piątek, 22 czerwca 2018

Campione d'Italia

 Campione d'Italia - włoska gmina (prowincja Como, region Lombardia), enklawa na terytorium szwajcarskiego kantonu Ticino, od Włoch oddzielona jeziorem Lugano (Ceresio) i górami (Sighignola)


                                      Powierzchnia -2,6 km²
                           
                                                           ***************


                                Campione i San Martino - po drugiej stronie jeziora Lugano w 1861 r
 przekazane Szwajcarii
***

                                                                      *************

                           8.III.777 r   hr Totone II w testamencie zapisuje Campione
                                      klasztorowi św. Ambrożego w Mediolanie
                                                 (Convento di S.Ambrogio di Milano)
                                               do 1797 lenno tegoż opactwa
                                   1797-1815-do Lombardii (  epoka napoleońska)
                                   1815   -1861 do Król Lombardzko -weneckiego
                                             Od  1861 -do Włoch,
                                     1923- delimitacja  granicy ze Szwajcarią

                                               Od   IX.1943  - do Włoskiej Rep Socjalnej
                                     28.I.1944 - podporządkowanie się rządowi królewskiemu

                                         
                                                                    ***********

                                                                       Herb

****
              Ślimak -nawiązanie do  domniemanego pochodzenia nazwy od  pole ślimaków
                                                             (Campus heliceus)
           
             Symbolizować ma też  budowniczych i architektów (Maestri campionesi) z XII -XIV w.
                        którzy pozostawili  ślady swojej działalności  w pn. Włoszech
                                       (katedry  w  Monza,Modenie,Bergamo.Mediolanie ) .
                        Pastorał - symbolizuje biskupów i opatów
                                    Bat  - atrybut patrona Mediolanu  św. Ambrożego
                                                                 (Bat na heretyków)
   
                                               Św. Ambroży                                


                                               Pierwszy opis herbu pochodzi z 1625 r,
                                                  obecna wersja zatwierdzona w 1997 r
 
                                                *******


                                              Flaga gminy
                                                *******
                                     Znaczki pocztowe

                           1944  - lokalne wydania z napisem 
                      "Commune di  Campione "i nadtytułem  -
                              " R.R.Poste Italiane"
                             w walucie szwajcarskiej
                                     
                                                        20 .VI. 1944  - 5 znaczków


*******8
28 .VI. 1944 - 5 znaczków9.IX.1944 - 7 znaczków  (seria obrazkowa)

********
Znaczki drukowane były w Zurychu
W obiegu do 31.III. 1952 r.

Berlin Zachodni cz. 2

           Berlin Zachodni - znaczki z herbami
                                                        Numeracja  -katalog Michel

                                                                     *************
                                                           1954 Mi 115

                                                             W górnym rogu herb Berlina

                                                                   ****************

                                           1955 Mi 126,127


W górnych  rogach herb Berlina

                                                                     Mi 129,130


***********

                                            1956 Mi 136,137


                                            1957 Mi 174,175                                                           ******************
                                            1958 Mi 181

                                              1960 Mi 192

                                               1961 Mi 198

                                                                            ********
                                               1971 Mi 385

Herb Cesarstwa Niemieckiego

*************

                                              1976 Mi 523


**********

                                1982 Mi 659 - 750 lecie Spandau


                                                                      Herb   od 1957 r

                                                                          **********
                                                                1197  - gród Spandow
                                                                 1232 - prawa miejskie
                                                        Od 1878 - obecna nazwa Spandau
                                                          1920 -włączenie do Wlk. Berlina
                                                  1945-1990 w Berlinie Zach. ( sektor brytyjski)

                                                                    ***************
                                                1985 Mi 743
                                                         300 -lecie edyktu poczdamskiego
     Na pieczęci orzeł brandenburski

                                                                           ********
                                             1987 Mi 776

                                                                          ***********

                                                1988 Mi 800
     

                                                                                *******
                                                                   1989 Mi 856

Na pieczęci orzeł pruski


                                                             
                                                                    **************

                                                                     1990 Mi 867

            

        *********
                                                                     
                                                                 
                                                                       

czwartek, 21 czerwca 2018

Berlin Zachodni

Berlin Zachodni część Wielkiego Berlina wyodrębniona w 1945 z radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec jako obszar sektorów okupacyjnych USA,Wlk. Brytanii i Francji 

                         Od 1949 do 1990  enklawa na terytorium NRD


                                                   1961 zamknięcie granic (Mur berliński)
                                                   3 IX.1971 specjalny status  (zbliżony do wolnego miasta)
                                          Od 3 .X .1990  w składzie zjednoczonego państwa niemieckiego

                                                                *************
                                                        Westberlin
                                                       Powierzchnia -480 km²
                                              Ogólna długość granic - 120 km
                                                       w tym ze stolicą NRD-45 km

                              Ustrój Berlina  Zachodniego regulowały dwa akty prawne
                                           konstytucja z 1950 r i status okupacyjny

                                                                              ******

                                                                             Herb
                                                                       1954-1990

                                                                            ********

                                                                          Flaga


                                                               Od   1920-1934, 1945

                                                          *******************
                                        Znaczki pocztowe


                                          VI-XII 1945   -  Znaczki  Berlin-Brandenburgia                                                       
                                                         
                    1945 -wydania wspólne dla dla amerykańskiej i  brytyjskiej stref  okupacyjnych


                luty 1946  -1948 wydania wspólne dla  stref amerykańskiej, brytyjskiej i radzieckiej                                                                        ******
                                    1948-1949 -prowizoria z nadrukiem
                                                  Berlin
                                     

                                                                   *************
                                                  Od I 1949 własne znaczki
                                 z napisem  -Deutsche Post                                                                         ***************

                                                 Od 1952-  Deutsche Post Berlin                                                   1955  Landespost Berlin


                                                                         ********

                                  Od lutego 1955 Deutsche Bundespost Berlin


******

                               Od 1950 znaczki  Berlina Zachodniego miały moc obiegową w RFN


                                                                          ***********
                                                                               RFN
                                                  1998 Mi 1967
                                                        
                                     
                                     Most zbudowany w 1907 r na rzece Haweli łączył Poczdam i Berlin
                                          Przez most Glienicke przebiegała granica pomiędzy
                                                         Berlinem Zachodnim a NRD

                                                                              ******