sobota, 6 stycznia 2018

Herby na polskich znaczkach 2000-2010               W Polsce -Dzień  Filatelisty obchodzony jest 6 stycznia.
                     Data ta  upamiętnia powołanie  w 1893 r w Krakowie
                                             Klubu Filatelistów
                                                 *****
  Ten post  (200)  będzie o motywach  heraldycznych  na polskich znaczkach wydanych 

              w latach 2000-2010

                                                                         *********

                                                    2000
                                                 ******
                                                     15 czerwca  1000 -lecie Wrocławia


                                                                        blok Fi 130 .
                                                         herb Wrocławia z  1530 roku.


       W poszczególnych polach
           -czeski lew
          - śląski orzeł
            litera W -od łacińskiej nazwy miasta
            popiersie św. Jana Ewangelisty
             taca z głową św. Jana Chrzciciela

            Herb miastu  nadał  cesarz  Ferdynand I Habsburg 12 .II. 1530 r

                                                                       *******
                                                 2001
                                                             29 czerwca - Polonica

                                                                   znaczek Fi 3743
                                                       Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku
                                                                W tle herb  RP wzór z 13. XII .1927
                                                zaprojektowany przez prof. Zygmunta Kamińskiego

                                                                       ******
                                  1 września  -Europejska Wystawa Filatelistyczna 
                                              Euro-Cuprum
                                               blok 134 A, 134 B                                                                      Herb Lubina
                                                                     Wersja od 1996

                                               Herb znany od  XIV w. z  pieczęci  miejskich

                                             
                                                             Herb w latach   1968 -1996

                                                                         ********

                                     11 listopada -Polskie Millenium

                                                    blok 137 I ,  137 II

                                Fi 3781
                                              w tle flaga z herbem Polski.
             
********


             Fi 3788

                                                  Plakat "Do broni" z 1920 r
                                                               *******


Fi 3789
W tle winieta pisma informacyjnego AK "Warszawa Walczy" z orzełkiem.

W prawym dolnym rogu pieczęć gen. M.Langiewicza z okresu powstania styczniowego


                                    Pieczęć z herbem  ustanowionym podczas powstania listopadowego
                                                                 19 lutego 1831 r

                                                                      *********

                                                                         2003    

                 20 marca,  25 -rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II
  
Fi 3868-3892


                       25 znaczków z herbem Jana Pawła II
                         
                                                 *****
           Fi 3867

Herb Jana Pawła II
autorem herbu był ks. Bruno Bernard Heim (1911-2003)
***
herb arcybiskupi Karola Wojtyły

*******
Herb arcybiskupa  B.B. Heima

                                             ********
                     15 kwietnia   750 -lecie lokacji Poznania
                                          blok 146


                                          Na znaczku herb miasta z północnego sklepienia
                                                        Wielkiej Sieni poznańskiego ratusza (1555)Orzeł - jedno ze znalezisk  archeologicznych z Ostrowa Lednickiego
(badania  z 1932-35)

*********
                                                          Obecna wersja herbu od 1997 r

                                             ********
             18 sierpnia - XIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna
                                    KATOWICE 2003
                                            blok 147 A. 147 B
                                             Herb Katowic
                                               Wersja od 1937 r

                                               *******

                                                  2004
                   1 maja - Droga do zjednoczonej Europy                                        znaczek Fi 3955
   
                                     ***********
              2 czerwca  - Osiem wizyt duszpasterskich 
                        ojca świętego Jana Pawła II w Polsce


                                         blok 150, 151

           Na przywieszkach  herby Jana Pawła II i Polski
            Herb Polski - nieco odmienny niż oficjalna wersja. 
                            dopasowany do kształtu tarczy.

                                             *********
                                                  2005
                  12 sierpnia  85 rocznica " cudu  nad Wisłą "
                                  znaczek Fi  4054, bl 163         
 Na znaczku  jest taki orzeł               .powinien być taki 


                                                ******
                                                    2006

                            7 listopada -Polskie abecadło 

                                            znaczek  Fi 4134
                                                                  O - orzeł
                                      Orzeł Kazimierza Wielkiego

                                              *********
                                                2007 

             25 marca -50 rocznica podpisania Traktatów Rzymskich                                               Znaczek Fi 4153
                     Na flagach Słowenii i Słowacji herby państwowe


                                                *******
                    29 maja  -750 rocznica lokacji Krakowa


                                             znaczek  Fi  4165
                                     kartusz herbowy z Sukiennic
                                                               z lat 80-tych XIX w.


                                        Obecna wersja herbu od 2002 r                                                                              *******
                                                   2008
                      22 marca    80-lecie Straży Granicznej
                     

                                                znaczek Fi 4202

                                                 *****
                           10 czerwca -Isfahan - miasto dzieci polskich


                                                   znaczek Fi  4214
                                      W tle dywan z Orłem Białym
      więcej tu -http://dzieje.pl/aktualnosci/dzieci-isfahanu-po-70-latach-ponownie-w-iranie     
                                    ***********
         24 września -Prezydenci  Rzeczypospolitej Polskiej 
                                   na  uchodźstwie
       

                                                blok 180
                                W tle Orzeł z banknotów II RP


                                              ******

                             11 listopada -Rok niepodległości
                                 ( 90 rocznica odzyskania niepodległości)
 
                                           znaczek  Fi 4250
                                             Orzeł w koronie z dewizą-
                       "Miłość do Ojczyzny wszystko zwycięża" (Amor Patriae Omnia Vincit)

                                              ********
                                               2009
                            28 sierpnia -Polacy na świecie
                                     znaczki Fi 4290-4293
                               W tle fragment Orła Białego                                                 ******
                                               2010 
            15 stycznia - 150 lat polskiego znaczka pocztowego

 znaczek Fi 4315


               Godło Imperium Rosyjskiego  z tarczą z herbem Królestwa Polskiego
         
                                                ********
                  7 kwietnia - Dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej                                    znaczek 4331, blok 193
                   Na piasku   ułożony   krzyż z guzików mundurowych

                                                  *******

                    15 lipca -600-lecie bitwy pod Grunwaldem


     

blok 195Chorągwie polskie i zakonu krzyżackiego

Chorągiew Królestwa Polskiego była dosłownym odbiciem herbu --była
barwy czerwonej z Orłem Białym.

Chorągiew krzyżacka -chorągiew  malborska Mistrza Krzyżackiego Wielka
z herbem wielkiego mistrza.                                               *********

                Następne posty o polskich znaczkach z motywami                              heraldycznymi będą  tu sukcesywnie umieszczane

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz