niedziela, 23 stycznia 2022

Przemyśl

          Miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w woj. podkarpackim, 

                                      położone nad Sanem przy ujściu Wiaru.

            Leży na pograniczu dwóch krain geograficznych Pogórza Dynowskiego

                         i Kotliny Sandomierskiej   w tzw. Bramie  Przemyskiej              

                             Obecnie położony 14 km od granicy z Ukrainą

                   Siedziba powiatu przemyskiego oraz gminy wiejskiej Przemyśl. 

                                               Powierzchnia miasta - 46,17 km²

 

                                                                     Herb miasta

                                                         

                              obecny wizerunek  herbu Przemyśla, przyjęty na mocy uchwały

                              Nr 54/91   Rady Miejskiej Miasta Przemyśla z 7. VI. 1991 r.

 

                        przedstawia na błękitnej tarczy  kroczącego niedźwiedzia brunatnego,

                                        a nad nim złoty równoramienny krzyż kawalerski. 

             Nad tarczą znajduje się złota królewska korona otwarta, pod tarczą umieszczony

                          jest napis Libera Regia Civitas (pol.: Wolne Królewskie Miasto )

                                   

                                                                              Flaga                                                                           *******

                                                                  Poprzednie wersje                 Opwieść o powstaniu herbu i miasta głosi  że legendarny założyciel Przemyśla,

      książę Przemysław  w czasie łowów ujrzał niedźwiedzia na szczycie jednego ze wzgórz 

                                - co uznał za wskazanie, gdzie założyć gród.

 

                                                                              *****

              We wczesnym średniowieczu jeden z historycznych Grodów Czerwieńskich

                        , od 981 przedmiot rywalizacji ze strony Polski, Rusi i Węgier. 

                   Następnie m.in. część Rusi Halickiej, a także stolica niezależnego księstwa.

                           Po 1340 r przyłączenie wraz z Rusią Czerwoną  do Polski

                                      Po 1344 stolica  ziemi przemyskiej w woj. ruskim

                                    Od  1.X. 1398 - prawa miejskie magdeburskie

                                                   ( król Władysław Jagiełło)

                                   XVI i  1 poł. XVII w.   złoty okres w dziejach miasta

                                         Po I rozbiorze Polski w zaborze austriackim,

                                                           1787 -     stolica cyrkułu

                                                        1867-1918  Bezirk Przemyśl

                                                  

                                                 1859 -połączenie kolejowe z Krakowem

                                                  1861 -połączenie kolejowe z Lwowem


                                                       W okresie autonomii galicyjskiej

                              przekształcony w trzecią co do wielkości twierdzę w Europie

                                       (Twierdza Przemyśl)  z garnizonem wojskowym.                                         


                                                1914 -1915   rosyjskie  oblężenia twierdzy

                                              23.III. 1915 - 3.VI.1915   rosyjska okupacja 

                                                          3.VI.1915 - odbicie twierdzy

                                      3/4 do 12 listopada 1918 walki o Przemyśl z Ukraińcami

                  Od 23 grudnia 1920 do 18 sierpnia 1945 znajdował się na terenie woj. lwowskiego

 


                                  15-27.IX.1939  niemiecka okupacja całego Przemyśla

                          Niemcy z prawobrzeżnej części miasta wycofali się 28 września 1939  r                            

                            Miasto  zostało podzielone pomiędzy – hitlerowskie Niemcy 

                                         i Związek Radziecki granica biegła Sanem.

                            Prawobrzeżna część miasta nazywała się Peremyszl (Перемышль)

                                         zaś lewobrzeżna (Zasanie) – Deutsch Przemysl.

                                                

                                              27 lipca 1944 -wyzwolenie Przemyśla

                          W latach 1945–1975  siedziba powiatu w województwie rzeszowskim,

                                                                   powiat miejski

                                     W latach 1975–1998 stolica województwa przemyskiego


                                                         Od 1999 w woj. podkarpackim

                                                                         ******

                                                      Gmina Przemyśl 

                      położona jest wokół miasta Przemyśla, na Pograniczu 

             Pogórza  Przemyskiego  Kotliny Sandomierskiej i Opola Zachodniego. 

                Od strony wschodniej granicą gminy jest granica państwowa z Ukrainą.

                                                     Powierzchnia - 108,42 km²

                            Siedziba gminy to Przemyśl,nie wchodzi w skład gminy.

 

                                                                        Herb  ?

 

                                                                       Logo    

                                                  podzielona jest  na 16 sołectw.

  Bełwin, Grochowce, Hermanowice, Krówniki, Kuńkowce, Łętownia, Łuczyce, Malhowice

Nehrybka, Ostrów, Pikulice, Rożubowice, Stanisławczyk, Ujkowice, Wapowce, Witoszyńce

                     

                                                                    ********

                                                      Powiat przemyski

              Utworzony w lipcu 1945, zlikwidowany w 1975, utworzony powtórnie w 1999 roku 

 .          Obejmuje on obszar wokół Przemyśla, natomiast sam Przemyśl jest miastem na prawach

                                    powiatu i nie wchodzi w skład powiatu przemyskiego

                                                            Powierzchnia   - 1213,73 km²

                                                                     Herb powiatu

                                   ustanowiony Uchwałą Nr X/53/99 Rady Powiatu Przemyskiego

                                                               z dnia 7 października 1999 r

                 W polu błękitnym srebrnego orła dwugłowego o złotych łapach oraz dziobach 

                                                      i takiej koronie nad obiema głowami.

                                                   

                                                                      Flaga powiatu                                                                            *******

                                                                Herb Ziemi Przemyskiej

                                                                              ******

                                                                             *****


                                                                           1946 r                          

                                                                           ******

                                                                  Powiat przemyski w II RP                                                                          *********

                                                         Znaczki pocztowe

                                                                   Znaczki austriackie

                                                                        1850-1918

                                                                             *****

                                                          Znaczki polskie

                                              XI.1918 

                                                     nadruk na znaczkach  austriackich

                                                   wydanie  filatelistyczno-spekulacyjne


                                                            1919-1939,  od 9.VIII. 1944

                                                                                                                      
                                                                         ********

                                                               Okupacyjne niemieckie

                                                   1939-1941   część (Deutsch-Przemysl)

 


                                                       Od 28.VI 1941-1944  cały Przemyśl

                                                                            *********

                                                                              radzieckie

                                                                              1939-1941                                                                                     *******

                                                         Austriackie znaczki lotnicze  do Przemyśla

                                                                                   1915   


                                                                                *******

                                                                                  ******sobota, 22 stycznia 2022

Nowe polskie miasta w 2022 cz.2

  Nowe Miasto  Jedlnia-Letnisko,Olsztyn, Iwaniska, Kaczory  


                                                         Nowe Miasto

                                               – miasto położone w woj. mazowieckim, 

        w powiecie płońskim, w gminie Nowe Miasto, nad rzeką Soną, lewym dopływem Wkry. 

                                                            Powierzchnia- 8,91 km²

                                                                              Herb


                             przyjęty  uchwałą Nr 164/XXIX/2013 Rady Gminy Nowe Miasto

                                                        z dnia 23 czerwca 2013 r. 

 W polu niebieskim postać św. Jana Chrzcielna barwy naturalnej w szacie białej, z aureolą złotą, 

który w ręce lewej trzyma czerwone koło, w którym Baranek Boży biały prawą przednią nogą trzymający chorągiewkę białą z białym drzewcem zakończonym krzyżem, prawą zaś na koło z Barankiem wskazuje.

  Herb Nowego Miasta znany z  pieczęci miejskich w dokumentach  1536, 1562 i 1571 r

                                                                           Flaga


Miejscowość otrzymała dokument lokacyjny w 1388 roku od księcia mazowieckiego Janusza I

Na początku nazywało się ono Nowe Sioło, następnie Nowemiasto i ostatecznie Nowe Miasto.

          W 1420 r książę Janusz I obdarzył miejscowość   prawem miejskim  chełmińskim

       Przywileje te zostały następnie potwierdzone w 1450 roku przez księcia Bolesława IV,

                       kolejne potwierdzenie praw miejskich miało miejsce w 1621 roku.

.        W 1866 roku powstała gmina Modzele w powiecie płońskim i guberni płockiej. 

                  Teren gminy obejmował większość terenów współczesnej gminy.

               w 1870 r. Nowe Miasto zostało zlikwidowane i włączone w skład gminy Modzele

 

.          W Nowym Mieście ustanowiono siedzibę władz gminnych i tak pozostało do 1954 r.                                                

                                                Prawa miejskie odzyskało 1 stycznia 2022 r


                                                                     **********

                                                        Jedlnia -Letnisko

                          miasto w  położone w woj. mazowieckim, w powiecie radomskim,   

                       13 kilometrów  na wsch.  od Radomia , na skraju Puszczy Kozienickiej                          

                                                 Jest siedzibą gminy Jedlnia-Letnisko

                                                          Powierzchnia  - 8,22 km²

                                                                         Herb

                                                   

                                              ustanowiony Uchwałą  Nr LII/274/2021 

                                                         z dnia16 grudnia 2021 r


 przedstawia na tarczy koloru czerwonego godło herbu Przerowa (złoty proporzec z chorągwią),

 a pod nim dwie skrzyżowane w literę V złote gałązki jodłowe.

 Kolor tarczy i chorągiew nawiązują do rodu Przerowa (szczególnie do postaci Tomasza Zawiszy Kroczowskiego), związanego z tym regionem, natomiast gałązki symbolizują zlokalizowany

 na terenie miasta i gminy rezerwat przyrody Jedlnia

                                                                              Flaga


                      Jedlnia-Letnisko leży w historycznej Małopolsce, na obszarze stanowiącym 

                                        w średniowieczu  część ziemi sandomierskiej   

                                            

                                                   do 1917  -  Mokrzec  Swoboda

                               W 1917 miejscowości nadano nazwę – Jedlnia-Letnisko.

                                               Do 1954 roku siedziba gminy Gzowice.

                                     W 1978 Jedlnia-Letnisko została siedzibą gminy.

                                         1 stycznia 2022 miejscowość uzyskała prawa miejskie


                                                                         ******

                                                                   Olsztyn

                                             Olsztyn Jurajski

              miasto , w woj. śląskim, w powiecie częstochowskim, ok. 15 km na południowy

                                        wschód od Częstochowy, siedziba gminy Olsztyn.

                                                                              Herb

                                         przyjęty przez gminę uchwałą nr XXXV/273/09

                                                                z dnia 29 grudnia 2009 r

                     

  przedstawia w polu barwy czerwonej złotą (żółtą) koronę, pod nią umieszczony stylizowany       wizerunek tronu królewskiego w kształcie litery H, na nim znajduje się litera S, 

będąca inicjałem króla Zygmunta I Starego (Sigismundus) a u dołu litera W o niejasnym 

                    znaczeniu. Po bokach znajdują się dwie sześcioramienne gwiazdy.

 

                                                              wersja herbu 1984- 2009 r


                            Najstarsza znana pieczęć Olsztyna pochodzi z XVI wieku

                                                                              Flaga


                  Nazwa Olsztyn jest mutacją wcześniejszej formy Holsztyn i wywodzi się z języka

                                                 niemieckiego (Hohlstein).

          Początki osady ściśle związane są z powstaniem warowni, która wzmiankowana 

                                       była po raz pierwszy w 1306 r

                             Nazwa Olsztyn pojawiła się po raz pierwszy w 1349 r

                           Osadę pod zamkiem nazywano z początku Olsztynkiem.

        W XVII wieku, gdy warownia w wyniku wojen szwedzkich popadła w ruinę zaczęto

                                      nazywać miejscowość Olsztynem.

                               Olsztyn posiadał prawa miejskie w latach 1488–1870 r


                                                              *************

                                                               Iwaniska 

                              znajdują się 13 km na południowy zachód od Opatowa.

               Miasto położone jest nad rzeką Koprzywianką, na południowo-wschodnim 

                  krańcu  Gór Świętokrzyskich  w woj. świętokrzyskim, w powiecie opatowskim

                                                             Powierzchnia- 5,98 km²

                                                                               Herb

                                                                              Od..


                                pałac znany powszechnie jako „Krzyżtopór” w Ujeździe.


                                                                      Poprzedni  herb

                                                                          Od....

 

               Iwaniska uzyskały lokację miejską w 1403 roku, zdegradowane w 1869 roku

                 W 1403 r. rodzina Zborowskich na gruntach wsi Onispówka założyła miasto. 

                              Początkowo miasto nosiło nazwę Unieszów lub Uneszów

                       Od połowy XV w. używana już była współczesna nazwa Iwaniska

                                Iwaniska- ta nazwa pochodzi od staropolskiej nazwy osobowej
                                                        „Iwan”. 

.                           Nazwa Iwaniska  znajduje się na dokumencie z 1415 r.,
                          gdzie występuje niejaki Maciej z „Iwanisko”
herbu Łodzia                                 

                             Gminę zbiorową Iwaniska utworzono 13 stycznia 1867 r

                  Gmina weszła w skład nowego powiatu opatowskiego w guberni radomskiej

        1 stycznia/ 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono pozbawione praw miejskich Iwaniska

 


                                                      zniesiona 29 września 1954 roku

                                        Gminę przywrócono ponownie 1 stycznia 1973 r

                                            W 2022 Iwaniska  odzyskały prawa miejskie

                                                                   ********** 

                                                              Kaczory

                 – miasto  w woj. wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Kaczory. 

                                12 km  na pd.-wsch.  od Piły  i  78 km  na pn. od Poznania

                                                      Powierzchnia - 16,55 km²

                                                                            Herb

                   

                                                                                             

                      Herb i flaga zostały przyjęte uchwałą Rady Gminy Kaczory nr 22/1998 

                                                        z dnia 13 czerwca 1998 r.

W polu błękitnym skos falisty w lewo srebrny, u góry i u dołu po jednym kaczorze 

kroczącym złotem

 Herb należy do tzw. herbów mówiących gdyż dwa kaczory są graficznym wyrazem

 nazwy gminy.

                                                                              Flaga

                                        Pierwsza wzmianka o Kaczorach pochodzi z 1513 r

                . Legenda wiąże nazwę wioski z właścicielami Morzewa, którzy   przyjeżdżali ,

                                                tu  by polować na kaczki

                   Do  starostwa  Ujście (później utworzono starostwo ujsko-pilskie).

                                               W końcu 1772 r w zaborze pruskim

                     W okresie zaboru   pruskiego nastąpił poważny napływ ludności niemieckiej 

                                                        i stopniowa germanizacja                                                                                    

                                                        ( niem.  Erpel )

              Traktat wersalski z 28 czerwca 1919 r. poprowadził granicę polsko-niemiecką 

                            na Noteci i Gwdzie.

 Po polskiej stronie znalazły się: Ujście, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, 

Wysoka i Wyrzysk.      

                                                                                                                           

                                                              Kaczory na mapie WIG 1936

                                                      1939-1945  okupacja niemiecka

                                                  1943–1945    Erpel (Kr. Kolmar, Wartheland)

                                                   1954 r  -Gromadzka Rada Narodowa

                                             a od 1973 r. mieści się tu siedziba Urzędu Gminy.

                        Od  1 stycznia 2022 Kaczory po raz pierwszy w swojej historii uzyskały

                                                                 prawa miejskiego                                                                             ******


                                                                     

                                                                            *****