piątek, 2 grudnia 2022

Znaczki poczty ziemstw cz.17

 Gubernia orłowska położona była  w centralnej Rosji europejskiej, utworzona ukazem Katarzyny II

              w 1778 jako namiestnictwo orłowskie, od 1796 gubernia.

 Graniczyła od północy z gubernią kałuską i gubernią tulską, na północnym wschodzie 

z gubernią tambowską, na wschodzie z gubernią woroneską, na południu z gubernią kurską, 

 na zachodzie z gubernią smoleńską i czernihowską. 

  Zlikwidowana w 1928.


                                                                       *******

                                                  Gubernia orłowska

                                                          Орловская губерния

                                                 Powierzchnia  - 46 725 km² ( w 1897 r)

                                                         Stolicą guberni był Orzeł

 

                                                                         Herb guberni

                                                                            od 1880 r

                                                                            *******

                                                             Znaczki ziemstw

                       Na 12 powiatów (ujezdów) 3 wydawały znaczki dla poczty ziemstw

                                                          

                                                                       Powiat jelecki

                                                                       Еле́цкий уезд

                                   Powiat istniejący w  l. 1778-1928   w  wsch. części guberni

                                                            pow. 4,9  tyś. km²

                                                     Siedziba powiatu - Jelec (Елец)

                                                              Znaczki ziemstwa (29)

                                                                        1873-1899


        

                                                Na znaczku   herb  miasta powiatowego Jelec

                                                                          od 1781 r

                                                                             ***

                                                                          ********

                                                               Powiat  liwieński

                                                                   Ли́венский уе́зд

                                          Powiat o pow.5,6 tyś. km²  w pd.wsch. części guberni

                                                             Istniejący w l.1778- 1928

                                                     Siedziba powiatu - Liwny ( Ливны )

                                                             Znaczki poczty ziemstwa (11)

                                                                          1869-1900                                                                                 

                                                Na znaczkach herb miasta powiatowego

                                                            

                                                              Liwny  nadany w 1781 r

                                                                               ***

                                                                          *****

                                                         Powiat  małoarchangielski

                                                            Малоарха́нгельский уезд

                                         Powiat o pow.3 744 km² w pd.wsch. części  guberni

                                                       Istniał w latach 1778-1928

                                    Siedziba powiatu - Małoarchangielsk ( Малоархангельск)

                                                            Znaczki poczty ziemstwa (4)

                                                                        1869-1888


                                      Ręcznie odbity stempel z herbem miasta powiatowego

                                                Herb miasta powiatowego Małoarchangielsk

                                                                         od 1781 r

                                                                             ****


                                                                          ********

poniedziałek, 28 listopada 2022

Morawy cz.2

                             Słowacja Morawska -SlováckoMoravské Slovácko

               Region etnograficzny zlokalizowany na południowym wschodzie Moraw, 

                                przy granicy ze Słowacją i Austrią.

                                                  

                                        

             Naturalne granice tworzone są od północy grzebieniem gór Chřiby i Ždánický les, 

          na południowym-wschodzie pasmem gór Białe Karpaty (Bílé Karpaty) i bieg rzeki Morawy 

                          na pograniczu Moraw i Słowacji, na południu granicę stanowi rzeka Dyje.

                                                                                

                                   

                                                         Zajmuje obszar 2500-3000 km²

                                        Centralnym miastem regionu jest Uherské Hradiště

                                                           położone nad rzeką Morawą .

                                          

                          Inne ważne miasta to Uherský Brod , Břeclav , Hodonín , Strážnice i Kyjov

                                


                                                                       ******

                                                                                                            

                        Do dziś  region zachował różnorodną kulturę, tradycje i dialekty.

                Podstawą etnograficznego wytyczenia Slovácka, które zakończono dopiero w XX w,

                            była głównie analiza używanego tu dialektu , który jest związany 

                                           głównie ze słowackim   i staroczeskim

                         ( mieszkańcy mają korzenie zarówno czeskie, jak i słowackie)

                                        

                           

                                     Są tu bardzo rozwinięte  tradycje winiarskie

                               Morawski region winiarski (cz. vinařská oblast Morava) 

                                          podregion:   Morawskosłowacki (Slovácká)     

                                                         

                                                                        ******    

                               We wczesnym średniowieczu znajdowało się tu centrum 

                                         państwa wielkomorawskiego ( Velká Morava) 

 

                                             Od XII  część margrabstwa morawskiego

                                            1228   - prawa miejskie dla  Hodonina                    

                                            1257 - założenie miasta   Uherské Hradiště.

                                            1272 - prawa miejskie   Uherský Brod

                                             1515- prawa miejskie otrzymuje  Kyjov

 

      .                             
                                                         1348 - 1860   okręg  Hradištsko

                                                     

                                                                             *****

                         Od 1868  powiaty Uherské Hradiště ( Ungarisch Hradisch)  

                       , Uherský Brod ( Ungarisch Brod), Kyjov (Gaya) , Hodonín (Göding                           

                                                 w   margrabstwie  morawskim                                                        

                                     1918 - w granicach  Czechosłowacji

                Od   1948 r.   większość terytorium Slovacka w   kraju   Gottwaldowskim

                                          ( kraj Gottwaldovský)

 


                 1960 r. całe Slovacko stała się częścią regionu południowomorawskiego 

                                                          ( kraj Jihomoravský )

                     , podzielonego między powiaty  Hodonín , Uherské Hradiště 

                                             oraz części powiatów Břeclav i Zlín 

 

                      W 2000 r.   Slovácko zostało z grubsza podzielone na pół między kraje 

                                                południowomorawski i zliński                                                              

                      

                                                                     ******


                                                          Znaczki pocztowe

                                                                       Austria

                                                                       1850-1918                                                                         ********

                                                                  Czechosłowacja

                                                               1918-1939,1945-1992

                           Velehrad położony jest w dolinie Morawy, u podnóża wzgórz Chřiby

                                       6 km na północny zachód od Uherskégo Hradištia

                Na podstawie podobieństwa nazw bywał dawniej błędnie kojarzony z Weligradem –

                                    stolicą słowiańskiego państwa wielkomorawskiego, 

                  którego ówczesny władca, Rościsław, sprowadził misjonarzy Cyryla i Metodego

                                                                            *****

                                                   


                                                                           *******

                                                            Tomáš Masaryk (1850-1937)

                                          Urodził się  w mieście Hodonín na Morawach
                                   Prezydent Czechosłowacji   14.XI.1918 - 14.XII.1937 r

                                                                               ****

                                                                                       

                                                         

                                    


                                                         


                                                                          *****

                                                          Protektorat Czech i Moraw

                                                                    1939-1945
                                                                    ***********

                                                                Republika Czeska

                                                                       Od 1993

                                                 

                                                   

                                                                     ******