piątek, 22 września 2017

Zabłotów


  Zabłotów -(ukr. Заболотів) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie śniatyńskim.

               Miasteczko położone jest na lewym brzegu Prutu  u ujścia  do niego  rz. Turka
                20 km na wschód od Kołomyji i 15 km na zachód od Śniatynia.
                 Obszar -1,91 km²

               ***************************
                   Ruś Czerwona (  Ziemia Halicka )   od 1349  przyłączenie do Królestwa Polskiego    
                          Od   1434 - województwo ruskie

                1442 -  pierwsza  pisana wzmianka  o Zabłotowie 
            1453 (1455) -  wzmianka o Zabłotowie- uważana za datę      powstania Zabłotowa.
             Miasteczko na szlaku handlowym ze Lwowa na Bukowinę              i Mołdawię.
              Nazwa od  bagien i błota  na tym szlaku 

            1772-1918 -w zaborze austriackim (Galicja)
             18.VII.1785 - 1786 - prawa miejskie
            1790- Osiedlenie żydów (זאַבלאטאוו ) 
            Od 1866 - linia kolejowa  (Lwów - Czerniowce)
               1872 - fabryka tytoniu 
               1903 - pogrom żydów

          ***********************
"Zabłotów - miasteczko, pow. śniatyński, 21 km na zach. od Śniatynia, ma sąd okręgowy, stację drogi żelaznej lwowsko-czerniowieckiej, między Kołomyją a Śniatyniem, odl. 215 km od Lwowa, urząd pocztowy na miejscu. Na wschodzie leżą Kubaki i Tułuków, płd. Ilińce, na zach. Demytcze, na płn. Buczaczki i Trofanówka (obie w pow. kołomyjskim). Płd część obszarowo przepływa Prut i Turka, dopływ Prutu, obie od zach. na wsch. Płn. część przepływa Czerniawa, od płn.-zach na płn.-wsch. Wzniesienie obszaru wynosi 231 m na płd. a dochodzi 283 na płn. Zabudowania leżą na lewym brzegu Prutu i po obu bokach Turki. Płd. część obszaru przebiega gościniec i tor kolejowy. [...] W miasteczku jest szkoła etatowa dwuklasowa. Zabłotów jest siedzibą c. k. zarządu fabryki i zakupna tytoniu."

      " Słownik  Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" Tom XIV.


                                                        ****************
     Jesień 1914 -  zima 1915 ,    czerwiec 1916 -  lipiec 1917 - okupacja rosyjska 

     X. 1918-  V.1919  w  Zachodnoiukraińskiej Rep. Ludowej.
         Od wiosny do końca 1919 okupacja rumuńska 

              1920-1939 - w  II RP 
 Od  grudnia 1920 r.  miasto w powiecie śniatyńskim   województwa stanisławowskiego

   1924 - włączenie do miasta  wsi  Demycze


Od 18.IX.1939 - okupacja radziecka

        1940  - rejon zabłotowski w  obwodzie  stanisławowskim       USRR
        1941 - okupacja niemiecka, w powiecie kołomyjskim ,dystrykt galicyjski  GG

          1942 -eksterminacja żydów
   
          30. III.1944 -zajęcie przez Armię Czerwoną

            X. 1945 -wysiedlenie Polaków

                   

             1965 -likwidacja rejonu (włączenie do rejonu śniatyńskiego)

             1991 -   w niepodległej Ukrainie
              ***************************
              Herb

Przyjęty ?  (1996?)

Na tarczy kroju francuskiego w polu błękitnym złoty wspięty lew. U podstawy srebrny półtrzeciakrzyż
Lew symbolizuje położenie miasta w Rusi Czerwonej (d. woj.ruskie). Półtrzeciakrzyż to godło z herbu Pilawa Potockich - w XVII w. ( do 1630 r.) właścicieli miasta.
                                                     inna wersja herbu  (I poł. XIX w) ?

                                                                   **********
                                                  
                                             Herb rejonu śniatyńskiego (od 2000 r)

                                               *******************************

                   Znaczki 


   
                               
                                Od  1850- Austriackie
           1918-1919 - znaczki  ZURL

           1919- okupacyjne rumuńskie

                          1919-1939-    polskie


                     1939-1941-  radzieckie

                     1941-1944 -niemieckie (GG)

                      1944 -1991 -radzieckie

                       1992 - ukraińskie

                     ***********************
Galeria  - stare  fotki ( z sieci )
          


 Kościół   p.w. Trójcy Przenajświętszej

zbudowany  w 1902 r ,poświęcony w 1909 r


Stan obecny

                                                            ************************

                                                     ******************************

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz