niedziela, 21 maja 2017

Trójmiasto

Zespół 3 miast nadmorskich Gdańska ,Gdyni i Sopotu,silnie z sobą związanych funkcjonalnie i komunikacyjnie.

Położone w północnej Polsce, nad Zatoką Gdańską obejmuje obszar o powierzchni 414,38 km². Głównym ośrodkiem miejskim tej jednostki przestrzennej jest Gdańsk


Herby i znaczki
******

Gdańsk
Miasto na obszarze Żuław Wiślanych i Pojezierza Kaszubskiego,u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej. 

X w - pomorski gród z portem
 Nazwę miasta uwieczniono zapisem w rzymskim "Żywocie Św. Wojciecha" jako Gyddanyzc.


Od XIIw. znany jako port morski
XI i XIII w. stolica księstwa wschodniopomorskiego
Prawa miejskie - 1236
z rąk księcia pomorskiego Świętopełka II.

1306-1454 w rękach Krzyżaków


 W 1454 roku miasto powraca do Polski aktem wydanym przez Kazimierza Jagiellończyka inkorporacji Prus do Polski.Król  w 1457 roku nadał przywileje, które stanowiły podstawę prawną autonomii Gdańska - nieporównywalnej do tej, jaką miały inne polskie miasta. Przywileje umożliwiają wspaniały rozkwit przez następne 300 lat.
 
XV- XVII w.  kwitnący ośrodek gospodarczy
W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku, miasto zostaje odcięte od terytorium Królestwa Polskiego przez Prusy

4.IV.1793 r. -włączony do Prus (Prusy Zachodnie)

W 1807 roku Gdańsk w wyniku wojen napoleońskich, po raz pierwszy staje się Wolnym Miastem. (Freie Stadt Danzig/Ville libre de Dantzig) 1793-1807. 1815-1824,1878-1920-  stolica prowincji Prusy Zachodnie (niem. Westpreußen)

W 1920 roku w wyniku postanowień Traktatu Wersalskiego oficjalnie powołano do istnienia Wolne Miasto Gdańsk(Freie und Hansestadt Danzig)


1 września 1939 roku atakiem Niemców na Westerplatte i Pocztę Polską rozpoczęła się II wojna światowamarzec 1945 - miasto zniszczone podczas działań wojennych 
         Prawie całkowita wymiana ludności.

Od 2 IV1945-  miasto wojewódzkie.
 
1970,1980- strajki i wystąpienia robotnicze
                                     

 **********
HerbW czerwonym polu  dwa równoramienne srebrne krzyże, 

ustawione w słup (jeden nad drugim); nad nimi złota 

pięciopłatkowa korona. W pełnym (tzw. wielkim) herbie tarczę 

trzymają dwa lwy.Dwa podtrzymujące  tarczę złote lwy wspięte, zwrócone do siebie, u podstawy tarczy złota wstęga z czarno kreśloną łacińską dewizą Nec temere, nec timide ("Bez strachu, ale z rozwagą", dosłownie: "Ani zuchwale, ani bojaźliwie( Stosowana od ok.1610 r.).

Obecna wersja herbu od 1. VIII.1996 r. 


*********

Do XIV wieku godłem używanym na pieczęciach miejskich był żaglowy statek-koga
Najstarsze zachowane do dnia dzisiejszego przedstawienie tego herbu pochodzi z 1299 r.


W okresie panowania zakonu krzyżackiego herbem były dwa białe (srebrne) krzyże równoramienne w słup na czerwonym polu
(Ok.1343 r)

            Barwy biało-czerwone -nawiązane do barwy Hanzy.
                                          Od 1361 - Gdańsk - członek Hanzy
Na mocy przywileju króla Kazimierza Jagiellończyka ( 25 maja 1457 ) herb Gdańska został udostojniony
poprzez dodanie do dwóch krzyży korony.


******
Napoleoński herb księstwa gdańskiego 


Herb miasta składał się z trzech pól: w górnym złotym  2 skrzydła czarnego orla , w środkowym zielonym dwie tańczące pary, w dolnym złotym czarny krzyż. Skrajne pola symbolizowały Prusy i zakon krzyżacki, godło środkowe odwoływało się do sięgającej XVI wieku etymologii nazwy Gdańsk, powstałej rzekomo od karczmy w okolicach klasztoru dominikańskiego, miejsca zabaw rybaków: Tanzkruge. 


Herb  księcia Gdańska i Marszałka Francji Françoisa Josepha Lefebvre'a ( 1755 - 1820)
Za zdobycie Gdańska Napoleon nadał mu tytuł księcia Gdańska  (1807)


********* 
Herb  II Wolnego Miasta Gdańska (1920-1939)
 Oficjalny wizerunek oparto na projekcie z roku 1915 berlińskiego heraldyka Maxa Blocka 

*************

                  Wersja herbu 1960 r

***********
Kolejny post -  cd. Trójmiasta.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz