piątek, 2 lutego 2018

Palestyna

                             Palestyna-  (arabskie  Falastin)-  
                                 historyczna kraina na Bliskim Wschodzie

                                       ********
                       od 6 r. n .e - prowincja rzymska (Judea)
                                            kolebka chrystianizmu
                                                ( Ziemia Święta)

                                            
                        Od  395 - do  Cesarstwa Bizantyńskiego
                          
                                                       614 - podbój perski
                                                    636-   podbój arabski
                                        Od   1096   -państwa krzyżowców
                                 Od 1291 - pod władzą egipskich Mameluków
                                       Od 1516  - 1916 -  w imperium osmańskim
                                                     (część prowincji Damaszek)
                                                1918 -okupacja brytyjska
                                  1920 -1927  terytorium  mandatowe Wielkiej Brytanii
                                                       z ramienia Ligi Narodów


                                      1947 - ONZ uchwala podział Palestyny na 2 państwa: 
                                      żydowskie i arabskie  (Rezolucja Nr 181 i 242 )


 i strefę międzynarodową (Jerozolima i Betlejem) pod administracją ONZ

                         14.V. 1948 -proklamowanie  w  części Palestyny 
                                                          państwa Izrael
                          W wyniku wojny arabsko-izraelskiej 1948-49  Izrael zajął 2/3 powierzchni
    
                              Pozostała część weszła w skład   Jordanii (Zachodni Brzeg)
                  

*******
                           do  Egiptu - Okręg Gazy -362 km kw


                            Od   czerwca 1967 - tzw. Zachodni Brzeg Jordanu i
                                             Okręg Gazy okupowany przez Izrael     

                                        Od 1994 - Palestyńskie Władze Narodowe
                                                   (zwane Autonomią Palestyńską )
                                                    (Zachodni Brzeg i Strefa Gazy)
                                                      4.I.2013 - Państwo Palestyny

                                                

                                                          **********************

                      Nazwy Palestyna używa się oficjalnie od 135 r po Chr. 

          dla określenia obszaru  między Morzem Śródziemnym a rzeką Jordan.

                                        


Wtedy to cesarz Hadrian stłumił powstanie żydowskie Bar-Kochby i zastąpił nazwę 

Judea określeniem  Philistea (wymawiane Palestinea ) pochodzącym od  Filistynów, największego wroga Izraelitów.

Palestyna w atlasie geograficznym z 1914 r

                  Nazwę przejęli Anglicy kiedy w latach  1920-1948 na tym terytorium
                                                           sprawowali mandat



                 Współcześnie Palestyna obejmuje obszar ok. 28 000 km², z tego   21 946 km² 
                             w granicach Izraela i 6 257 km². w  Autonomii Palestyńskiej

                                               **********
                                                   Flagi

                                  Flaga mandatu Palestyny


                                                  1927-1948


  
Flaga handlowa

                                                  ******
                                                  Izrael   
                                          Przyjęta  28. X. 1948
                                              *******
                                     Autonomia Palestyńska



                                               Barwy panarabskie
                                                    przyjęta przez OWP -1 .XII. 1964 r

                                                                   ***************
                                                                     Symbole       
                                       Izrael
                                    Od 10.II.1949

                                                                        **********
                              Autonomia Palestyńska


                                                                            Po 1964 r
                                                               *******************


                                                                    *************
                                       Znaczki pocztowe
                                    Znaczki tureckie
                                             od 1866

***** 
                    Od 16.VII.1918- znaczki okupacyjne anglo-egipskie
                                               E.E.F -Egyptian Expeditionary Forces


                   1920 - przedruk tekstem z nazwą Palestyna
                               arabski, angielski i  hebrajski
            Od 1927 - znaczki definitywne z nazwą Palestyna
                             angielską, hebrajską i arabską 



                               w obiegu do 1948 r

                                *********
                       Od 16.V.1948 r w użyciu znaczki Izraela


                                    *****
                                      Jordanii
                                    1948-1950

                               *********
                               Egiptu 1948-1958  
                                                         ZRA - 1958-67




       

                                  ******
                           Autonomii Palestyńskiej
                                        The Palestinian Authority
                                             Od 15.VIII.1994 r  



*****
                     Od 9. I. 2013  z napisem   - State of Palestine




                                   ******
                            

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz