wtorek, 28 listopada 2017

Uganda

Republika Ugandy -wschodnioafrykańskie państwo bez dostępu do morza.
Graniczy na północy  z Sudanem Południowym, na południu z Tanzanią i Rwandą,
na wschodzie z Kenią oraz Dem.Rep. Konga na zachodzie.

 

Kraj leży na wyżynie (część Wyżyny Wschodnioafrykańskiej,  800 -1500 m n.p. m ) na wschód 

od Wielkiego Rowu Afrykańskiego (Wielki Rów Zachodni) , z jeziorami  Alberta i Edwarda ,

na którego skraju znajduje się masyw Ruwenzori  (Margherita - 5 109 m n.p.m) oraz wulkaniczne pasmo Wirunga (Muhabura -4127m n.p.m).
 Wyżynę  rozcinają głębokie doliny rzek Nil. , Katonga, Kafu,


Doliny rzek są często zabagnione. 
W centrum znajduje się rozlewiskowe jezioro Kioga
Na północnym -zachodzie  znajduje się niewielkie obniżenie -Kotlina  Ugandy
Na  granicy z Kenią ciągną się odosobnione góry z  masywem wulkanicznym  Mt. Elgon -4321 m n.p.m.
Na granicy z Tanzanią i Kenią  położone jest wielkie Jezioro Wiktorii.

Klimat podrównikowy wilgotny , na północnym wschodzie - podrównikowy suchy.

*******
              Republic of Uganda
          Jamhuri ya Uganda


                                    Powierzchnia -235 900 km²
                                    Stolica - Kampala

 
               Ludność: 39,5 mln
narodowości  ludy Bantu  (Buganda,Ganda,Nioro,Niankole )

oraz plemiona nilockie (Lango,Aczoli)
Języki urzędowe  angielski ,suahili

Nazwa państwa -od plemienia Buganda, którego nazwa w języku suahili brzmi -Uganda

                *******************

                    XIV-XV w. -państwo Kitwara

penetracja  przez arabskich i sudańskich handlarzy niewolników

XIX w- hegemonia  królestwa Bugandy (kabaka Mutesa I)

               1862 -piersi europejczycy (Brytyjczycy)

           1888 - 1893 działalność Brytyjskiej Kompani Wschodnioafrykańskiej
                                          Imperial British East Africa Company     

 
                                 

                      1894 - brytyjski protektorat  nad królestwem Buganda
                      1900 - protektorat nad całym krajem (1909).

                                

                                             Do 1926 - ustalenie granic Ugandy
                           1962 - autonomia wewnętrzna

       9 .X. 1963 - przyznanie niepodległości, w ramach brytyjskiej Wspólnoty Narodów

                                          Państwo federacyjne do 1966 r.
4 prowincje (Buganda,Uganda Wsch. Uganda Zach. , Uganda Pn.), i 3 królestwa

 (Ankole, Bunjoro, Toro)


                              1967 -likwidacja ustroju federalnego
                                   1971 - dyktatura wojskowa Idi Amina
                               1979 - wojna z Tanzanią
                                                obalenia Amina
                                   1993 - restauracja  tradycyjnych 4 królestw

                                                                 ****************
                                                      Symbolika


                                                              Herb

                                                                        Od 1.X.1962 r

                                                     Flaga
                                                           
 
                                                            **********************

                                                                Protektorat  

                     
                                                                            Od 1910
                                 Koronnik szary (Balearica pavonina gibberifrons - Balearicidae )
                                                                    to narodowy ptak Ugandy
                                                                     

                                                             ***********************
                                               Królestwa
                                                    Buganda19.VI.1894 -protektorat bryt.
8.IX.1967 - likwidacja królestwa
24.VII.1993 -odnowienie

***************************
    
           Bunjoro (Bunyoro Kitara)

Od XVI w.
1830 -podział królestwa
1894 - 1962  protektorat bryt.

***************

                                                                  Ankole (Nkore)
                                             Od XV w.
                                                           Od 25.X.1901 -protektorat brytyjski

                                                                    1967 -likwidacja

               


                                                                     *******************

                                                                                Busoga

               
                                                              1906 - utworzenie (wydzielenie z Bugandy)

                                                                 
                                                                                ************

                                                                    Toro (Tooro)
     
część  król. Bunjoro
Królestwo od 1830(1822)-1876, 

 1891-przywrócenie królestwa
protektorat bryt od 1900 r.


                                                                    *************
                                              Znaczki pocztowe

20.III.1895 - prymitywne znaczki misjonarskie drukowane na maszynie do pisania
przez anglikańskiego misjonarza  Ernesta  Millera  działającego w Mengo (stolica Bugandy,

 na pn.od Kampali ).


                                1896 -


                            1898 - znaczki własne z napisem  UGANDA PROTECTORATE


                             1902 - nadruki UGANDA na znaczkach  Bryt. Afryki Wschodniej

                             
                     1903-1922 znaczki Brytyjskiej Afryki Wschodniej
                      (East Africa and Uganda Protectorates)                            1922-1962 - znaczki Kenii i Ugandy


                         Od 1. V.1935 - Kenia-Uganda -Tanganyika


                        

                              Od 1964 r. Kenia, Uganda, Tanganika i Zanzibar

                                  od 1965 do 1977 r.- Kenia, Uganda i Tanzania.
                                     

                     1.XII. 1967- 1977-  znaczki Wspólnoty  Wschodnioafrykańskiej

*********

                        1962 - znaczki własne z napisem Uganda
                                     w obiegu równocześnie ze znaczkami Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej                                      1979 -emisje przedrukowane " Uganda Liberated 1979"
   *****


          *******************************************
                                         Poloniki


1993


                                                  *********
                                             Kolejny post -Kenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz