wtorek, 10 kwietnia 2018

Łotwa - herby na znaczkach

W  2009 r na Łotwie  wprowadzono  nowy podział administracyjny  na 110 powiatów (novados) i 9 miast wydzielonych

 Herby miast i regionów  poczta  łotewska sukcesywnie  prezentuje na znaczkach pocztowych.
                                                                           ********

                              Znaczki z herbami powiatów (Novads) 

                                           Pierwsze 2  znaczki z tymi  herbami  wydano w 2011 r

                                       Ikšķiles Novads 
                               -25 km  na pd wsch od Rygi nad Dźwiną 
Mi 801 
Herb powiatu przyjęty 19 .I. 2010 r

Krzyż - chrystianizacja Liwów prowadzona przez  biskupa.inflanckiego Meinharda z Segelbergu.
 Złoty  mur symbolizuje zamek i kościół zbudowany przez biskupa Meinharda.

Najstarsza osada założona przez kupców nienieckich w 1185 r
   jako  Uexküll .
Obecna nazwa od 1918 r.Herb miasta od 1996 r.

*************

                                 Carnikavas  Novads
                               na północ od Rygi ,nad Zatoką Ryską         
Mi 802

                                                       Herb przyjęty 23.XI.2009
                               Nawiązuje do położenia - ujście rzeki Gauja do Zatoki Ryskiej ,
                         i pierwszego  na  terenie obecnej  Łotwy  (1880 ) ośrodka   hodowli 
                                                          łososi i  ryb minogokształtnych
                                                     
                               
                                                          ***************
                                           2012  

                                                        Lielvardes Novads
                                             -    w środkowej Łotwie  nad Dźwiną
             
(Mi 826
Herb miasta przyjęty w 1998 r
                                     Miecz  -symbolizuje  legendarnego bohatera Lāčplēsisa
                            Krzyż  zdwojony-  motyw etnograficzny  z tzw. pasów z Lielvardes
                                                                ( lielvārdes jostas)
                         
*****


*****

                                                                       Lāčplēsis

                                                       Mi 239
                                                                A. Pumpurs
                                                     autor  eposu -Lāčplēsis (1888 )

                                                                  *********
                                                                    2013
                                                            Strencu Novads
                              - w północno wschodniej Łotwie , do 2009  r
                                                                   w okręgu Valka
Mi 856
                                       Herb przyjęty 23.II.2011
                                                 
                                                                    **********

                                                      Varkavas Novads
                                  - w południowo wschodniej
                                                             Łotwie (Łatgalia)
Mi 857
                                     Herb przyjęty 30.VII.2010

                                                                *************
                                                                       2016 

                                                      Alsungas Novads 
w zachodniej  Kurlandii 
Mi 972

                                                       Herb przyjęty 27.VI.2012 r
                             W herbie element stroju  grupy etnicznej Suiti, zamieszkującej region.
           

Flaga Suiti

Mi 352


                                  W  latach 1573-1728  - terenem  władał  ród von Schwerin
                            W 1623 r Johann Urlich von Schwerin poślubiwszy  Barbarę Konarską
                                                 przeszedł na katolicyzm.
                                      Następnie  nastąpiła rekatolizcja poddanych (jezuici ).
                                        Tak powstała  katolicka wyspa w luterańskiej (od 1561) Kurlandii
                                          Niemiecka nazwa -  Alswagen, (pol.Ałszwanga) ,
                                                            obecna  Alsunga  od 1950 r

                                                                   ************
                             
                                                      Beverinas Novads
                                   w północnej Łotwie (Liwonia)
Mi 973

                                                     Herb przyjęty 11.III.2014
                                                       W herbie motyw etnograficzny  ?
                                                                            *******

                                                   Smiltenes Novads
                  w  północno wschodniej Łotwie,132 km na północny wschód od Rygi
Mi 974
                                    Herb przyjęty 30.VII.2010 r
                                         Na tarczy w polu złotym  kwiat  chabra bławatka (Centaurea cyanus)         
                                                      9  płatków - 9 gmin tworzących powiat

                                                                 Herb miasta Smiltene

        Mi 541
Herb przyjęty 31. X .1925 r
                                 
                                                                ************

                                                2017
                                          Olaines Novads
                                      -na południe od Rygi.
                                  Powiat tworzy  miasto Olaine i gmina (Olaine pagasts)
Mi 1006

                                                        Herb  powiatu przyjęty 27.VI.2012,
                                                  ( jest to również  herb  Olaine od 1998 r)
                               
                                                          Tarcza dwudzielna w skos
                      W polu 1 trzy krople krwi -  symbolizują  zakłady farmaceutyczne  Olanifarm
                      w polu 2 -zielonym  gałązka żurawiny z dwoma owocami - część wiejska ,
                                                       przyroda powiatu.
                           

                                                                          ********

                                                         Malpils  Novads
                        w środkowej części Łotwy,  50 km na wschód od Rygi
Mi 1007

                                             Herb powiatu przyjęty 19.X.2010
                                      element z tzw. pasów z Malpils  ( malpils  jostas)

                                                                    ******

                                                           Herb  Mālpils
   
Od 2007 r

                                                              *******
                                         Rojas Novads
                         w północno zachodniej   Łotwie (Kurlandia), nad Zatoką Ryską 
                                                do 2009 r w składzie   Talsu Rajons


Mi 1008
                                      Herb przyjęty 27.VI.2012
                                         

                                                                 ***********
                                                             2018    

                                                      Keguma Novads
                                w środkowej Łotwie,45 km na południowy wschod od Rygi

Mi 1035
                         
                                                   Herb przyjęty 20.III.2013 r
                                   Tarcza ze słońcem pośrodku - symbolizuje elektrownię wodną
                                                        na Dźwinie ( Ķeguma HES )
                                                  ( wybudowaną w 1936)   i podział na 4 gminy

                                                           Herb  miasta Kegums

!993 ?

                                                              *******************

                                                  Rundales Novads
                                w południowo wschodniej  Łotwie (Semigalia) 
Mi 1036

                                  Herb przyjęty 30. XI.2009 r
                    Herb  nawiązuje pałacu  w Rundale,  (lwy na bramie wejściowej )
                                   letniej rezydencji  ks.kurlandzkiego E.J. Birona  


Mi 510

       


                                 Pałac zabytek sztuki barokowej ,architekt
                            Bartolomeo  Francesco Rastrelli,  budowa w l.1734-1740,1764-1767.


                                                                     ****************
                                                           Sejas Novads 
                                                               nad Zatoką Ryską
                       utworzony w 2006  z gmin rejonu ryskiego (Rigas Rajons)
Mi 1037
                                    Herb przyjęty 25.III.2013
                                       Drzewo  w herbie to 450  letni dąb (Sejas ozols) rosnący
                                                         w parku pałacowym w Seja

                                                                  *********

                                           Następny post .... Estonia ?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz