac.Polonia Maior)
Małopolska (Polonia Minor)
Wlk.Ks. Litewskie (Magnus Ducatus Lituaniae)
Ks Ruskie (Ducatus Russiae)
Ks Pruskie (Ducatus Prussiae)
Ks Mazowieckie (Ducatus Mazoviae)
Żmudź (Samogitia)
Inflanty (Livonia )

******
Podole (Podolia)
Ks.Pomorskie (Ducatus Pomeraniae)
?
Wołyń (Volhynia)
          Mołdawia ( Moldaviae)
Wołoszczyzna (Valachiae)
Ks Śląskie (Ducatus Silesiae)
Ks.Siewierskie (Ducatus Severiensis)

*********
Księstwo Siewierskie

1312-1337,1443-1790
samodzielne księstwo,  pod panowaniem książąt siewierskich,
 którymi byli od 1443 kolejni biskupi krakowscy

Dlatego herb  z tronem ze złożoną  na siedzisku infułą (mitrą) ?
   Jako herb księstwa podaje się  
szarego  orła  ze złotą literą S na piersi,w polu złotym


lub  anioła*******
Inflanty (Livoniae)


 powinien być gryf z mieczem**************
Herb Wołynia - litewska Pogoń ?
 Wołyń do  1569 r znajdował się w granicach Wlk,Ks Litewskiego


 Herb województwa wołyńskiego od 1589 r 
-tarcza  z orłem polskim na przecięciu ramion krzyża

***************
Pomiędzy herbem ks. Pomorskiego i Wołynia -
   herb z  koronowanym orłem z zamazanym podpisem

?Podlasie ??

*****************
Herb podpisany tu jako Mołdawia  -   przypomina herb miejski.... 
   
            Herb podpisany jako księstwo wołoskie (Valachia)- bawola głowa,  
to  właśnie  herb Mołdawii 


****
Natomiast herb Wołoszczyzny (księstwa wołoskiego)
 przedstawiał od końca XIV w orła trzymającego w dziobie krzyż,
flankowanego przez półksiężyc i gwiazdę


***********
                                  
                                 Na FDC  znajduje się  też drzeworyt  -Sejm Polski z Statutu Jana Łaskiego.
                                          O tym w poście - Herby na polskich znaczkach pocztowych
                                                                               z 15.02 .2017
                                                                        ******************

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz