wtorek, 21 marca 2023

Stalin na znaczkach (Czechosłowacja)

   Czechosłowacja

                        W 1948 roku władzę, w wyniku praskiego zamachu stanu, 

                                       ostatecznie przejęli komuniści    

                        Okres stalinowski  w Czechosłowacji  trwał aż do 1960 roku

                                                                         ***

                                                                 21.XII.1949 r 

                                                       70. rocznica urodzin Józefa Stalina


                                                                        Mi 603,604

                                                                            *****

                                                    1951 - 30 lecie KP Czechosłowacji

                                                                            Mi 660


                                                      Klement Gottwald ( 1896 - 1953 )  

                                     – czechosłowacki polityk i działacz komunistyczny.

                                Lider Komunistycznej Partii Czechosłowacji w latach 1929–1953.  

                                            Premier Czechosłowacji w latach 1946–1948.

                                           Prezydent Czechosłowacji w latach 1948–1953.

                                                                            Mi 663

                                                                              Mi 664

                                                                             *******

                                                                  3XI - Mi 696,697,698

                                               Miesiąc przyjaźni czechosłowacko-radzieckiej

                           Na znaczkach  J. Stalin i K.Gottwald, Lenin i Stalin w Petersburgu 1917 r

                                                                           ******

                                                       35 rocznica rewolucji październikowej

                                                                    1952 -Mi 768,769

                                         

                                                

                                                               

                                                                            ****

                                                                      1953  Mi 782 ,                      

                                                                              ****

                                                                            Mi 792

                                                                        *********

                                                                        Mi 800,801                                                                      

                                                                            1 maja


                                                                             Mi 801


                                                                            ********

                                                                               1953

                                                                              Mi 832

                                                  Holownik "Stalingrad"  na  kanale Wołga -Don

                                                                             

                                                                            ****

                                                                           1954

                                                  Rocznica śmierci K. Gottwalda i J .Stalina

                                                                            Mi 854

                                                                             Mi  855

                                                 Mazoleum Lenina i Stalina (1953–1961)

                          W 1953 roku w mauzoleum złożono zmumifikowane ciało Józefa Stalina.

             W okresie destalinizacji, 31 października 1961 roku, na mocy uchwały XXII Zjazdu KPZR

                                                zostało ono pogrzebane pod murami Kremla.


                                                                       ********

                                                                       5.V.1955                 

                                                               10 rocznica wyzwolenia

                                                                           Mi 905

                                                                  Stalinův pomník

           Pomnik Stalina  w Pradze, zbudowany na cześć Józefa Stalina, w czasach największego

                                  rozwoju tzw. kultu jednostki, w latach 50. XX wieku. 

                                            Ukończony został w 1955, zburzony w 1962. 

                                                                           **** 

                       W latach 1949-1959 najwyższy szczyt Tatr - Gerlach ( 2655 m n.p.m.)

                                             nosił nazwę szczytu Stalina  ( Stalinův štít )

                                     

                                                                              **

poniedziałek, 20 marca 2023

Stalin na znaczkach

                                   Jóżef Stalin (1878-1953) działacz komunistyczny.

              Formalnie pełnił obieralne, kadencyjne funkcje sekretarza generalnego KPZR 

            i jej poprzedniczek oraz premiera ZSRR, faktycznie był dożywotnim dyktatorem 

                                        posiadającym nieograniczoną władzę.

                        Epoka jego rządów w ZSRR jest określana jako stalinizm.

              Wszystkie państwa satelickie ZSRR wydawały znaczki z wizerunkiem Józefa Stalina 

                                                                       ***

                                                                 Polska

                                              W 1948 - Kongres Jedności Robotniczej

                                                     wydanie z datą   8.XII .1948                                              

                                                                           Fi 480

                              Medalion z podobiznami  K.Marksa, F.Engelsa, W. Lenina i J.Stalina

                                                          II  wydanie

                                                                         Fi 483

                                                                           ****

                                        30 .X. 1951 r  Miesiąc przyjaźni polsko -radzieckiej

                                                    dwa znaczki  z podobizną  Józefa Stalina

                                                                     Fi 569 ,570

                                                                             ******


Fi 653 ,654

                                     2 lutego  1953 -  10 rocznica  bitwy pod  Stalingradem

                                     Na znaczkach  po raz pierwszy pełna nazwa 

                                Polska Rzeczpospolita Ludowa ,wprowadzona konstytucją

                                                            z  22 lipca 1952 r


                                                                            *******

                                                    30 listopada 1953 - Budowle Warszawy

                                                                           Fi 686

7 marca 1953, wspólną uchwałą Rady Państwa i Rady Ministrów PRL nadano budynkowi

 nazwę   Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina, któremu jednocześnie postanowiono 

wznieść pomnik przed budowlą . Ostatecznie pomnik nie powstał.

Po 17 listopada 1956 z oficjalnych dokumentów znika nazwisko patrona pałacu – Józefa Stalina. 

 

                                                                        ZSRR Mi 1754

                                                                             *****

                                                               Znaczki z PKiN (do 1956 )

                                                                            Fi 707

                                                           29.IV. 1954 -VII Wyścig Pokoju

                                                                               *****

                                                                             Fi 769

                                          21.IV.1955- 10 rocznica  Układu polsko radzieckiego

                                                                             *****

    2.VII.1955 - V Światowy  Festiwal Młodzieży

                                                    Fi 779                                       Fi 781                                     

                                                                            ****

                                                                          bl 16

                         3.VIII.1955 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna  w Warszawie


                                                                      *********

           Od 9 marca 1953 do 20 grudnia 1956  Katowice   nosiły urzędową nazwę Stalinogród

                            Wprowadzono ją 7 marca 1953 r. dekretem  Rady Państwa

 : „Dla uczczenia pamięci Wielkiego Wodza i Nauczyciela mas pracujących i Jego wiekopomnych zasług dla Polski, Rada Państwa i Rada Ministrów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uchwalają co następuje: miasto Katowice przemianować na miasto Stalinogród, a województwo katowickie na województwo stalinogrodzkie”.

                                                         


     
                                                                       *******


niedziela, 19 marca 2023

Gałacz

 Miasto we wschodniej Rumunii, położone na lewym brzegu Dunaju, pomiędzy ujściami

               Prutu ( na wsch.) i Seretu (na zach),  w pobliżu jeziora Brateș.

                              Stolica okręgu Gałacz ( Județul Galați )      

        Największy rumuński port nad Dunajem, dostępny też dla statków morskich

           o mniejszej wyporności.                                    


                                                                            ****

                                                                  Municipiul Galati

                                                              Powierzchnia -241,5 km²

                                                                        Herb miasta

                                                                      30.IX.1998 r

                                         Tarcza trójdzielna w pas,podstawa w słup

                        Okręt (żaglowiec) - port na Dunaju, rola żeglugi  w  historii miasta

                                             Ryby - rozwój  rybołówstwa

                                                         Kaduceusz- symbol handlu

                                                                           *****

                                                                           od 1930 r

                                                                                  ***

                                                         Herb z  okresu komunistycznego
                                                                                 ***
                                                                               1915

                                                                              1908

 
                                                                        *******

                                                                  Okręg Gałacz

                                                                    Judeţul Galaţi

                                       Położony na środkowo-wschodnim krańcu Rumunii,

                                                 u zbiegu Dunaju z rzekami Seret i Prut

                                                           Powierzchnia - 4466 km²

 

                                                                       Herb okręgu

                                                                 Przyjęty 30 .IX. 1998 r.

                                                                              ******

                                                                         1972-......

                                                                       ***********

                                                                         

                                             Herb okręgu  Covurlui   którego częścią  do 1950 r

                                                                był obecny okręg Gałacz


                                                                             1866 r

                                                                     ************

                                               

 

                                                                  *********

             Nazwa miasta  ma pochodzić od kumańskiego słowa kalat -  twierdza

                       (grec. galatsi , tur, kalas)

         W czasach rzymskich w okolicach miasta istniał obóz warowny, którego pozostałości 

           nazwane  Tirighina-Bărboși, zostały odkryte podczas wykopalisk w połowie XX w.


                      Pierwsze wzmianki o Gałaczu pochodzą z XII wieku (1134)

                           W XIV stuleciu  powstanie portu na Dunaju

                                1445 -pierwsza  pisana wzmianka

                  w dokumencie podpisanym przez  hospodara Ștefana II

                      Od 1484  - jedyny port  eksportowy Hospodarstwa Mołdawii  

                                    1541-  część Imperium Osmańskiego    

                                      (Kalas po turecku, Γαλατσι po grecku)


                        XVII–XIX w. przedmiot konfliktów rosyjsko-tureckich

                                do 1774 r.   turecki monopol  na handel na Dunaju

                                 . W XVIII w. ważny port , mający przede

                            wszystkim   znaczenie w eksporcie drewna oraz zboża. 

                         Mieszkańcy- głównie Grecy, Ormianie ,Żydzi i Rumunii                            

                              luty  1821-  powstanie antytureckie (  Filikí Etería )                               

                                  1832 -  prawa miejskie (1864)

                         Od  1837  -  wolny port  (porto franco) (do 22.XII.1882 r)

                                                  1861-  do Rumunii

                            1856–1940 wraz z Suliną siedziba Komisji Europejskiej ds. Dunaju.

                                      w 1914 r   - było 16 zagranicznych konsulatów w mieście.                            
                                              1864  do 1950    był stolicą  okręgu Covurlui                                            

                                                           1968-stolica okręgu Gałacz


                                                                         ****

                                                          Znaczki pocztowe

                                                                 Znaczki Mołdawii

                                                                       1858-1862


                                                                             ****

                                                                     Znaczki Rumunii

                                                                          od  1862

                                                      

                                               
                                                           


                                                                        ********

                                                            Znaczki poczt zagranicznych            

                                                             Poczta austriacka  (Levant)

                                                                         1859 -1869                                                                  *****

                                                        Poczta   francuska 

                                                             1857-1875

                                        Znaczki francuskie kasowane  stemplami

                                           numerowymi   - 4008 (1857-1862)

                                                            -   5085-(1862-1875)

                                                      

                                                                   *****

                                                             Poczta grecka 

                                                         1861-1881 (1860-1869 )?

                                                       ΓΑΛΑΖΙΟΝ (ΜΟΛΔΑΥΐΑ)

                                               

                                                             1859 "100"

                          Znaczki greckie  kasowane  stemplem  numerowym  100

                                                  

                                                                 Poczta rosyjska

                                                                     18..    -1867

                                                                                            ******
                                                        Agencja pocztowa  D.D.S.G

                                                                     do 1873 r

                                                                               *****