poniedziałek, 27 marca 2017

Słowenia

Republika Słowenii leży u nasady  Półwyspu Bałkańskiego.
 Na zachodzie graniczy z Włochami (199 km) , na północy z Austrią ( 262 km),na północnym -wschodzie z Węgrami (83 km) na południowym -wschodzie i południu z Chorwacją (501 km).

Poprzez wąski korytarz u nasady Półwyspu  Istria, między Włochami a Chorwacją ma dostęp do Morza Adriatyckiego (44 km wybrzeża).

                                                                  **********

                  Powierzchnia -20 273 km². 
                     Stolica-Lublana (Ljubljana).


                        


********************************************************************

                             Trochę historii

 Słowiańscy przodkowie dzisiejszych Słoweńców (Karantanie) przybyli na ziemie obecnie należące do Słowenii w VI wieku naszej ery. 
W VII wieku na dzisiejszym terytorium Austrii uformowało się słowiańskie Księstwo Karantanii. W połowie VIII wieku  (ok.750 r. książę Gorazd ) Karantanie przyjęli chrześcijaństwo

W 822 roku Karantania utraciła niepodległość – została włączona do imperium Franków

 Po rozpadzie państwa frankijskiego ziemie słoweńskie weszły w skład  cesarstwa niemieckiego.

W wiekach XIII -XIV słoweńskie księstwa  Krajny (Carniola) od 1335 r, Styrii  (1282) i Karyntii opanowali Habsburgowie.

 W latach 1804-1809 i 1814-1918 były częściami Cesarstwa Austrii.

 później przekształconego  w Monarchię Austro-Węgierską, w której Słoweńcy stanowili większość w  prowincjach  Kraina, Gorycja i Gradiska, a także znaczny odsetek ludności w Styrii, Karyntii i Istrii.   Słoweńcy  poddawani  byli germanizacji i italinizacji.
 Przetrwanie narodu słoweńskiego było możliwe dzięki kulturze słoweńskich chłopów i  intensywnej edukacji  prowadzonej duchownych.
 Jest to w przeważającej części katolicki naród.
 W okresie napoleońskim (1809-14) współtworzyła zależną od Francji federację Prowincji  Iliryjskich . Prowincje  odegrały dużą rolę w odrodzeniu narodowym Słoweńców.Królestwo Ilirii  – jednostka administracyjna (kraj koronny) Cesarstwa Austrii, istniejąca w latach 1816-1849.Królestwo powstawało w 1816 roku w wyniku włączenia ziem dawnych Prowincji Iliryjskich do Cesarstwa Austriackiego na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego. Stolicą kraju została Lublana, a w jego skład wchodziły tereny obecnej zachodniej i środkowej Słowenii, Karyntia, tereny obecnej północno-zachodniej Chorwacji i północno-wschodnich Włoch, czyli obszar istniejących wcześniej Prowincji Iliryjskich.


W 1848 podczas Wiosny Ludów powstał program „zjednoczonej Słowenii”.


Po upadku Austro-Węgier  1 grudnia 1918 Słoweńcy wraz z innymi narodami południowosłowiańskimi uformowali Królestwo SHS, przemianowane na Królestwo Jugosławii w 1929.Słowenia w Królestwie SHS

            
              Banowina Drawska  -w Jugoslawii (do 1941)


 Podczas II wojny światowej ziemie słoweńskie zostały podzielone między Niemcy (Maribor, Celje) Włochy (prow. Lublana) i Węgry (Prekomurje). 

Po wojnie, gdy odtworzono Jugosławię, Słowenia ponownie stała się jej częścią  od 29 XI 1945 jako republika federacyjna.

  Ljudska Republika Slovenija, 1947-1963
          Socijalistična Republika Slovenija, 1963-1990

 

 Po podziale Wolnego Miasta Triest Słowenia uzyskała dostęp do morza Adriatyckiego.

25 czerwca 1991 wraz z Chorwacją odłączyła się od Jugosławii (formalnie   od 8  października 1991  stała się państwem niepodległym).                                                           ************
                             Znaczki pocztowe.

                Początkowo znaczki  austriackie

                     Od 1918-  znaczki Państwa S H S                        Znaczki Królestwa S H S.
          1929-1941 i od 1945 znaczki jugosłowiańskie

 Jezioro Bledjezioro polodowcowe w Alpach Julijskich, w północno-zachodniej Słowenii.


**************

1941-45 w części okupowanej przez Niemców znaczki niemieckie.
              Węgrów - węgierskie.

                             ******

W okupowanej przez Włochów prowincji Lublana 1941-43 nadruki na znaczkach  jugosłowiańskich
                       Od 3 V  1941 znaczki włoskie


                   1944 - niemieckie przedruki okupacyjne

                      1945 -Provinz Laibach/ Ljubljanska Pokrajina                                              1945.Wydania lokalne.


            Od  26 VI 1991 - emisje własnych znaczków

**************************************


Polonik na znaczku  między innymi herbami herb Polski.***************************************

Co nieco o herbach ziem słoweńskich.Kraina (Kranjska)

Herb Herzogtum Krain od 1463 r

Styria (Štajerska )

Styria  – kraina historyczna w środkowej Europie. Obecnie większość Styrii należy do Austrii , a południowa część, zwana też Styrią Dolną – do Słowenii  

W polu zielonym srebrna pantera heraldyczna ziejąca ogniem.


 Przymorze (Primorska)
  region geograficzny w zachodniej Słowenii, przy granicy z Włochami, słoweńska część dawnego Pobrzeża Austriackiego; złożony z Goriški i słoweńskiej części Istrii
                       Herb Gorycji i GradyskiKaryntia (Koroška)

Po klęsce Austrii Królestwo SHS usiłowało bezskutecznie opanować Karyntię.
Traktat w Saint Germain ( 1919) przyznał mu   mały fragment zwany dziś Słoweńską Karyntią
( z największą miejscowością  Ravne na Koroškem).
         Herb Karyntii
Tarcza dwudzielna w slup,w polu złotym trzy lwy czarne, w polu czerwonym pas srebrny

Prekomurje (Prekmurje)
 - niewielki region historyczny w dzisiejszej Słowenii.
 Część  historycznego Królestwa Węgier, w którym było rozdzielone między komitaty Vas i Zala.

                              Vas                           Zala                          

Na mocy traktatu w Trianon 4 czerwca 1920 Prekmurje zostało oderwane od Węgier i przyłączone do ówczesnego Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców


Herb miasta Murska Sobota
Herb państwowy.


Herb Słowenii przedstawia potrójny szczyt górski symbolizujący Triglav - najwyższy szczyt Słowenii. Podwójna linia falista symbolizuje morza i rzeki słoweńskie. Trzy złote gwiazdy sześcioramienne ułożone w trójkąt nawiązują do herbu hrabiowskiego rodu Celje, wielkiego rodu słoweńskiego z XIV i początku XV wieku, pod którego rządami dokonało się zjednoczenie większej części dzisiejszej Słowenii.
 Herb zaprojektował słoweński rzeźbiarz Marko Pogačnik.

                    Godło Socjalistycznej Republiki SłoweniiTriglav - najwyższa góra kraju, tradycyjny symbol Słoweńców i emblemat Frontu Wyzwolenia podczas II wojny światowej. 


 Faliste symbole  - słoweńskie rzeki i Adriatyk.

Autorzy - Branko Simčič i Edvard Ravnikar.
 

**********************************************


 Herb mały  Królestwa Jugosławii


*********************************
(Serbia,Chorwacja,Słowenia)


Pocztówka z lat 20-XXw.


****************************************

                              Następny post  Karyntia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz