wtorek, 27 września 2022

Znaczki ziemstw cz.5

                                      Gubernia  połtawska  (Полтавская губернія )

               ze stolicą w Połtawie, utworzona w 1803 roku z podziału guberni małorosyjskiej

                      na gubernię połtawską i czernihowską.  Zlikwidowana w 1925 r.

                                                     Powierzchnia 45 894 km².

 

                                                                         


                                                                      Herb guberni


                                                             *****************

                                                Ziemstwo (powiat) Hadziacz

                                                          Гадячский уезд

                                   Powiat  w pn.-wsch. części guberni połtawskiej

                                           z centrum w mieście Hadziacz ( Гадяч )

                                                     Powierzchnia -3,1 tyś km²

                                                   Istniał w latach 1781-1923

                                                       Znaczki pocztowe (50)

                                                                   od 1884 r


                                                      

                                                    Na znaczku  herb  miasta  Hadziacz

                                                            Herb znany od XVII w (1669)

                                                              Herb zatwierdzony w 1782 r

                                                                            *******

                                                     Ziemstwo (powiat)  Kobielaki

                                                                  Кобелякский уезд

                                                              powiat w pd. części guberni

                                                          z centrum w mieście Kobielaki

                                                                 Znaczki pocztowe  (25)

                                                                            od 1902 r


                                                         z herbem miasta nadanym w 1842 r

                                                                        **********

                                                Ziemstwo (powiat)   Konstantynograd

                                                            Константиноградский уезд 

                                                      Powiat w pd.wsch. części guberni

                                      o pow.5,9 tyś km² , z centrum w mieście Konstantynograd

                                                          Istniał w latach 1783- 1923 r                   

                                                              znaczki pocztowe (10)     

                                                 Na znaczkach herb miasta powiatowego

                                       zatwierdzony w 1842 r " Tatar ze srebrną szablą”.


                                                                             ******

                                                 Ziemstwo (powiat) Krzemieńczuk 

                                                              Кременчугский уезд

                                      Powiat ( o pow .4.1 tyś. km²  ) w pd.-zach części guberni

                                            z centrum w mieście Krzemieńczuk  (Кременчуг)

                                                          Istniał w latach   1802- 1923 r

                                                                Znaczki pocztowe (33)


                                   Na znaczkach herb   miasta powiatowego Krzemieńczuk

                                                                     nadany w 1798 r

                                                                      **************

                                                        Ziemstwo (powiat) Łochwica

                                                                     Лохвицкий уезд

                                             Powiat  (o pow.3,2 tyś. km²) w  pn. części guberni

                                                  z centrum w mieście  Łochwica ( Лохвица )

                                                        Istniał w latach  latach 1781-1923 r.

                                                                   Znaczki pocztowe (85)                                    Znaczki z motywem herbu miasta powiatowego Łochwica

                                                                      nadanego w 1782 r

                                                                             ********

                                                         Ziemstwo (powiat)  Łubnie

                                                                   Лубенский уезд

                                         Powiat o pow .2,9 tyś km²  w  środkowej części guberni

                                                z siedziba w mieście Łubnie (Лубны )

                                                            Istniał w latach 1781-1923

                                                               Znaczki pocztowe  ( 13)


 

 
Na znaczkach herb miasta powiatowego
nadanego w 1782 r


                                                                          *********

 

 

 

,poniedziałek, 26 września 2022

Znaczki ziemstw cz.4

 Gubernia Jekaterynosławska

 ze stolicą w Jekaterynosławiu , utworzona w 1802 roku z podziału guberni noworosyjskiej 

na trzy gubernie: chersońską (do 1803 mikołajewską), taurydzką i jekaterynosławską.

Gubernia graniczyła na północy z guberniami: połtawską i charkowską, na wschodzie

 z Obwodem Wojska Dońskiego, na południu z Morzem Azowskim i gubernią taurydzką, 

na zachodzie z gubernią chersońską.


Gubernia została zlikwidowana w 1925 przy reformie podziału administracyjnego

 Ukraińskiej SRR 

                                                                     Herb guberni

                                                                           od 1878 r


                                                                         **********

                                                      Ziemstwo (powiat)  Bachmut

                                                             Бахмутский уезд

                                     Powiat (o pow.7,6 tyś km² )  we wsch. części guberni 

                                                 z centrum w  mieście Bachmut

                                                      Istniał w latach 1783-1923

                                                            znaczki pocztowe (2)

                                                                            od 1901 r

 
                                              Na znaczku herb miasta powiatowego Bachmut

                                                                          od 1811 r


                             Pomiędzy zielonym a czarnym polem alchemiczny znak soli,

                            której występowanie było  powodem założenia miasta.

                                                                         *******

                                            Ziemstwo (powiat) Jekaterynosław

                                                        Екатеринославский уезд

                                     powiat ( o pow. 7,3 tyś km²) w zach. części guberni 

                                                       Istniał w latach  1783-1923         

                                                               Znaczki  pocztowe (2)

                                                                          od 1872 r

                                                         godło  herbu  Jekaterynosławia

                                                                       Herb  od 1811 r

                                                                            *********

                                                          Ziemstwo (powiat) Mariupol

                                                                   Мариупольский уезд

                                     Powiat  (o pow. 8,9 tyś km²) w pd.-wsch. części guberni

                                                                    z centrum w Mariupolu

                                                                  Istniał  w latach 1780-1923 r

                                                                     Znaczki pocztowe (4)

                                                                             od  1871 r                                             Rysunek na znaczku nawiązuje do herbu miasta 

                                                   powiatowego  nadanego w  1811 r


                                                                            ********                                                   

                                                     Ziemstwo (powiat) Nowomoskowsk

                                                              Новомосковский уезд

                                            Powiat (o pow. 6,1 tyś km²)  w pn  zach. części guberni

                                           z centrum w mieście Nowomoskowsk  ( Новомосковск)

                                                                Istniał  w l. 1784-1923 

                                                                Znaczki pocztowe (1)

                                                      Na znaczku  herb miasta powiatowego


                                                                   nadanego  w  1811 r


                                                                            ********

                                                        Ziemstwo (powiat) Pawłograd

                                                                   Павлоградский уезд

                                               Powiat o pow. 8,8 tyś km²   w pn. części guberni.

                                                Centrum w mieście Pawłograd (Павлоград )

                                                         Istniał w latach 1784-1923

                                                                   Znaczki pocztowe  (5)


                                         Znaczki z motywem herbu miasta powiatowego

                                                                  Herb nadany w 1811 r

,

                                                                        ***********

                                          Ziemstwo (powiat) Wierchniednieprowsk

                                                           Верхнеднепровский уезд

                                 powiat w zachodniej części guberni na prawym brzegu Dniepru

                                                            Powierzchnia . 6,8 tyś km²  

                                     Centrum  powiatu w mieście  Wierchniednieprowsk

                                                        Istniał w latach    1805-1923

                                                                Znaczki pocztowe  (11)

                                                                         od 1866 r


                                                                                ****

                                                          Herb Wierchniednieprowska


                                                                            ********


                                                                                      *****

niedziela, 25 września 2022

Znaczki ziemstw cz.3

 Gubernia Czernichowska

 – gubernia Imperium Rosyjskiego, leżąca na terenie Ukrainy Lewobrzeżnej, na terenie 

dzisiejszych Ukrainy i Rosji. Powstała w roku 1802 po podziale guberni małorosyjskiej 

na czernihowską i połtawską. 

 Centrum administracyjnym było miasto Czernihów. Składało się na nią 15 powiatów

                              Powierzchnia - 52.396 km².

                           W roku 1925 gubernię czernihowską zlikwidowano.


                                                                              *****

                                                             Ziemstwo (powiat)   Kozielec

                                                                   Козелецкий уезд

                                  Powiat  o pow. 4 ,9 tyś km², w pd.-zach. części gub. czernihowskiej

                                                     z centrum w mieście  Kozielec (Козелець)

                                                              Istniał w latach 1781- 1923

                                                                    Znaczki pocztowe (2)

                                                                            od 1867 r


                                                                                 *****

                                                                        Herb miasta

                                                                        Herb z 1782 r                                                    

                                                                     

                                                               Herb z  1663 (rekonstrukcja)

                                                                           ******

                                                             Ziemstwo (powiat) Oster

                                                                      Остёрский уезд

                               Powiat o pow 4,3 tyś km² w pd-.zach. części guberni czernihowskiej

                                                  z centrum w mieście Oster (Остер )

                                                           Istniał w latach 1781-1923 r

                                                                   Znaczki pocztowe (1)

                                                                            od 1885 r


                                      Na znaczku  herb miasta powiatowego  Oster (do1917 r)

                                        Herb  nadany w 1663  wraz z prawami miejskimi przez króla 

                                             Jana Kazimierza

                                                     Potwierdzony w 1782 r                

                                                                             *****

                                                                                    ****